От това писмо до него, на Бойко Борисов му прилоша: 143 млн. си похарчили синдиците на КТБ!

ктб

Лично Бойко Борисов да се ангажира и намеси в проучването и реални действия по повод систематизираните и изпратени до редица институции над 10 сигнала със случаи на пропуски, документални непълноти и кражби на документи и активи от масата на несъстоятелността на КТБ-АД /н./, апелират бивши администратори на фалираната банка.

Бившият изпълнителен директор на КТБ АД Георги Христов и бившият началник на управление „Кредитиране“ Георги Зяпков са изпратили писмо до министър – председателят Бойко Борисов с приложени към него над 10 сигнала, изготвени и изпращани в продължение на година до министерства, отговорни институции, синдици и разследващи органи, относно установяването и охраната на активите на банката.

 

Христов и Зяпков обръщат сериозно внимание върху редица пропуски на квесторите и синдиците на КТБ, както и констатират допуснати директни кражби на активи на банката и на нейните кредитополучатели.  До момента не са получили какъвто и да било отговор или уведомление за резултати от предприети действия вследствие тези сигнали от нито една отговорна институция или министерство. Адресати са Прокуратурата, членовете на Управителния съвет на БНБ, членовете на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, Министерството на финансите, Кристи Маринова и Ангел Донов – синдиците на КТБ, както и синдиците на някои дружества – кредитополучатели.

 

„Тук по-долу ще ви опишем и приложим някои констатирани от нас като проблемни отговори на компетентни институции, които всячески се опитват да неглижират поставените от нас въпроси или да ни отговорят, че не са компетентни относно фактите, обстоятелствата и твърденията ни в едни сериозни, подадени след задълбочен анализ, наши сигнали. Зад написаното в тези сигнали стоим с подписите и името си, както и с цялата отговорност, която сме призвани да носим досега, а вероятно и за в бъдеще – в редица производства, като бивши администратори в КТБ-АД /н./. Ние тази наша отговорност си я носим и за нея няма и не искаме да говорим в момента, а с настоящото писмо Ви обръщаме внимание и апелираме към Вашата намеса, доколкото има редица пропуски, документални непълноти и направо кражби на документи и активи от масата на несъстоятелността на КТБ-АД /н./.“, пишат бившите администратори на банката.

 

До Борисов е изпратен още и скандалният случай (Вижте: Фалшифицирани ли са договори от синдиците на КТБ?) с опита за документална измама, чрез която две търговски дружества, не без активната помощ на синдиците на КТБ и на ФГВБ, правят опит да се облагодетелстват с огромни суми от първата частична сметка за разпределение, изготвена от Кристи Маринова и Ангел Донов, синдиците на КТБ.

 

Надеждата е, след като никой от министрите му не обръща внимание, поне лично министър-председателят да обърне, защото същият този сигнал – по повод изготвената частична сметка за разпределение, е изпратен и до министъра на финансите, като пряко отговарящ по закон за контрола върху синдиците в банкови институции от страна на Министерски съвет. Без внимание е оставен случая, както от страна на Министерство на финансите, така и от страна на министъра на икономиката, който е принципал на държавните търговски дружества, които са пряко очакващи удовлетворение от подготвената сметка за разпределение. Същите тези дружества отново изброяваме:

 

Агенция за приватизация и след приватизационен контрол
АЕЦ Козлодуй ЕАД
Булгаргаз ЕАД
Булгартрансгаз ЕАД
Летище София ЕАД
Български енергиен холдинг ЕАД
Гаранционен фонд
Електроенергиен системен оператор ЕАД
Мини Марица изток ЕАД
НЕК ЕАД
НКЖИ
Терем ЕАД
Кинтекс ЕАД
Топлофикация София ЕАД
Южноцентрално държавно предприятие ДП
МБАЛ Св. Анна
МБАЛ Света Марина
Национален дарителски фонд 13 века България
Фонд за компенсиране на инвеститорите и редица други.

