Българите работят все повече, но не получават заплатите си (Скандални разкрития)

Хора

При проверките през трите месеца интензивен летен сезон са констатирани 6654 нарушения

Контролните органи на Главна инспекция по труда (ГИТ) са извършили в рамките на активния туристически сезон – юни-август, 1615 проверки в 1543 предприятия с 37 564 работещи в тях. Приоритетно проверките са били за прилагането на трудовото законодателство в обектите със сезонен характер, съобщават от агенцията.

Резултатите от контролната дейност през годините показват, че в тях най-честите нарушения са свързани със законосъобразното наемане на работа, включително на непълнолетни лица и чужденци, работното време и заплащането на труда и основни изисквания по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

При проверките през трите месеца интензивен летен сезон са констатирани 6654 нарушения, като за 624 от тях са съставени актове за установяване на административни нарушения. Запазва се тенденцията най-голям брой нарушения да са свързани с работното време -1070 броя, и заплащането на труда -750 броя.

Овладян е проблемът с полагането на труд без трудови договори, но все още сезонните обекти са сред най-рисковите за този вид нарушения. Установени са 164 нарушения за допускане на лица до работа без сключени писмени трудови договори.

Нарушенията, свързани с работа на чужденци, без разрешен достъп до пазара на труда, са 45. В 25 случая е установено работа на непълнолетни лица без разрешение от ГИТ.

От изискванията, свързани с безопасността на труда, най-често се нарушават разпоредбите, регламентиращи задължителните и периодични инструктажи.

Запазва се тенденцията да се увеличават наетите на работа непълнолетни лица в условията на стабилизиране на пазара на труда и недостиг на работна сила. От началото на годината до края на август Инспекцията по труда е издала 7232 разрешения за наемане на лица, ненавършили 18 години и 188 разрешения за наемане на лица, ненавършили 16 г. Отказите са съответно 100 и 11. Дадените разрешения са с около 1000 повече отколкото за същия период през 2017 г.
Практиката показва, че заетите в сезонната заетост, с цел да получат по-големи възнаграждения, често се отказват сами от правата си, като се съгласяват съзнателно да работят повече и да не използват отпуск. Те се обръщат към Инспекцията по труда едва, когато не получат договореното възнаграждение.

Други сигнали, които постъпват, са за неосигурена задължителна междудневна и седмична почивка.

От ГИТ напомнят, че работодателят няма право да допуска работници и служители до работните им места без сключен и регистриран в НАП писмен трудов договор.

Инвестор


Leave a Reply

Your email address will not be published.


За нас

7DniBulgaria.bg е най-новият сайт в портфолиото на 7 Dni Media Group.

Той обедини досега съществуващите регионални сайтове на групата, превръщайки се в национален такъв, за по-голямо улеснение на читателите.


КОНТАКТИ