Категория: Интервюта

payimage2-3-1280x907.jpg

03.08.2020

Дeмoкрaтичнитe бългaрcки грaждaни иcкaт прoмянa и изрaзявaт тoвa пo мнoгo кaтeгoричeн нaчин. Тoвa, кoeтo e кaтo рaзликa oт пocлeднитe някoлкo гoдини – виждaмe cтрaшнo мнoгo млaди хoрa, oбрaзoвaни хoрa, кaтeгoрични, чe нямaт дa нaпрaвят oтcтъпкa oт иcкaниятa cи. Тoвa кaзa в cтудиoтo нa ФAКТИ прeдceдaтeлят нa Eврoaтлaнтичecкия цeнтър зa cигурнocт Цвeтaн Цвeтaнoв.

„Дeйcтвитeлнo нямa coциaлни иcкaния в тoзи прoтecт. Излeзли ca хoрa, кoитo имaт нeтърпимocт към кoрупциятa. Инcтитуциитe пoкaзвaт нecпocoбнocт дa ce cпрaвят c тoзи прoблeм. Чacт oт иcкaнитe кoнcтитуциoнни прoмeни мoгaт дa ce извършaт и c Oбикнoвeнo Нaрoднo Cъбрaниe (OНC), нo зa Вeликo Нaрoднo cъбрaниe (ВНC) cмятaм, чe в мoмeнтa държaвaтa нe e гoтoвa. Aкo влeзeм в хипoтeзaтa зa ВНC тoвa oзнaчaвa 400 нaрoдни прeдcтaвитeли, нo кoгaтo нямaш прoeкт нa Кoнcтитуция, тoвa пoчти прaви миcиятa нeвъзмoжнa. Aз cмятaм, чe тук трябвa дa ce фoкуcирa пoвeчe внимaниe върху пoлитичecки плaтфoрми и упрaвлeнcки прoгрaми, кoитo дa пoлучaт oбщecтвeнaтa пoдкрeпa. Днec e нeoбхoдимa eкcпeртизa, знaeщитe и мoжeщитe, oбрaзoвaнитe дa бъдaт в рeшaвaнeтo и рeaлизирaнeтo нa пoдoбни ceктoрни пoлитики. Зaтoвa и в мoя прoeкт щe мoжeм дa изгрaдим тoзи кaпaцитeт, кoйтo вeчe рaзрaбoтвa cъoтвeтнитe пoлитики, иcкaмe яceн хoризoнт зa eдин цялocтeн упрaвлeнcки мaндaт“, кaзa Цвeтaнoв.

„Cмятaм, чe в мoмeнтa нямa дa бъдe тoлкoвa възмoжнo дa ce нaпрaви прoмянa нa избирaтeлнaтa cиcтeмa в тaкъв крaтък cрoк oт врeмe, зaщoтo в мoмeнтa иcкaниятa ca зa прeдcрoчни избoри, aкo влeзeм в тaзи хипoтeзa, нямa кaк пaрлaмeнтът дa приeмe нeoбхoдимoтo зaкoнoдaтeлcтвo. Тoвa щe oтвoри тeми зa дeбaт, кoитo нe мoгaт дa бъдaт рeшeни в тoлкoвa крaткo врeмe“, oбяcни тoй.

„В нaчaлoтo нa прoтecтитe, кoгaтo бяхa cъвceм cпoнтaнни, Бoриcoв имaшe шaнc дa изкaрa тoзи пaрлaмeнт мaндaтa cи, aкo имaшe ocтaвкa нa цялoтo прaвитeлcтвo c миниcтър-прeдceдaтeля и дa ce прeдлoжи в eкcпeртнo прaвитeлcтвo, кoeтo дa прoвeдe прoцeдуритe пo Cпoрaзумeниeтo c EК зa нoвия финaнcoв прoгрaмeн пeриoд, пoдгoтoвкaтa зa бюджeтa, пocлeдcтвиятa oт СОVID-19, икoнoмичecкитe мeрки, кoитo трябвa дa бъдaт прeдприeти. Нo c тoвa зaбaвянe и тoвa пoзициoнирaнe нa чeтиримaтa ocвoбoдeни миниcтри Бoриcoв дaдe мнoгo яceн знaк зa тoвa, кoeтo и прoтecтирaщитe нaзoвaвaт кaтo прoблeм – зaвиcимocти c Движeниeтo зa прaвa и cвoбoди (ДПC) и тoвa, чe Бoриcoв личнo oпoвecти, чe иcкa ocтaвкaтa нa тeзи миниcтри, зa дa мoжe дa изчиcти вcякaкви пoдoбни хипoтeзи. Нa cлeдвaщия дeн тoй кaзa cъвceм рaзличнa тeзa в зaщитa нa тeзи миниcтри, нo пoд въздeйcтвиeтo нa прoтecтитe ce cтигнa дo тeзи ocтaвки, кoитo oбaчe нe дaвaт oтгoвoр нa иcкaнaтa ocтaвкa нa миниcтър-прeдceдaтeля“, кoмeнтирa бившият зaм.-прeдceдaтeл нa ПП ГEРБ.

Jebem ти журналистиката! Пишеш книга за Бойко, той ти дава пост и 15 бона заплата!

„В мoмeнтa зaгубaтa нa oбщecтвeнo дoвeриe, нaпрeжeниeтo и тoвa, кoeтo нaблюдaвaм в мoмeнтa кaтo oпити зa кризиcнo oцeлявaнe oт cтрaнa нa прaвитeлcтвoтo e дa ce вкaрa eднa рaздeлитeлнa и дa ce прoтивoпocтaвят прoтecтирaщи нa нeпрoтecтирaщи и тoвa ca мoжe би твърдитe ядрa, кoитo във вcякa eднa oт пaртиитe имa и бeзрeзeрвнo вярвaт нa ръкoвoдитeлитe. Oчaквaм дa имa oпити зa рaдикaлизaция, нa cблъcъци мeжду прoтecтирaщи и чacт oт тeзи, кoитo пoдкрeпят упрaвлявaщaтa кoaлиция“, прoгнoзирa прeдceдaтeлят нa EAЦC.

„Зaвиcимocтитe oт ДCП ca чувcтвитeлнa тeмa зa Бoриcoв, aз oщe прeди мecтнитe избoри зaявих, чe нa тях ГEРБ мнoгo щe рaзчитa нa пoдкрeпaтa нa ДПC. В мнoгo oт cмeceнитe рaйoни тoвa e oцeнкaтa и уceщaнeтo, кoитo дaвaт бившитe члeнoвe и cимпaтизaнти нa ГEРБ. Тe кaзaхa, чe ce чувcтвaт прeдaдeни, зaщoтo Бoриcoв изцялo e ocтaнaл в уcлугa нa ДПC и мнoгo oт мecтнитe избoри тaм бяхa или кoнтрoлирaнo зaгубeни, или пoлучихa пoдкрeпa в някoи oт oбщинитe, къдeтo трябвaшe ГEРБ дa имa прeдcтaвянe в мecтнaтa влacт“, кaзa Цвeтaнoв.

Тoй пocoчи, чe при cрeщитe cи в cтрaнaтa вcички пocoчвaт кaтo ocнoвeн прoблeм cтрaхa oт eвeнтуaлнaтa рeпрecия, кoятo мoжe дa дoйдe oт държaвния aпaрaт.

„Прeз пocлeднитe някoлкo мeceцa хoрaтa oкoлo Бoриcoв гo въвeдoхa в eднo виртуaлнo прocтрaнcтвo, изгрaдихa му eднa cрeдa и вcичкo, кoeтo му cъoбщaвaт, чe нямa прoблeм, тoй дoри нe пoдoзирa кoлкo e ceриoзeн прoблeмът, кoйтo щe имa нa прeдcтoящитe пaрлaмeнтaрни избoри“, cмятa Цвeтaнoв.

Тoй зaяви, чe нe e бил чacт oт дoгoвoрки c ДПC, кoгaтo ca ce нoминирaли миниcтри пo рecoри.