От писмото на бившите администратори става ясно, че до момента са получени само и единствено един-два бланкетни и формални отговори в стил „не разбираме защо ни пишете” или „ние нямаме компетенции да се произнесем по поставените от вас въпроси”. Още повече, че от министерството на Владислав Горанов отговарят (по повод сигнала за Първата частична сметка за разпределение на суми между кредиторите на несъстоятелността на КТБ): „за Министерството на финансите няма въпроси, пряко свързани с обхвата на неговата дейност.“

 

Факт е че единствено администрацията на президента Румен Радев е обърнала внимание на изнесената и в медиите информация за фрапиращия опит за измама с парите от Първата частична сметка за разпределение, но правомощията не тази институция на този етап не водят до реални действия и резултати.

 

Не на последно място към Борисов се задава и въпросът, който избягват упорито всички, а именно: За какво синдиците на КТБ харчат по 6 000 000 лева месечно и то в продължение вече на цели 2 години?

 

„Позволяваме си да ангажираме вниманието и апелираме към отговорността Ви, водени по аналогия от предходни случаи от съществен обществен и икономически интерес, като например – случая с протеста на служителите в „ЕМКО” ЕООД и „Дунарит” АД поради отнетия лиценз за производство на продукция със специално предназначение, когато Вашата прагматична,  добросъвестна и държавническа намеса доведе до мигновен резултат за решаването на един проблем, натежал от настроения, медийно нагнетяване и взаимни обвинения на един или повече лагери, а същевременно – проблем, който бе натоварен с твърде малко разум и никаква икономика в потенциала за развитието си, преди Вашата намеса.“, завършват апела си към Бойко Борисов бившите администратори на фалираната КТБ.

 

Публикуваме целия текст на писмото.

ДО

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н  БОЙКО  БОРИСОВ

 

Относно: Случващото се  с  активите на „Корпоративна търговска банка” АД /н./

Уважаеми г-н Министър-председател,

 

В продължение на почти една календарна година, ние като бивши администратори в „Корпоративна търговска банка” АД /в несъстоятелност/, по-нататък за краткост „КТБ-АД /н./”, се опитваме да съдействаме при установяването и охраната на активите на банката, както и настоятелно в този период обръщаме сериозно внимание върху редица пропуски на квесторите и синдиците на несъстоятелната банка, както и за констатирани от нас допуснати директни кражби на активи на тази банка и на нейните кредитополучатели. Именно тези активи са призвани по закон да служат за обезпечение на кредиторите, в това число и на тези на самата несъстоятелна банка – включително и на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ), на редица незащитени от закона кредитори или на кредитори със суми над покритите от Закона за гарантиране на влоговете, сред които и редица държавни търговски дружества, накрая – на чуждестранни финансови институции, които също чакат удовлетворяване от сумите, налични в масата на несъстоятелността.

 

Тук по-долу ще ви опишем и приложим някои констатирани от нас като проблемни отговори на компетентни институции, които всячески се опитват да неглижират поставените от нас въпроси или да ни отговорят, че не са компетентни относно фактите, обстоятелствата и твърденията ни в едни сериозни, подадени след задълбочен анализ, наши сигнали. Зад написаното в тези сигнали стоим с подписите и името си, както и с цялата отговорност, която сме призвани да носим досега, а вероятно и за в бъдеще – в редица производства, като бивши администратори в КТБ-АД /н./. Ние тази наша отговорност си я носим и за нея няма и не искаме да говорим в момента, а с настоящото писмо Ви обръщаме внимание и апелираме към Вашата намеса, доколкото има редица пропуски, документални непълноти и направо кражби на документи и активи от масата на несъстоятелността на КТБ-АД /н./.

 

Също така, позволяваме си да Ви приложим в цялост изпратените от нас до компетентните институции наши сигнали, на които всъщност сме получили само и единствено един-два бланкетни и формални отговори в стил „не разбираме защо ни пишете” или „ние нямаме компетенции да се произнесем по поставените от вас въпроси”.

