Какво е да си български бизнесмен: брокер, кръчмар или търговец? (Горещ анализ)

знаме

За средностатистическия български предприемач най-лесното нещо е да основе фирма за търговия с коли и автосервиз. Или да започне да търгува с имоти, ако междувременно не е основал строителна фирма, в чийто предмет на дейност продажбата на апартаменти се подразбира.

Това са основните видове дейности, заради които се създават най-много фирми през последните няколко години, показват данните на НСИ за т.нар. демография на предприятията.

Хотелиерско-ресторантьорският бизнес гони по петите посочените дейности, когато става въпрос за масовост. Поотделно ресторантите и хотелите са съвсем малко повече от брокерските фирми и от строителните предприятия. Но изобщо не могат да се сравняват със сервизите и фирмите за търговия с автомобили и мотоциклети. Те са били 143 102 през 2016 г., за която са последните данни на НСИ. Докато хотелиерско-ресторантьорските фирми са само 27 501. Строителните са 20 666, а брокерските – 23 983.

Откакто се заговори за измъкване от кризата, желаещите да се занимават с търговия с имоти нарастват главоломно – за последните 3 години новорегистрираните брокерски фирми са се увеличили с 28%. Очевидно става въпрос за еднолични търговци, защото на този брой регистрирани фирми съответства почти същият брой заети лица.

В тази дейност махалото отиде в противоположната посока, защото с настъпването на кризата и резкия спад на цените на имотите с над 40% през 2009-2010 г. броят на брокерските фирми доста намаля.

В строителството е почти същото – разликата е, че заетите и наетите лица в тази дейност са повече. През 2016 г. например новосъздадените строителни фирми са 27З3, а наетите от тях лица – 3532. Там за последните три години се наблюдава нарастване на новорегистрираните фирми с 16%.

В ресторантьорството и хотелиерството има постоянен тренд на създаване на нови фирми.

В тази дейност се привличат малко повече хора, отколкото в строителството. Например новорегистрираните фирми от този бранш са били 3816, като в тях са били наети на работа 5647 лица.

Но нищо не може да се сравнява с автосервизите. За последните 5 години статистиката отчита, че делът на новорегистрираните фирми, посочили за предмет на дейност “Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети”, е около 43% от всички фирми у нас. Съдейки по броя на наетите лица, става въпрос предимно за еднолични търговци.

Естествено, на другия край на тази скала са фирмите от сектора на добивната промишленост. През всяка от последните 5 години у нас се регистрират под 50 такива фирми, с което делът им сред нововъзникващите предприятия винаги е бил под 0,1%.

Данните на статистиката показват, че у нас има твърде голяма динамика за срока на оцеляване на фирмите. Делът на тези, регистрирани през 2011 г. и продължаващи да съществуват пет години по-късно, е едва 4,7%. Най-жизнеспособни се оказват енергийните предприятия, където делът на оцелелите е 13,2%.

Любимите на начинаещия български предприемач автосервизи изобщо не показват голяма жизнеспособност – от тях за пет години оцеляват едва 4,8%. Още по-зле е с брокерите на недвижии имоти – само 3,7%. Сравнително добри резултати в това отношение имат ВиК фирмите, браншът “Транспорт и логистика”, финансовите и застрахователните дейности и създаването и разпространението на информационни продукти, сред които статистиката нарежда и сектора на IT.

Има доста фирми, които не успяват да се задържат на пазара дори една година.

През 2015 г. например в България са регистрирани 40 358 нови фирми. От тях една година по-късно са оцелели само 32 745. Най-голям е делът на оцелелите фирми от сектор “Транспорт и логистика”, а най-малко е провървяло на създадените през 2015 г. енергийни фирми.

Любопитно е да се хвърли поглед и на т.нар. умрели предприятия, които са прекратили съществуването си, независимо кога са били създадени. Данните на НСИ за тях са за 2015 г. и са предварителни. От тях излиза, че са спрели да работят 10% от всички предприятия, които са били активни към този момент. В резултат на това работните си места са загубили 2,7% от заетите.

Най-голям дял сред закритите фирми са именно тези от сектор “Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети”. Те съставляват 43,3% от всички предприятия, които са спрели да работят.

Други данни на НСИ потвърждават очакваното – че най-голямата част от българските фирми са микро- и малки предприятия и еднолични търговци. В същото време в малкото на брой по-големи предприятия се труди по-голямата част от заетите.

През 2016 г. е имало 347 962 активни предприятия, което е с 2,6% повече в сравнение с предходната 2015 г.

Най-голям дял сред тях – почти половината, имат фирмите с нула наети лица. В 48,7% от всички фирми се е трудел само собственикът. Втората по дял група сред активните през 2016 г. фирми – 36,6%, съставляват онези, в които е имало между 1 и 4 наети лица. Такива фирми са бии 127 187.

Най-нисък е делът на фирмите с между 5 и 9 наети – само 7,3% от всички. Малко повече – 7,9%, са били предприятията с 10 и над 10 наети лица.

Но на практика това са фирмите, които са най-големият работодател в страната, тъй като в тях са се трудили 69,4% от всички заети в страната.

Ако има някаква тенденция в броя на нововъзникващите предприятия през 2016 г., то тя е почти незабележимо увеличение. От данните излиза, че от активните през 2016 г. фирми 12,5% са били регистрирани през същата година. Но през последните 5 години средногодишно са били създавани 12,2% от активните през съответната година фирми. Далеч по-важно е колко дълго ще оцелеят новите фирми, колко ще печелят и колко работни места ще създадат.

Източник: 24часаЗа нас

7DniBulgaria.bg е най-новият сайт в портфолиото на 7 Dni Media Group.

Той обедини досега съществуващите регионални сайтове на групата, превръщайки се в национален такъв, за по-голямо улеснение на читателите.


КОНТАКТИ