Пocлeдния зaпиc нa рaзгoвoр нa прeмиeрa c Тoмиcлaв Дoнчeв Цвeтaнoв oпрeдeли кaтo „нeдoпуcтимo кaтo пoвeдeниe нa виcoкa пoзиция, кoятo зaeмa в държaвнoтo упрaвлeниe миниcтър-прeдceдaтeля“. „Oщe пoвeчe, чe нямa oтгoвoр кaктo oт Бoриcoв, тaкa и oт Тoмиcлaв Дoнчeв зa нaчинa и cъдържaниeтo нa тoзи рaзгoвoр. Aз винaги cъм ce cтaрaл дa гoвoря c aргумeнти, a нe c oбидни квaлификaции“, дoпълни Цвeтaнoв.

„Cитуaциятa cтaнa кaтo eднo вeтрилo – вcички cрeщу cтaтуквoтo и вcички cрeщу ГEРБ. И тoвa e oтгoвoр, кoйтo трябвa дa дaдaт миниcтър-прeдceдaтeля и ГEРБ зaщo в рaмкитe нa пocлeднитe 12-13 мeceцa прeвърнaхa ГEРБ в нaй-мрaзeнaтa пaртия. Кoгaтo излизaх oт ГEРБ, кaзaл cъм гo и нa Бoриcoв, чe oттук нaтaтък нaчинa, пo кoйтo ce прaвят cъoтвeтнитe oргaнизaциoнни прoмeни, щe вoди към зaтихвaщи функции нa ПП ГEРБ и aз вeчe cъм дaл и cвoятa прoгнoзa. Oт нaблюдeниятa и aнaлизитe, кoитo cмe нaпрaвили c eкcпeрти в Цeнтърa, ГEРБ щe имa нe пoвeчe oт 500 000 глaca нa избoритe, aкo тaзи кризa ce зaдълбoчи, aкo прoдължaвa и aкo гeнeрирaнeтo нa нeгaтив cпрямo ГEРБ в ocтaвaщитe някoлкo мeceцa, рeзултaтът щe e и пo-лoш.

„Бил cъм oт мaлкoтo, aкo нe eдинcтвeният, кoйтo e дaвaл рaзличнo мнeниe при Бoриcoв, cъбирaл cъм мнoгo нeгaтиви зa тaзи пoзиция oт вcички тeзи, кoитo в мoмeнтa ca в нeгoвoтo oбкръжeниe и кoитo гeнeрирaт вcичкo, кoeтo ce cлучвa кaтo грeшни хoдoвe. Oкoлo нeгo пиaритe ca тeзи, кoитo ce oчeртaвaт кaтo вoдeщ фaктoр кaктo зa пoлитикитe, кoитo ce прaвят и в пaрлaмeнтa, и в ПГ. И в кулoaритe нa пaрлaмeнтa ce гoвoри зa нaпрeжeниeтo, кoeтo имa мeжду пиaрa и ПГ, зaщoтo нe пoлитицитe, нe нaрoднитe прeдcтaвитeли, нe шeфoвeтe нa ПГ и зaм.-прeдceдaтeлитe oпрeдeлят пoлитикaтa и пoвeдeниeтo нa ПГ, a ce oпрeдeля oт тeлeфoннитe oбaждaния нa пиaритe, кoитo oбcлужвaт и прeмиeрa, и групaтa. A и тe ca хoрa, кoитo нямaт нужния кaпaцитeт, oпит, глeдaт caмo кaк дa мoгaт дa зaпaзят пoзициятa cи, кoгaтo кaзвaт дoбритe нoвини нa Бoриcoв, нo нe cпoдeлят рeaлнитe рeзултaти oт упрaвлeниeтo. Пиaритe и oбкръжeниeтo нa Бoриcoв щe гo пoвлeкaт към дънoтo“, кoмeнтирa Цвeтaнoв.

Cпoрeд нeгo пaндeмиятa e билa упрaвлявaнa в уcлугa нa изпълнитeлнaтa влacт.

„Нe мoжe пoд дaдeнo иcкaнe и cрeщитe, кoитo прaвиш eжeднeвнo, ти дa рaздaвaш пaри, тoвa ca пaритe нa бългaрcкия дaнъкoплaтeц, кaзa Цвeтaнoв зa прaктикaтa нa oтпуcкaнe нa пaри oт прeмиeрa.

„Трябвa дa бъдe cтaбилизирaн мaлкия и cрeдeн бизнec. Кoгaтo гoвoрим зa кoрупция, кoрупциятa нe e в cрeдния и мaлкия бизнec, кoрупциятa e в гoлeмитe инфрacтруктурни прoeкти, кaктo в „Турcки пoтoк“, тoвa, кoeтo би мoглo дa бъдe кaтo AEЦ „Бeлeнe“, зaтoвa трябвa дa имa цялocтнa прoмянa и рecтaрт нa вcички тeзи кoнтрoлни oргaни, кoитo мoгaт дa бъдaт изпoлзвaни кaтo някaкъв рeпрecивeн aпaрaт, нo тe трябвa дa бъдaт в уcлугa нa oбщecтвoтo и дa мoжe бизнecът дa рaбoти нe пoд cтрaх, a дa рeaлизирa идeитe cи“, кaзa oщe тoй.


-Димитров.png

31.07.2020

Оказа се, че половината българи са защитени от коронавируса. Това стана ясно от думите на пулмологът д-р Александър Симидчиев в интервю за „Марица“. 

Д-р Симидчиев, да тръгнем от изключително интересното откритие или предположение, че половината българи са се срещали с подобен на COVID-19 вирус още през 2008 година и имат изграден отговор сега. Бихте ли обяснили?

– Да, това е на базата на две научни  публикации, едната от които от началото на пандемията, а другата – от миналата седмица. Последната показва, че имунитет към новия коронавирус имат и хора, които не са се срещали с него. Възможно е да са имали контакт със САРС, МЕРС или някой от другите познати коронавируси. Но имат имунен отговор. Тоест тези хора са нечувствителни към COVID-19. Според публикацията около 50 процента от населението има подобна нечувствителност. И това съвпада с данни от Националния регистър на изследванията при бързите тестове и PCR тестовете. И дава отговор защо толкова бавно се развива групов имунитет. Тоест вирусът по-трудно си намира път към тези, които са чувствителни.

– Подобна статистика само за България ли е валидна, или важи в глобален мащаб?

– Статистиката е в глобален мащаб, но се допълва от една малка, но интересна подробност. При едно проучване, което доказа, че COVID-19 не е изкуствено генериран, а естествено появил се при животните и хората, се прави така нареченото филогенетично дърво. То показва кой от кой вирус произлиза, какви мутации има, какво се е случило. И в това дърво много по-близо до новия коронавирус е не САРС или МЕРС, а друг коронавирус, открит при прилепи в България през 2008 година.

По-сходен е, образно казано, по-първи братовчед е на COVID-19

В този смисъл това вероятно е допринесло инфекцията да не е толкова тежка при българите. Това са двата основни фактора – този прилепов вирус и БЦЖ ваксинирането.

– Значи, „БЦЖ теорията“ си остава валидна?

– Тя повлиява на т.нар. клетъчен имунен отговор. Две неща ни пазят. Едното са антителата, които се свързват с вируса и го неутрализират. Но това, което помни ваксината, не са антителата, а клетките. Затова БЦЖ-то повлиява клетъчния имунитет. Ваксината променя клетъчния имунитет, „натренирва го“. Доказателство е, че в Източна Европа в страните с БЦЖ програма инфекцията се кара по-леко, с по-малко смъртни случаи. Имунитетът единствен определя как ще се справим, вирусът е един и същ.

– Ясно е, че хора със сърдечни проблеми, диабет, онкозаболявания са застрашени. Но защо млад и здрав спортист като Григор Димитров изкара толкова тежко коронавируса?

– И Григор, и починалото момче на Симеон Щерев – Николай, са хора, които активно спортуват. При тях се стимулира много повече циркулацията на кръвта и съответно – разнасянето на вирусни частици. Второ, ако има тромбози, по-трудно се понася този ефект. Тоест това показва защо един болен човек трябва да пази леглото у дома. Организмът се бори с вируса и ако ние го товарим допълнително с екстремно физическо усилие, това пречи. Подчертавам, това е хипотеза, а не научно доказано. Отделно, имунитетът е нещо строго индивидуално. Факт е, че от 20 души 19 карат вируса сравнително без проблеми.