 

Факт е, че единствено от президентската институция преди половин година ни поканиха на среща (в присъствието на секретаря по правните въпроси и антикорупция, този по национална сигурност и икономически съветник на Президента) по повод един сигнал на НПО „Ние, Гражданите”, към който имаше приложени писмени нотариално заверени документи от нас относно обстоятелства, сочещи на евентуални престъпни действия на синдиците на КТБ-АД /н./. Темата на сигнала беше един засечен груб опит за фалшифициране на първата частична сметка за разпределение на суми от наличните в масата на несъстоятелността, като именно от тази сметка очакват частично удовлетворение именно посочените по-горе кредитори: ФГВБ, редица държавни търговски дружества, както и чуждестранни финансови институции, накрая – редица физически лица– местни и чуждестранни. Срещата протече изключително ползотворно и делово, но без особен резултат, доколкото президентската институция единствено може да се ангажира с препращането на този сигнал и протокола от срещата ни към компетентните власти. Същият този сигнал, надлежно е изпратен също така до министъра на финансите, като пряко отговарящ по закон за контрола върху синдиците в банкови институции от страна на Министерски съвет и в частност – от Министерство на финансите, както и на министъра на икономиката, който е принципал на държавните търговски дружества, които потенциално биха били ощетени от визираната в този сигнал документална манипулация.

 

Специално министърът на финансите, бидейки уведомен за непрозрачно и при съмнителни начални тръжни ценови позиции за продажба на редица активи на банката – вземания от кредитополучатели, ни отговори с едно бланкетно и според нас несериозно писмо, че не е компетентен да упражнява контрол върху синдиците на КТБ-АД /н./. Копие от този отговор, както и предхождащия го наш сигнал, а също така от втория ни сигнал – допълнение, съдържащ разяснение на законовите му правомощия върху работата на синдиците, също така Ви прилагаме за пълнота. Относно изпратения му от нас сигнал на НПО „Ние, Гражданите” на 26.04.2018 г. ни бе отговорено, че: „за Министерството на финансите няма въпроси, пряко свързани с обхвата на неговата дейност.“

 

Не на последно място, сме притеснени от начина и обемите, с който се харчат парите от масата на несъстоятелността. Към датата на встъпване в длъжност на първите синдици през март 2015 г. наличните парични средства на банката са точно 517 620 000 лева /това е видно от баланс към 31.03.2015 г., оповестен на официалния сайт на банката/. Две години по-късно през март 2017 г. синдиците изготвят първата сметка за разпределение, видно от обявеното в Търговския регистър по партидата на банката. Сумата по сметка на банката е 570 000 000 лева или увеличението на размера на парите по сметка на банката е само 52 380 000 лева. Същевременно в този двугодишен период (от март 2015 г. до февруари 2017 г.) синдиците са събрали от кредитополучатели и осребряване на други активи точно 195 211 000 лева (това може да се провери от техните месечни отчети, които са оповестени на официалния сайт на ФГВБ). Не е ясно, в закючение, за какво синдиците на КТБ са похарчили разликата от 142 831 000 лева за период от 2 години или по 6 000 000 лева месечно.

 

Не се ангажираме да даваме крайно мнение кой е компетентен да разглежда и проверява сигнали като тези, които ние подаваме, но според нас не така обаче стои въпросът с оглавявания от Вас Министерски съвет, доколкото ресорни министри от вашето правителство са принципали на държавни търговски дружества, които имат и очакват да получават удовлетворение от масата на несъстоятелността на КТБ-АД /н./. Това ни дава основание и надежда с Вашата намеса и разпореждания в управленски порядък, да се извърши задълбочена и професионална проверка върху дейността на синдиците на КТБ-АД /н./ (както настоящите, така също и предходните) за дейността им от месец март 2015г. досега, както и на надзорните и управленски действия на тези, които са призвани по Закона за банковата несъстоятелност да ръководят и пряко контролират тяхната дейност, а именно – членовете на Управителния съвет на ФГВБ.

