От МОН разплакаха учениците! Готвят сериозни промени, свързани с учебния план

Изпит, Ученици, Училище

Повече часове по български език и литература, математика и география ще имат учениците в прогимназиалните класове от 15 септември 2022 г.

Това предвиждат обнародвани днес промени в Наредба 4 за учебния план, предложени от екипа на бившия министър акад. Николай Денков и одобрени от наследника му проф. Сашо Пенов.

Часовете се увеличават с половин час седмично и по трите предмета. По български език и литература промяната касае V и VI клас; по математика – V, VI и VII клас; по география – V клас.

Така седмичния брой часове за петокласниците се увеличава с час и половина (51 часа повече годишно); на шестокласниците – с един час (36 часа повече годишно); на седмокласниците – с половин час (18 часа годишно).

Продължителността на учебния час се намалява от 45 на 40 минути – предвиждат обнародвани също днес промени в здравна наредба. Те предвиждат задължителните и избираемите учебни часове в седмичното разписание да са:

– I клас – 22 учебни часа с продължителност 35 минути, като два дни са по пет учебни часа;

– II клас – 23 учебни часа с продължителност 35 минути, като три дни са по пет учебни часа;

– III и IV клас – 27 учебни часа по 40 минути, като два дни са по шест учебни часа;

– V и VI клас – до 32 учебни часа по 40 минути, като два дни от седмицата са по седем учебни часа;

– VII клас –до 32 учебни часа по 40 минути, като два дни от седмицата са по седем часа;

– VIII до XII клас – 32 учебни часа по 45 минути, като два дни от седмицата са по седем часа.

Училищата имат по-малко от месец да променят учебната си документация и програмите в училище.

През учебната 2022 – 2023 година учениците, постъпващи в VII клас, вместо учебния предмет компютърно моделиране и информационни технологии ще изучават учебния предмет информационни технологии с общ брой 36 задължителни учебни часа годишно.За нас

7DniBulgaria.bg е най-новият сайт в портфолиото на 7 Dni Media Group.

Той обедини досега съществуващите регионални сайтове на групата, превръщайки се в национален такъв, за по-голямо улеснение на читателите.


КОНТАКТИ