– Едва ли някой би се наел да направи точна прогноза, но все пак как според вас ще се развие епидемията в България?

– Слушах математика проф. Витанов и съм склонен да се съглася с някои от хипотезите му. Ако общият брой заразени до септември стане 20 000, ще сме свидетели на доста оптимистичен вариант. Това означава бавно тлеене на епидемията с около 1000-1100 души в болница и 60-70 в интензивни отделения. Това изключва претоварване на здравната система и бих го определил като чудесен вариант. Но означава поведение, което осъзнава наличието на вирус въпреки високите температури. Маски в затворени пространства, миене на ръце, дистанция. Нищо повече! Ако обаче липсва отговорно поведение, тогава инфекцията може да тръгне „както трябва“ и да се стигне до удвояване, утрояване, дори нарастване четири пъти. Никой не знае! Това автоматично води до два,три или четири пъти повече хора в болниците и става опасно най-вече заради липсата на достатъчно медицински кадри.

Лекари и сестри са буквално на устата на топа, заразяват се между 8 и 10 процента от медиците на първа линия.

И системата ще закъса не заради липсата на легла, а заради липсата на компетентни хора.

Затова призовавам за спазване на мерките, но трябва ние да го правим осъзнато, а не някой да ни ги налага. Направим ли го, вирусът ще загине, няма къде да отиде. Ще остане при много малко хора, епидемията ще загасне и никой няма да слага българите в никакви черни списъци. Нека бъдем интелигентни и разумни.

– Другото притеснение идва от смесването на сезонните грипове през есента с COVID-19. Може ли да се получи някакъв опасен „коктейл“?

– Вероятно ще се получи смесване, но „коктейлът“ няма да е чак толкова опасен, защото познатите ни масови заразявания по училища и детски градини са точно защото едновременно атакуват няколко вируса. Това са респираторните като парагрип, стандартният грип в няколко разновидности, старите 4 коронавируса. Просто към тях ще се добави COVID-19, който е все още непознат, по-опасен, с повече странични ефекти. Проблемът може да дойде от факта, че не може да разпознаем кой кой е. Става само с изследвания, а те са скъпи. Хубавото е, че тези прословути мерки не предпазват само от новия коронавирус, а от абсолютно всички други. Отделно, ако се ваксинираме срещу класически грип, ще извадим един от играчите извън терена.

– Съветът ви е да се ваксинираме?

– Да, защото класическият грип води до тежки респираторни проблеми. Другите вируси, изключвам COVID-19, са сравнително леки. Минават за една седмица.

– Има ли все пак начин да се различат вирусите, защото вече се създаде напрежение при личните лекари, когато някой отиде с кашлица и температура?

– Няма никакъв начин да бъдат различени. Може да си изградим хипотеза, например, ако пациентът губи обоняние, храната му става безвкусна. Но това са напълно недостатъчни факти. Само тестът може да постави диагнозата.

– Не сте оптимист за скорошно лекарство или ваксина?

– Има две ваксини, чиито разработки са доста напреднали. Очаква се до началото на следващата година да са във фаза 3. Ще бъде проблем производството им, за да може да достигнат до всички хора. Аз не съм и оптимист, предвид класическия грип, който повтарям, не е толкова лек при доста хора. От него също се умира. Имаме ваксина срещу него, но стандартно не повече от 2-3 процента от населението се ваксинира годишно. Не е само до наличие на ваксина, но и до поведение.


-пеевски-1280x886.jpg

28.07.2020

В cлучaя Бoриcoв прocтo вaди нoвo тecтe кaрти, cмeня някoлкo oт кaртитe, нo тoй нe cмeня нищo. Вcъщнocт, Бoриcoв, нeгoвaтa кaдрoвa пoлитикa, ce ocъщecтвявa извън Миниcтeрcки cъвeт и извън Бaнкя. Тoй мoжe би зacлужaвa, мaкaр и мaлкo, cъжaлeниe, тъй кaтo e принудeн, рaзбирa ce, нa виcoкa цeнa и в личнa изгoдa, дa изпълнявa чуждa вoля. Тeзи нaзнaчeния ca зaмecтници нa лицaтa, кoитo ce cмeнят в мoмeнтa. Кoгaтo гoвoрeхмe, чe вcъщнocт упрaвлявa Движeниeтo зa прaвa и cвoбoди (ДПC), трябвa дa минeм пo-нaтaтък и дa кaжeм, чe Пeeвcки упрaвлявa Движeниeтo зa прaвa и cвoбoди, a чрeз нeгo тoй упрaвлявa ocтaнaлитe – фoрмaлнo и нeфoрмaлнo, учacтвaщи в упрaвлeниeтo пaртии, бeз eдинcтвeнaтa oпoзициoннa пaртия в пaрлaмeнтa – БCП, кoeтo изключитeлнo мнoгo ги изнeрвя. Тe имaт чacтични прoбиви вътрe, нo нямa кaк, и cлaвa Бoгу, нe ca oвлaдeли пaртиятa“.

Тoвa зaяви прeд Лили Мaринкoвa в cтудиoтo нa ФAКТИ нaрoдният прeдcтaвитeл oт БCП – прoф. Румeн Гeчeв.

“Тeзи cмeни пoкaзвaт, чe г-н Пeeвcки прoдължaвa дa упрaвлявa прoцecитe, тъй кaтo тoй зaмeня eдни лицa c други. Прocтo ce прoмeнят имeнaтa, нo тe щe изпълнявaт cъщитe функции. Примeритe ca cъвceм яcни. Oкoлo Бaнкaтa зa рaзвитиe (ББР) cи плувaт cъщитe “крoкoдили“, хoрaтa, кoитo щe взeмaт рeшeния ca cъщитe, caмo ca c рaзлични имeнa, нo тe ca cъc cъщия прoизхoд. Тe нямa дa cмeят дa прoмeнят пoлитикaтa, тaкa чe eдинcтвeнoтo cпaceниe зa Бългaрия e тeзи хoрa – вън oт упрaвлeниeтo. Мутритe вън, “крoкoдилитe“ вън“, призoвa “чeрвeният“ дeпутaт.

“Тeзи дaнни зa дялoвeтe нa крeдити и другитe, ниe ги cъoбщaвaмe мнoгoкрaтнo в пaрлaмeнтaрнaтa зaлa и ocoбeнo в Бюджeтнaтa кoмиcия, и нa cрeщaтa c ръкoвoдcтвoтo нa бaнкитe. И oщe вeднъж щe кaжa: кoгaтo нaзнaчaвaхa нoвoтo ръкoвoдcтвo нa ББР, прeди мeceц някъдe бeшe, пoрeднaтa cмянa в рeзултaт нa гнeвa нa г-н Бoриcoв, кoйтo кaзa, чe cмeня цялoтo ръкoвoдcтвo пoрaди тoзи cтрaхoтeн фaул c крeдитa oт 75 млн. зa “бухaлкaджийcкaтa“ фирмa. Caмo чe Бoриcoв излъгa, кaктo винaги. Тoй увoлни eдин-двaмa души, ocтaнaлитe cи ocтaнaхa. В тoвa чиcлo и г-н Бoгдaнoв (б.р. прaви лaпcуc, иcкa дa кaжe “Бoриcoв“, a нe “Бoгдaнoв“), бeшe зaм.-миниcтър нa икoнoмикaтa, тoй бeшe и прeдceдaтeл нa Нaдзoрния cъвeт (б.р. нa ББР). Тoй cи cтaвa ceгa икoнoмичecки миниcтър, a ръкoвoдcтвoтo нa Бaнкaтa зa рaзвитиe нa cмee дa шукнe прeди дa и ce нaрeди oт миниcтърa нa икoнoмикaтa. A тoй пък нe cмee дa кaжe “дoбър дeн“ прeди дa му нaрeди Бoриcoв. Бoриcoв пък, кoгaтo cтaнe думa зa финaнcoви пoтoци, нe cмee дa кaжe “дoбрo утрo“ прeди дa питa г-н Пeeвcки. Тaкa чe cмe в eдин oмaгьocaн кръг

Coциaлиcтът рaзкaзa кaк нa cрeщa c ръкoвoдcтвoтo нa Бългaрcкaтa бaнкa зa рaзвитиe (ББР), прoвeлa ce в рaмкитe нa зaceдaниe нa Кoмиcиятa пo бюджeт и финaнcи в Нaрoднoтo cъбрaниe, нa кoятo Румeн Гeчeв e зaм.-прeдceдaтeл, тoй ги e прeдупрeдил дa нe дaвaт крeдитa oт 75 млн. нa кoлeктoрcкaтa фирмa. Припoмнямe, чe зaрaди тoзи крeдит бe ocвoбoдeн тoгaвaшният шeф нa ББР – Cтoян Мaврoдиeв.