 

Позволяваме си да ангажираме вниманието и апелираме към отговорността Ви, водени по аналогия от предходни случаи от съществен обществен и икономически интерес, като например – случая с протеста на служителите в „ЕМКО” ЕООД и „Дунарит” АД поради отнетия лиценз за производство на продукция със специално предназначение, когато Вашата прагматична,  добросъвестна и държавническа намеса доведе до мигновен резултат за решаването на един проблем, натежал от настроения, медийно нагнетяване и взаимни обвинения на един или повече лагери, а същевременно – проблем, който бе натоварен с твърде малко разум и никаква икономика в потенциала за развитието си, преди Вашата намеса.

 

Посочваме като адрес за кореспонденция: град София, п.к.1000, ул. „Калоян” №6, офис 208 – за адвокат Янчо Христозов. Изрично посочваме, е същият не е наш процесуален представител, нито упълномощено от нас лице за получаване на съдебни книжа по водени от или срещу нас граждански, търговски или наказателни дела от всякакъв характер.

 

С  УВАЖЕНИЕ :
Георги  Христов :
Бивш Изпълнителен дироктор на КТБ-АД

Георги Зяпков :
Бивш н-к Управление „Кредитиране” в КТБ-АД

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Сигнал до синдиците на КТБ АД /н/ и до синдика на „ЕМ СТЕЙТ“ ЕООД;
Сигнал до синдиците на КТБ АД /н/ и до синдика на „НИККОМЕРС 01“ ЕООД;
Сигнал до синдиците на КТБ АД /н/ и до ФГВБ за „БУЛИТ 2007“ ЕООД;
Сигнал до синдиците на КТБ АД /н/, до ФГВБ, до БНБ и до синдика на „ВИТРО ИНВЕСТ“ АД;
Сигнал до синдиците на КТБ АД /н/, до ФГВБ, до БНБ и до синдика на „ЕВРОБИЛД 2003“ ЕООД;
Сигнал до синдиците на КТБ АД /н/, до ФГВБ, до БНБ, до Министерство на финансите и до Асоциацията на банките в България, относно търгове за продажба;
Писмо от Министъра на финансите до Г. Христов и Г. Зяпков с изх. № 94-00-818/14.02.2018 г;
Писмо от Г. Христов и Г. Зяпков до Министъра на финансите от 30.03.2018 г.
Писмо от Министъра на финансите до Г. Христов и Г. Зяпков с изх. № 94-00-818/26.04.2018 г;
Сигнал до синдиците на КТБ АД /н/, до ФГВБ, до БНБ и до синдика на „ЕВРОБИЛД СОФИЯ“ АД;
Сигнал до синдиците на КТБ АД /н/, до ФГВБ, до БНБ и до синдика на „ТЪРГОВСКИ ПАРК ТРАКИЯ“ ЕАД;
Сигнал до синдиците на КТБ АД /н/, до ФГВБ, до БНБ и до синдика на „КИК ДИЗАЙН“ ООД;
Сигнал до синдиците на КТБ АД /н/, до ФГВБ, до БНБ и до синдика на „ИНВЕСТМЪНТ ПРОДЖЕКТС“ АД;
Сигнал до синдиците на КТБ АД /н/, до ФГВБ, до БНБ и до синдика на „РИЪЛ ЕСТЕЙТ ПРОДЖЕКТС“ АД;
Сигнал на НПО „Ние, Гражданите” по повод констатирани манипулации и вероятни закононарушения от синдици на банката, членовете на Управителния съвет на ФГВБ и на управители на кредитори, които са използвали неистински документи за признаване на правото да бъдат приети за обезпечени кредитори. Същият придружаваме с допълнителна релевантна по темата писмена кореспонденция с компетентните власти, в това число и Софийска Градска Прокуратура и ВКП


Leave a Reply

Your email address will not be published.


За нас

7DniBulgaria.bg е най-новият сайт в портфолиото на 7 Dni Media Group.

Той обедини досега съществуващите регионални сайтове на групата, превръщайки се в национален такъв, за по-голямо улеснение на читателите.


КОНТАКТИ