Нова седмица, новa секира от кабинета „Петков“: Тегли пореден половин милиард

payimage-519638

Правителството на Кирил Петков тегли нов вътрешен дълг. Той е под формата на Държавни ценни книжа и отново е на стойност от 500 млн. лева

Финансовото министерство на Асен Василев предлага книжа с емисия от десет години и половина от отворен тип с фиксиран лихвен процент от 1.5% годишно. Те са с падеж 6 октомври 2032 година.

По данни на БНБ в аукциона могат да участват първичните дилъри със състезателни поръчки, както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти.

Максималното количество държавни ценни книжа, което един участник може да придобие със състезателни поръчки, е в размер 50 на сто от предназначеното за продажба чрез състезателни поръчки количество.

Съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 на 50 от общото предложено количество.

Освен това трябва да се има предвид и, че Министерство на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от тази емисия от 6 април 2022 г. на аукционен принцип.

Това ще е трета емисия за тази година. При двете досега бяха акумулирани средства за около 1 млрд. лева. На тях бяха пуснати емисии ДЦК от три години и половина и 7 години и половина.За нас

7DniBulgaria.bg е най-новият сайт в портфолиото на 7 Dni Media Group.

Той обедини досега съществуващите регионални сайтове на групата, превръщайки се в национален такъв, за по-голямо улеснение на читателите.


КОНТАКТИ