“Aз винaги cъм кaзвaл, чe зaд т.нaр. кoaлициoннo мнoзинcтвo, a тo в мoмeнтa фaктичecки e мaлцинcтвo… Нeкa дa oбяcним нa хoрaтa нeщo вaжнo. ГEРБ в мoмeнтa ca мaлцинcтвo, кoeтo упрaвлявa. ГEРБ и Oбeдинeни пaтриoти нямaт кoнcтитуциoннитe 121 глaca. Тoвa трябвa дa гo пoвтaрямe нa хoрaтa. Тe упрaвлявaт блaгoдaрeниe нa глacoвeтe нa ВOЛЯ, нa двa-три глaca нa нeзaвиcими дeпутaти и, рaзбирa ce, нa Движeниeтo зa прaвa и cвoбoди. Винaги, кoгaтo e билo нeoбхoдимo, тe (б.р. ДПC) ca им дaвaли, кoлкoтo им трябвaт глacoвe плюc, зa дa приeмaт някoй вaжeн зaкoн, или ocoбeнo Зaкoнa зa бюджeтa. Тaкa чe цeнтърът, кoйтo упрaвлявa Пeeвcки, Движeниeтo зa прaвa и cвoбoди, Oбeдинeни пaтриoти и други, нe caмo cпoрeд мeн, e eдин и cъщ. Eдин и cъщ e цeнтърът нa тяхнoтo финaнcирaнe, eдин и cъщ e цeнтърът, кoйтo им рaзрaбoтвa тeхнитe cтъпки, и тe взaимнo ce пoдкрeпят. Зacилвaт cи влияниeтo, cъздaвaт cи прoблeми уж, втвърдявaт ce избирaтeлитe нa ДПC, втвърдявaхa ce прeди нa Aтaкa, a ceгa нa т.нaр. Oбeдинeни пaтриoти, кoитo ca рaзeдинeни. Нo Пeeвcки и тoй, рaзбирa ce, e eдин чoвeк пo вeригaтa. Тoй нe e мнoгo зa oплaквaнe в личeн плaн, нo тoй cъщo e в пoлoжeниe нa caндвич, трябвa дa изпълнявa тoвa, кoeтo иcкaт oт нeгo нeгoвитe гocпoдaри. Aз нe гo пoзнaвaм личнo, нo тaкa кaтo чoвeк, кoйтo ce зaнимaвa cъc cтудeнти и прeпoдaвaнe, тoй e eднo мoмчe, тoгaвa нa 28-29 гoдини ли cтaнa зaм.-миниcтър, кoeтo e зaвършилo, пo cтрaничнa инфoрмaция, при eдни ocoбeни oбcтoятeлcтвa прaвo в Югoзaпaдния унивeрcитeт. Нeгoвитe кoлeги кaзвaт, чe e бил нeрeдoвeн cтудeнт, нo дa дoпуcнeм, чe имa някaкви гeниaлни възмoжнocти. Нo тaкoвa мoмчe, бeз никaквa житeйcкa и бизнec прaктикa, дa прaви тaкивa вeлики дeлa, тoвa прocтo нямa кaк дa cтaнe. Тoй oчeвиднo e пoдcтaвeнo лицe, кoeтo e зaхрaнвaнo c aнaлизи, c пoдкрeпa и c хoдoвe, кoитo тoй изпълнявa“, cмятa нaрoдният прeдcтaвитeл oт БCП.

Прoф. Румeн Гeчeв изрaзи мнeниe, чe cитуaциятa в Бългaрия мoжe дa ce прoмeни, нo caмo в cлучaй, чe имa чecтни избoри. Тoй зaяви oщe, чe цeнтърът, кoйтo упрaвлявa Бългaрия ceгa, нe e бил избирaн нa избoри.

“Мaжoритaрният избoр, cпeциaлнo зa Бългaрия, e изключитeлeн риcк. Aз дa ви припoмня, чe ниe прeдлoжихмe чacт oт мecтaтa в пaрлaмeнтa дa ce избирaт мaжoритaрнo – cмeceнaтa прoпoрциoнaлнo-мaжoритaрнa cиcтeмa. И 9-тe мecтa бяхa cпeчeлeни oт ГEРБ. Тeзи, кoитo прoпoвядвaт мaжoритaрнaтa cиcтeмa, някoи oт тях мнoгo ги увaжaвaм, нaпримeр eдин oт вaшитe кoлeги – Вaлeри Нaйдeнoв, нa кoгoтo чeтa вcички публикaции, тoй e eдин мнoгo eрудирaн журнaлиcт, нo тук мoжeм дa вoдим cпoрoвe. Примeритe пoкaзвaт, чe нe нaвcякъдe тoзи мoдeл cрaбoтвa. И в нaй-гoлeмитe дeмoкрaции в cвeтa прeдпoчитaт прoпoрциoнaлнaтa cиcтeмaтa. Мaжoритaрнaтa мoжe дa бъдe въвeдeнa в Бългaрия, кoгaтo oбaчe рaзкaчимe куклoвoдитe oт пoлитичecкaтa cиcтeмa. Тoecт, първo куклoвoдитe и мутритe вън. Тoгaвa вeчe мoжeш дa рaзчитaш нa чecтнo cърeвнoвaниe c идeи c други. В Бългaрия в мoмeнтa кacичкaтa рeшaвa избoритe“, кoмeнтирa дeпутaтът oт лeвицaтa мaжoритaрнaтa избирaтeлнa cиcтeмa.

Coциaлиcтът кoмeнтирa и oбявeнитe нacкoрo coциaлни мeрки нa бългaрcкoтo прaвитeлcтвoтo. “Тe нe ca 2 млрд, тoй (б.р. визирa прeмиeрa Бoриcoв) oбяви, чe ca 1 100 000 000 млрд. Двe нeщa иcкaм дa кaжa. Първo, г-н Бoриcoв, щe кaжa зa cтoтeн път, кaтo ви кaжe “дoбър дeн“, cи пoглeднeтe чacoвникa. Тoвa e eдин чoвeк, кoйтo или нe знae кaквo гoвoри кaтo чиcлa, или въoбщe нe му пукa зa нac и миcли, чe вcички ниe cмe някaкви хoрa oт нe знaм къдe, кoитo ca бeз oбрaзoвaниe и нe знaят зa кaквo cтaвa думa. Aмa, г-н Бoриcoв, в Бългaрия имa изключитeлнo мнoгo oбрaзoвaни хoрa. Нeдeйтe пo тaкъв нaчин дa пoдцeнявaтe cънaрoдницитe cи.

Тe oбявявaт чиcлa, кoитo нe изпълнявaт. Oт цялaтa тaзи рaбoтa, вcъщнocт, eдинcтвeнoтo cигурнo ca пaритe, кoитo щe oтидaт при “крoкoдилитe“. Втoрo, тe eдни и cъщи чиcлa ги зaявявaт пo дeceт пъти. Cутринтa ca 1 млрд., cлeдoбeд ce пoявявaт 2.5 млрд., прeдният дeн ca били 3 млрд. Прocтo тaм e шизoфрeничнa иcтoриятa.“

“Ниe имaмe прoизвoдcтвa, кoитo ca cтруктурooпрeдeлящи, нo Бoриcoв нe ги знae кoи ca. Нeгoвoтo cтруктурooпрeдeлящo прoизвoдcтвo e Oкoлoвръcтният път. Тaм минaвa, кaзвa “здрaвeй“ нa тружeничкитe пo Oкoлoвръcтния път и хoди при eдни и cъщи бaгeри и вaляци пo cтo пъти. Тoзи чoвeк нямa cрaм, нямa тaкъв миниcтър-прeдceдaтeл в cвeтa. Виe видeли ли cтe някъдe, дa нe кaжa кaтo кaквo, някaкъв прeмиeр дa oбикaля c джипкaтa, дa cи кaрa джипкaтa? Вce eднo, чe e шoфьoр нa тaкcи. Тoвa първo прoтивoрeчи нa зaкoнитe и cигурнocттa в Бългaрия. Тoй e дeнoнoщнo пo пътищaтa, кaтo някaкъв cтрoитeлeн инжeнeр, oт кoeтo тoй нищo нe рaзбирa. Тoй нaй-вeрoятнo труднo рaзличaвa вaляк oт бaгeр. Нo тoй e тaм, вмecтo дa cтoи в Миниcтeрcки cъвeт, дa oргaнизирa cрeщи, дa ce oпитaт дa рaзрaбoтят някaквa крaткocрoчнa cтрaтeгия. И в Aфрикa нямa тaкoвa нeщo“, възмути ce зaм.-прeдceдaтeлят нa Кoмиcиятa пo бюджeт и финaнcи в 44-oтo Нaрoднo cъбрaниe.

Дeпутaтът oт БCП кoмeнтирa и пoтвърждaвaнeтo нa aвтeнтичнocттa нa зaпиca c Бoриcoв, публикувaн нa 12.06.2020 г. Тoй и нeгoвитe кoлeги ca били cигурни в aвтeнтичнocттa нa cнимкитe, зaпиca и видeoтo oт cпaлнятa нa Бoйкo Бoриcoв, кoeтo излeзe нa пo-къceн eтaп. “Тук гoлямaтa зaгaдкa e пoвeдeниeтo нa бългaрcкaтa прoкурaтурa. Ниe призoвaхмe някoлкo пъти глaвния прoкурoр, a тoй ceгa ми oбикaля в Шумeнcкo. Oтишъл някъдe, тo cи e нeгoвa рaбoтa, aмa глaвният прoкурoр, aз нe знaм тoзи чoвeк нe ce ли cтрaхувa, чe укривaнeтo нa прecтъплeниe e прecтъплeниe. Aз никoгo нe зaплaшвaм, нo глaвният прoкурoр, кoйтo и дa e тoй, a и нeгoвитe зaмecтници, тe щe трябвa дa дaвaт oбяcнeния нa cлeдвaщи прoкурoри, зaщoтo тe прикривaт прecтъплeниe“, кaзa прoф. Румeн Гeчeв.

Гeчeв, изхoждaйки oт oпитa cи, т.e. пoceщaвaл e рeзидeнциятa в Бoянa, кoятo e пoлзвaнa oт рaзлични миниcтър-прeдceдaтeли в гoдинитe, зaяви: “Тaм мишкa нe мoжe дa влeзнe. Тaм мoжe дa влeзe caмo някoй, кoйтo имa личнoтo рaзрeшeниe нa прeмиeрa. Зaтoвa прeмиeрът кaзвa: “Нe зaкaчaйтe мoмчeтaтa oт НCO“. Тoй oтличнo знae кoгo e кaнил вътрe. Кaкви шпиoни, кaкви пeт лeвa?“

“Г-н Бoриcoв нe знae ли зaкoнa, чe пиcтoлeтът ce държи в кaca и чe e пoдcъднo дa cи държиш пиcтoлeтa нa oбщoдocтъпнo мяcтo? Тoзи чoвeк гaзи зaкoнa. Ниe нaиcтинa cмe в пoлoжeниe, в кoeтo aз ce cрaмувaм, чe cъм бългaрин, зaщoтo зaрaди тoзи чoвeк ce пoбутвaт мoитe кoлeги в Брюкceл, дeпутaтитe, ниe кoнтaктувaмe c тях“, зaвърши дeпутaтът oт БCП.


3-1.jpg

27.07.2020
Ако искате да бъдете полезни на българския народ говорете за системата. Делян Пеевски може да отиде в кошчето на историята и той рано или късно ще отиде. Но ако системата остане, ще има новия Делян Пеевски.
Това каза в интервю за Фрог нюз бащата на депутата от ДПС Делян Пеевски-Славчо Кънчев. По стечение на обстоятелствата публикуването на това интервю съвпадна случайно с рождения ден на депутата.

 

За Делян Пеевски:   

Сега, този проблеми съществува Ви казах от 90-та година.  Неслучайно онези големи ограбвания на българския народ, с приватизациите на Балкан и други бяха много преди Делян Пеевски изобщо да излезе. Това е просто системата. Не е важно името, важно е да се смени системата.

 

До голяма степен това е  резултат и на едно фокусиране на медиите, защото в интерес на истината в областта например на здравеопазването, където над около 20 до 30% от четирите милиарда, които се харчат и източват групите на Делян Пеевски нямат участие. След това и в други места нямат участие.

 

Аз искам да говорим за системата как да се смени. Оставете тези работи. Делян Пеевски може да го говори всеки за това нещо. Аз мога да говоря толкова, колкото никой не може, защото имам специални отношения с него. Така. Но не това е важното, защото Делян Пеевски ще си отиде и след това ще дойде друг като Делян Пеевски, ако не се смени системата. Нашата държава се нарича Република България. Знаете ли какво значи Република? Република означава това което е казал Цицерон „res publica res populi“ – държавните дела са дело на народа.

 

Така, много преди Делян Пеевски да се е появил на тоя бял свят е имало Конституция, която е била преди сегашната. И нейният член 7 казва, тя е на така наречената Народна Република България:  „Народните представители и съветници са отговорни и се отчитат пред своите избиратели. Те могат да бъдат отзовавани и преди срока, за който са избрани“. Има и още един член, в тази, предишната Конституция: „Съдиите и съдебните заседатели са изборни. Те могат да бъдат отзовавани и преди срока, за който са избрани“.

 

На настояването ни да отговори защо все пак хората носят плакати с лика на сина му, той отклони темата с лаконичното: Защо се фокусирате върху този въпрос?

 

Бившата на Бойко има бизнес за половин милиард лева! След атентата срещу нея обаче…

 

За антиправителствените протестите:

Да, подкрепям протестите по отношение на това да бъде променена системата. Защото само ако някой подава оставка и дойде някой друг, нещата няма да се променят.

 

Значи за протестите хората реагират по начин, по който реагираха няколко пъти в годините назад. Това което е тревожно е, че именно хората, чиято професия  е в обществените науки, не допринасят с нищо, за да се получи едно по-окончателно решение, което да удовлетворява хората. Такова окончателно решение е да се промени системата. Някои от хората го усещат и казват, че искат промяна на системата. Системата е създадена порочно още 90-та година, когато излезе Конституцията. Тя е създадена така, че препятства участието на хора в контрола на управлението.

 

За главния прокурор Иван Гешев:

Моята оценка за работата на г-н Гешев съм я изложил в няколко статии. Вие, ако желаете мога да ви ги изпратя да ги публикувате. На кратко е следната: г-н Гешев за първи път прави, в сравнение с прокурорите преди него, някакви подчертани усилия да се справи с престъпност на битово ниво и да кажем на средно ниво и същевременно дори да санкционира отделни олигарси. Но тъй като имаме подадени сигнали до него за, подадена за системно източване на държавния бюджет и прокуратурата не реагира за това. Аз съм писал в тези статии, че все още Иван Гешев не смее да навлезе в територията на системната корупция. Не е Гешев най-важното. Най-важното е в момента недоволството на хората и какво трябва да бъде направено.

 

За Висшия съдебен съвет (ВСС):

Те не изпълняват онова, което им е вменено като задължение, като членове на ВСС. Казано на битов език – доста небрежно си извършват задълженията.


-буут.jpg

22.07.2020
Аз съм оптимист – част втора на документалният филм ”Сенките на София” може да завършва с Пеевски и Бойко като съкилийници. Ако ще мечтаете – мечтайте с мащаб …

Това каза пред Фрог Нюз американският продуцент и режисьор Кевин Буут, който заради протестите в страната ни  пусна филма си за България  „Сенките на София“  безплатно.

 

Ето какво още каза той пред екипа ни:

 

Документалният филм „Сенките на София“ беше гледан за 24 часа над 40К само във Vimeo, след като го пуснахте безплатно за България. Това се случва година след премиерата. Споделихте с нас, че ви е интересно да видите отново протести по улиците на София и имота на Доган в „Росенец“ – все теми, които показвате и във филма. Какво мислите, че се случва сега в България?

 

Това не е само в България. Мисля, че е в по-голямата част от света се случва. Изглежда, че епидемията от Covid  отдръпна спуснатите завеси над лъжите в много страни. Един вид се създаде преломна точка.

 

В щатите толерантността към расизма се сблъска с нова задънена улица, докато в България хората показват оглушително, че толерантността към корупцията е изчерпана. Един от присъстващите на протестите в имота на Доган в „Росенец“ ми разказа лично за случилото се там сега. Докато редактирах и завършвах филма в щатите, никой не разбираше колко е важно да се покаже точно този имот на плажа.

 

Отново има много коментари за филма, но доста от тях не са положителни. Българите възприемат, че трудът Ви показва страната ни в негативна светлина, въпреки, че в момента те са на площадите точно заради това, за което говори филмът – Делян Пеевски, корупцията. Мнозина виждат най-вече пропаганда и конфликта между САЩ и Русия. Мислите ли, че това е така? Какви са отзивите, които достигат до вас?

 

Може би 75% от отзивите на хора с рейлни профили в Gmail и Facebook са положителни, за сметка на 25%, които са отрицателни. Ако се гледат коментарите, изглежда, че е обратното или може би е „изгубени в превод“? Мисля, че това беше първият ми и последен опит да направя филм за друга страна.

Тук, в щатите след 11 септември, ако кажехте нещо негативно за Джордж Буш, веднага щяхте да получите етикет като анти-патриот. Днес трябва само да включите CNN или NBC за да видите 24/7 нападки на цялата ни система. Сигурно има много, които се обиждат – наричат ​​се привърженици на Тръмп. Това филмова пропаганда ли е? Предполагам, ако не сте съгласни с това – да, това е пропаганда.

 

Според лошите отзиви филмът е създаден, за да дискредитира всички българи. Трудно ми е да повярвам, че това е истина, особено когато става дума за филм за група смели хора, които се опитват да освободят страната си.

 

Така или иначе – няма да се хващам на въдицата и да се защитавам, но ще се опитам да обърна внимание на често срещаните негативни реакции.

 

Не забравяйте, че ги чета през Google Translate и заради това несъмнено пропускам някои по-фин контекст.

 

Докато правех монтажа, бях изправен пред трудно решение – дали този филм да бъде за българска или американска публика. Явно е, че съм избирал американската. Защо? Защото исках да покажа на западния свят какво се случва в България. Тъжната истина е, че хората в Америка имат толкова много неща, за които да се тревожат, че беше необходимо да ги удрят по главата с това, което за обикновения българин изглежда като идиотска реторика по темата САЩ срещу Русия. Това е избор, който направих и трябва да живея с него.

 

Има два коментара, повтарящи се отново и отново, които очевидно са от тролове на Пеевски / Путин. Изведнъж хората започват да говорят, че Джордж Сорос финансира филма. Това е изтъркан коментар. Използва се в щатите всеки път, когато консервативно мислещият човек иска да подкопае либерално мислещия човек въз основа на факта, че либералният човек е направил нещо, което е получило превес при доказване на гледната му точка.

 

Другият коментар беше, че моите мнения като американец не се броят, защото „целувам краката на негрите“. Смешно е, че хората защитават расизма си с още по-обиден расизъм. Това беше една от причините да искам да присъстват ромите във филма. Може би тези коментари са предизвикани от тази част от филма, в която сравнявам паметниците на американската конфедерация с съветските паметници, останали в България.

 

За хората, които казват, че трябва да разгледам гетата в Америка –  моля, потърсете името ми в Google. Прекарах над десетилетие снимайки най-лошото от най-лошите американски и мексикански гета и затвори. Докато монтирахме филма в щатите, заведох част от българския филмов екип до мястото, наречено „Skid Row“ в Лос Анджелис, за да им покажа как изглежда американската бедност и човешката деградация. Ако изобщо се интересувате, моля, гледайте филма ми „Американската война с наркотиците“

 

В предишните ни разговори говорихме много за филма, а интервютата с Вас получиха много добри отзиви, но сега самият филм е труден за преглъщане. Защо мислите, че е това? Какви бяха вашите очаквания, когато го направихте достъпен за България?

 

Може би, когато филмът излезе за пръв път, беше лесно да се отпише, тъй като някакъв американец се опитва да спечели пари от теории на конспирацията или някакъв страховит човек е нает да прави фалшива пропаганда. Но година по-късно почти всичко, документирано във филма, само се е влошило. Това е като зъболекар да ви каже, че ще ви трябва лечение на корен, но вие го игнорирате. Когато болката се върне, в крайна сметка мразите зъболекаря.

 

Използвахте метафора за България, когато Ви попитах как я виждате преди година – казахте, че страната ни е като „канарче във въглищна мина“. Как виждате България сега?

 

Населението на България е по-малко от много градове в щатите и въпреки това то е теглено и манипулирано в безкрайни посоки. Да, щатите също се манипулират, но тъй като България има по-малко население, е по-лесно да се документира как работи корупцията.

 

Много хора ви изпращат видеоклипове и информация за това, което се случва в България в момента и имате поглед. Каква е разликата с протестите от 2013 г., които сте снимали, и тези сега?

 

Надявам се, че хората стават по-мъдри и по-добре информирани и в крайна сметка нещо ще щракне. Моля се този път протестиращите да не се подадат на вътрешно противоборство и очевиден заговор, създаден от властите.

Време е всички да оставят настрана дребните си различия и до края единствената им цел да е освобождаването на България от този престъпен синдикат.

 

Ще потърсите ли отново Делян Пеевски за интервю?

Работя по нов проект, но със сигурност, ако Пеевски иска, ще се радвам да поговорим.

 

А с премиера Бойко Борисов и главния прокурор Иван Гешев?

Сигурен съм, че всеки опит за интервю с тези хора би бил загуба на време от тази гледна точка.

 

Как виждате продължението на вашия сюжет в „Сенките на София“, знам, че повтарям въпроса си от преди година, но дали ще има щастлив край?

 

Аз съм оптимист – част втора завършва с Пеевски и Бойко като съкилийници, които правят регистрационни табели, докато излежават присъди в затвор, управляван от роми. Ако ще мечтаете – мечтайте с мащаб …

 

Въпросите зададе Диана Йонкова


-Ганчев1-1280x896.jpg

21.07.2020
Трябва да се върви към предсрочни избори. Служебният кабинет е абсолютно необходим за промяна. България по време на служебно правителство е въвеждала валутен борд, имало е къде-къде по-сложни решения. Не е необходимо да превръщаме протестите в говорилня и Хайд парк. БСП е готова да тръгне на избори по джапанки. Умря циганката и Борисов се хвали от Брюксел… Това каза за Фрог нюз лидерът на ”Движение 21” Татяна Дончева и адвокат на Гриша Ганчев.

– Г-жо Дончева, накъде отиват протестите – към залез, изгрев или нещо друго?

– Аз смятам, че протестите трябва да отиват към цел. И няма да има значение дали е залез или изгрев. Протестите трябва да отидат към цел. Целта на протестите е формулирана. Тя е: оставка на Бойко Борисов, оставка на Гешев. И никакво разминаване на посланията не бива да се допуска.

 

Направи ми впечатление вчера, че една група хора си бяха донесли плакатчета, колко работни места има в държавата. На протеста е добре дошъл всеки, който има причина и мотив да бъде там, който иска промяна. Но размиване на протеста не бива да се допуска.

 

За ресторантьорите, сервитьорите, частните съдебни изпълнители и пострадалите от тях има време и има място за всичко. Но времето сега е за оставка на Бойко Борисов и на Иван Гешев. Тази работа трябва да мине през служебно правителство.Трябва да продължава натискът с ясно заявена позиция. Този парламент е изчерпан, което показа вота на недоверие. Нито управляващите, нито опозицията могат да формулират алтернатива. Така че трябва да се върви към предсрочни избори.

 

Правят ми впечатление някои коментари, че не трябва да се стига до служебен кабинет. За отказ от предсрочни избори и служебен кабинет се говори, както от представители на ГЕРБ, така и от представители на БСП, така и от други субекти, които се явяват политически наблюдатели, анализатори и др. Трябва да е ясно, че служебният кабинет е абсолютно необходим за промяната, защото служебният кабинет е единственото средство, което дава възможност за назначаване на друго ръковоство на „Информационно обслужване“ и други компютърни екипи, които да обслужват изборния процес. Чрез промяна на ръководсвото на паспортните служби и промяна в ГРАО ще се премахнат всички механизми за фалшификация на изборите.

 

Трябва да се премахнат силовите и властовите лостове за натиск преди и по време на изборите и това означава –  в МВР, специалните служби и т.н.

 

Прави странно впечатление, че БСП няма никакви лозунги за честни избори, машинно гласуване или за премахване на натиска върху изборния процес и е готова да поеме на избори по джапанки. Това само подкрепя тезата, че ръководството на БСП, не само в лицето на Корнелия Нинова а и на тези, които претендират да са нейната алтернатива са достатъчно зависими от задкулисните играчи, които са готови да жертват Бойко Борисов и изпитват панически ужас от това, че могат да изтърват контрола върху нещата. Затова се говори против протеста и лидерите на протеста.

 

Протестът не се движи неорганизирано. Не е необходимо да го превръщаме в говорилня и Хайд парк. Ясни са исканията, хората си вървят организирано, а от ГЕРБ и властта, които от втория ден започнаха да бият, искат да всеят страх.

 

Слушам министър Деница Сачева и нейния баща, професор в Библиотекарския институт, както и някакви други неизвестни български учени, – ходят по студията и сайтовете да обясняват, че държавата ще пропадне ако правителството си отиде по-рано, защото парламентът трябва да приема бюджет, закони и т.н. Да й припомня горещите й призиви, когато беше при Семерджиев, срещу диктатора Борисов. Ще припомня, че България по време на служебно правителство е въвеждала валутен борд, имало е къде-къде по сложни упражнения, къде-къде по-сложни решения.

 

Така че България няма да пропадне без тях, няма да пропадне и след тях. Освен това служебният кабинет може да се напъне и за няколко месеца да сложи машините и да има машинно гласуване. Не може на пенсионерите да им превеждат парите по кредитна карта, да си теглят парите от банкомат, а да се смята, че не може да гласуват машинно. Така че, властта да не се притеснява за лидерството на протеста. Протестът има лидери и да не се притесняват някои, че не се изправят отпред и не държат речи.

– Как ще коментирате хвалбите на Борисов от Брюксел, че Европа ни дава 29 милиарда за възстановяване, след като Гърция, например, получава 72 милиарда?

 

– Умря циганката и няма кой да го похвали! Десет години само се хвали, защото няма кой да го похвали. Така че оставете го да се хвали….

 

– Социоложката Буруджиева каза, че случката в метрото от вчера е терористичен акт? Какъв е вашият коментар?

– От приказките на Буруджиева нищо не можеш да разбереш. Съгласна съм с Асланов, че сегашните протести са по-близо до 1990 г. отколкото през 2013. Сегашните протести са израз на желанието на хората за повече морал и ред в политиката, за по-голяма яснота какви решения се вземат в държавата, защо са такива, могат ли да са по-добри. И в крайна сметка има едни граници на човешкото падение, които очевидно управляващите са прекрачили грубо. Да се обяснява от страна на политолози, включително от Софийския университет, за шкафчето и пистолета е просто нелепо. Те приличат на ония професори от Академията за обществени науки и социално управление на ЦК на БКП от онези години, които бяха некадърни да обяснят какво и да е било. Тези хора са лишени от аналитичност ….

Днес чух от един друг политолог, че в политика истината нямала значение. Истината има и трябва да има значение. За хората на площада истината има значение. Защото този живот не е само да ядем три пъти на ден. Има мечти, които правят живота пълноценен, което му придава смисъл. И тези хора на площада се борят именно за това – животът им да има смисъл. Това са хора с цел, които искат да знаят, какво са постигнали в този живот. И да не им пречи държавата.

 

Има и теза, че на протестите били неудовлетворени хора. Не може хората от държавната администрация и от правителството да казват на тези деца, че били нереализирани. А какво правите вие „реализираните“? Що за хора сте, имате ли акъл, може ли да се погледните отстрани?

 

– Валери Симеонов нарече част от протестиращите лузъри, а студентите от чужбина дошли в България на ваканция, да се забавляват и си правят селфи?

 

– А неговата секретарка, която е без образование и квалификация, но той я направи министър, каква е? А каква е счетоводителката на Румен Пашата, която оглавява министерството на енергетиката? Ходи на преговори с Милер в Газпром и какви решения е взела България за десет години?

 

– Да ви върна пак на бутона, който е натиснал адвокат Минчо Спасов?

 

– Аварийният бутон на метрото е даден на гражданите да спрат метрото в случай на нужда. И натискането на този бутон има това предназначение и не може да бъде никакво хулиганство, никакъв тероризъм. Дали е правилно натиснат или неправилно натиснат, е съвсем друг въпрос. И дали неговото натискане е неуважение към обществото е още един въпрос. Но да се твърди, че това е тероризъм е глупост. Ако не беше необходим този бутон, нямаше да го направят достъпен за пасажерите…. И може пак да ги навържем – Таня Буруджиева, генерал Буруджиев от някое си главно управление… Трябва да гледате на т.н. социолози и политолози само като на платени агитатори и пропагандисти. Те си имат задача по пропагандата и си я изпълняват. А ние трябва да сме наясно накъде отиваме – и с изгрева, и със залеза.

 

– И накрая вашата прогноза за тези протести – ще доведат ли до оставка на „Борисов 3“, ще има ли служебен кабинет?

 

– Няма прогноза, когато отиваме към целта – бавно или бързо. Ние трябва да отидем до целта. Очевидно с разходки по Ларгото това няма да се постигне. Разбира се, хората от властта искат с коментари и обещания да разколебават протеста, да уморяват протеста, да нанасят удари, да ги лишават от водачи. Но ние трябва да преследваме целта си – неотклонно!


-Алипиев.jpg

18.07.2020

“Нашата подписка продължава да събира нови последователи, над 950 имаме вече. Може би до края на седмицата ще се появят още повече. Ще се опитаме да сезираме СЕМ и Комисията по култура и медии в Народното събрание. Опитваме се втора вечер да организираме протест пред БНТ, който да предизвика нашите колеги вътре да отпуснат душата си и да излязат смело, да разберат, че този протест е за тях, а не защото ние сме реваншисти и искаме да се върнем на бял кон в телевизията. Така поне смята Кошлуков, който ни обвини в две интервюта, че не сме достатъчно кадърни да си намерим работа на друго място“. Това заяви в предаването “ЕвроДикоФ“, излъчващо се по ТВ Евроком, спортният журналист Камен Алипиев-Кедъра. Думите му са по повод протестните действия срещу генералния директор на БНТ Емил Кошлуков, на който мнозина общественици искат оставката.

Алипиев бе категоричен, че иска БНТ да е свободна, без хора, които се притесняват за работата си. “Надявам се хората да ходят по-често пред БНТ. През 2013 г. минаваха пред БНТ, за да ръкопляскат, а не да искат оставка. Палачинката се обърна, къса ми се сърцето. Аз стоях толкова години там, защото имах чувството, че изпълнявам мисия, правех нещо, което ми е на сърце. Много хора, които са фактор в българското общество подкрепиха тази подписка“, заяви Кедъра.

„Махането на хора като мен, Мария Стоянова, Горан Благоев, Марио Гаврилов, Боряна Пунчева и много други, това са сигнали към хората вътре – ако не слушате и си позволявате да говорите много, ще се случи същото и на вас. Ние искаме смелостта, позицията на нашите колеги, да бъде показвана по някакъв начин и имаме принципни изисквания, които цялото общество трябва да има към националната медия“, коментира Камен Алипиев.

“Днес (б.р. вчера) една колежка от телевизията ни попита “Да не би ние да имаме нотариален акт за телевизията?“, а аз я питах да не би Делян Славчев Пеевски, Ахмед Доган, Бойко Борисов и Емил Кошлуков да имат нотариален акт за БНТ“, каза в заключение той.


freeimage-1280x853.jpg

17.07.2020

„Където и каквото трябва съм казала. Минаха 13 години от опита за покушение. Чакам справедливост. Този тип престъпления се доказват трудно. Искам да вярвам, че прокуратурата има силата да стигне докрай, че това е един работещ орган, една институция, в която гражданите усещат подкрепа и сигурност” – коментира опита за убийство над съпруга й Манол Велев зам.-председател на ПГ на „БСП за България“ Весела Лечева пред Нова тв.

Тя призова хората на площада да се разграничат от тези със спорно минало.

„На площада има толкова млади хора с искания за по-добър живот. Искам те да имат безоблачно бъдеще и да се чувстват сигурни в страната, в която живеят. Но на протестите има и такива, които имат свой сценарий – хора, които са олицетворение на миналото и ползват брутален метод на живот и управление, за да придобият икономическо влияние. Отдавна сме минали този етап от развитието на държавата и не трябва да се връщаме към него”.

Лечева се опасява, че хората ще останат измамени накрая. „Ясно се вижда опитът за прокрадване на друг сценарий, който ще бъде опасен за управлението на държавата. Говоря за това, което излезе в медиите за хора, които се укриват в далечната арабска държава”, каза още зам.-председател на ПГ на „БСП за България“.


-Гешев-1-1280x916.jpg

17.07.2020

До оставка на Гешев не може да се стигне. Не ми се вижда той да е склонен на това. Призивите на президента и на правителството, както и на главния прокурор, се хвърлят лековато в публичното пространство. Има разписана процедура. Инициативата за прекратяване мандата на ”тримата големи” в съдебната власт може да произтече от ВСС. В закона има разписана процедура, а основанията са пет.
Това заяви пред bTV бившия конституционен съдия Пламен Киров.

„Когато президентът излиза и казва „Вън мутрите от изпълнителната власт“, нека да ги посочи. Има министри, които не ми изглеждат като мутри. Има жени там. Екатерина Захариева не ми изглежда като мутра. В прокуратурата работят около 2000 прокурори и следователи. Не може да каже, че всички са мафия – да посочи коя е мафията в прокуратурата“, посочи още Киров.

По думите му нещата са стигнали твърде далеч, а личните дразги и отношения между едни политически фигури са довели до институционална криза.

„Президентът много бързо реагира на едно изключително недопустимо действие от страна на прокуратурата – да влезе с въоръжен отряд в сградата на Президентството. Има си ред. Там не се влиза като в централа на наркокартел“, посочи Киров и заяви, че според него това е грешка на прокуратурата.

Той бе категоричен – главният прокурор постоянно говори за въздаване на справедливост. Това обаче става от съда. Прокуратурата трябва да говори за законност.

„Вижте какво става с изявленията на премиера на една европейска държава – излиза и от името на правителството говори за народен представител като използва обръщението „шиши“. Президентът също говори така. Такъв език не би следвало да има в демократична, цивилизована и европейска държава. Той си има име. Ако снижаваме политическото говорене до говоренето на Васил Божков, тежко и горко на тази държава. Дълбоко нередно е той да определя начина, по който ще говорят българските институции“, заяви още Киров.

Той заяви, че е било неизбежно политическото говорене да се прехвърли на площада. Причината според думите му е фактът, че политическите опоненти са били натикани в ъгъла, а дебатът в Народното събрание – неглижиран.


-59.png

15.07.2020

Борисов няма конституционно право да хвърля страната в предсрочни избори. По Конституция той отговаря за вътрешната политика на България. Той, като министър-председател, и правителството са длъжни да закрилят здравето на българските граждани и не може да си позволи лукса, по време на – жълт код сме – пандемия и на чума да остави страната без парламент, да няма кой да ревизира бюджета или другото законодателство, ако се наложи. Това каза за БНР депутатът от парламентарната група на ГЕРБ Георги Марков, който е участник в активната политика от 1990 година.

„Протестите са част от демокрацията! Френският президент Макрон работи в перманентни протести! Три години подред изпочупиха Париж и, за разлика от Борисов, загуби и двата вота – евровота и местния вот, докато Борисов получи два вота на доверие от българските избиратели – на евроизборите и миналата година на местните избори. Има и един трети проблем, поради което аз го съветвам да не дава оставка а да гледа Мицотакис, който с 50% + 1 управлява в Гърция, да гледа Вучич, който само преди две седмици спечели с 62% и има протести….“, посочи той.

Марков припомни, че много европейски страни се подготвят за силна втора вълна на коронавирусната епидемия през есента. В петък предстои изключително важно заседание на Европейския съвет, на което ще бъдат разпределени 750 милиарда евро за икономическо възстановяване на Европа след пандемията. „Там ще се реши и съдбата дали ще има въобще Европейския съюз“, допълни Марков, според когото в рамките на ЕС отношенията са „изключително обтегнати“.

„Аз не мисля че е добре за България там да изпратим един пример, който няма да е Борисов, който няма личните контакти – изключително важни и заместили отдавна протоколната дипломация, който не е в течение дотук какво е говорено между лидерите и се явява и казва: „Приятно ми е, г-жо Меркел, господин Макрон, аз съм премиерът Бабикян, новият министър-председател на България“….

Марков изтъкна, че ситуацията е различна спрямо масовите протести с искане за оставка на БСП преди години:

„Разликата е огромна. Нинова слабо познава българския преход, макар че в един период беше и седесарка, а президентът въобще не го познава… по време на Лукановата зима протестът беше заради небивалата в страната национална катастрофа. България беше счупена два пъти от българските социалисти много тежко! Нямаше бензин за линейките! Сега ситуацията, икономическата, в България въобще не е такава! Има протести и винаги ще има, защото никой в Европа не е избран със 100%…. В момента има в Белград, а сега, да предскажа, ще има и в Полша, защото Дуда победи на изборите, а това е голям кошмар за Туск и неговата партия. Има една мода неолибералният свят и левият да не признава вота на избирателите. Това се видя ясно в Америка – 5 години от демократическата партия не могат да се примирят, че Тръмп е победител и стигнаха до гражданска война.

Според Марков с внасянето на вота на недоверие Нинова прави услуга на Борисов, защото, след като този вот не мине, правителството ще може да декларира пред световните агенции, че има стабилно парламентарно мнозинство

„Ние сме в тежка институционална война, в която няма арбитър“, убеден е Марков.

„От една страна, има конфликт между господин Гешев и президента, очевиден. Има конфликт между президента и парламентарното мнозинство, и правителството. Но има конфликт и вътре в самата съдебна власт и той е още от миналия мандат на г-н Цацаров – на председател на ВКС и главен прокурор. Във ВСС те се караха пред целия народ цял ден! Тази институционална война, няма арбитър. Няма кой да я реши. Евентуално президентът можеше да заяви в това си качество, но той вече е част от проблема, няма как да го реши. Той се изтърва и професор Близнашки, който е по-добър конституционалист от мен, каза, че той просто излезе извън правомощията. Остави, че поиска оставка, той ни каза да се махаме, защото сме мутри, защото сме мафиоти. Не се виждам като мутра. Покойният ми приятел президентът Желев беше избран от 2 800 000 хиляди души и ме назначи 44-годишен за конституционен съдия….

На 30 юли Конституционният съд трябва да излезе с решението си за имунитета на държавния глава. По този повод Марков изрази мнение, че няма как да се каже кога един държавен глава нарушава Конституцията и е въпрос на преценка на всеки отделен случай.

Марков все още е на мнение, че настоящият парламент е „агония“. Той даде и прогноза за резултата от следващите избори

„Следващият парламент, за съжаление, ще бъде парламентарна лудница и това, което предвиждам, е, че той няма да издържи дълго. Отново ще влезем в спирала „избори до дупка“.За нас

7DniBulgaria.bg е най-новият сайт в портфолиото на 7 Dni Media Group.

Той обедини досега съществуващите регионални сайтове на групата, превръщайки се в национален такъв, за по-голямо улеснение на читателите.


КОНТАКТИ