Важна новина! 1 милиард лева допълнително за заплати и още горещи данни от проекта за бюджет

Пари

Министерството на финансите публикува днес проекта за бюджета за 2019 г., като посочи, че приоритети в него са социалната политика, образованието, отбраната, политиката по доходите и по-справедливи субсидии за общините.

В сферата на социалната политика са предвидени 40,4 млн. лв. допълнително (50% повече спрямо средствата през 2018 г.) за целеви помощи за отопление. Също така обещанието 150 млн. лева за хора с увреждания са предложени в проектобюджета за догодина. Предвидени са 7,0 млн. лв. във връзка с въвеждането на нов вид месечна помощ за деца без право на наследствена пенсия от починал родител, като размерът на помощта за 2019 г. е 115 лева.

Предвижда увеличаване на размера на минималната работна заплата от 510 лв. на 560 лв. от 1 януари 2019 г., 610 лв. от 1 януари 2020 г. и 650 лв. от 1 януари 2021 г.

Общо за увеличението на възнагражденията в бюджетната сфера е осигурен един милиард допълнително, като една трета от парите – 330 млн. лв. – са за заетите в образованието. Средното увеличение е 10% спрямо 2018 г., като за педагогическия персонал е средно с 20% с цел достигане през 2021 г. на удвояване спрямо 2017 г. Правилата дават възможност за увеличаване на заплатите въз основа на заеманата длъжност и оценките за постигнатите резултати.

Политиката в областта на отбраната предвижда да бъде спазено изискването за достигане на разходите за отбрана до определения процент от БВП, в съответствие с Националния план за повишаване на разходите за отбрана на 2% от БВП, като в бюджетната рамка за 2019 г. общо разходите за отбрана възлизат на 1839,3 млн. лв., което е 1,58 % от БВП.

С половин милиард са увеличени и субсидиите за общините, като общо в това перо са предложени 3,7 млрд. лева. От Финансовото министерство съобщават, че ще има промени в начина, по който се получава изравнителната субсидия. С нея 19 големи общини ще останат без тези средства, а те ще бъдат пренасочени към по-малките общини, където има по-малък потенциал за увеличение на данъчните приходи.

С преходните и заключителни разпоредби се узаконява преминаването на Националния институт по метрология от БАН към Министерството на образованието.

Общо по макрорамката – дефицитът ще бъде 600 млн. лева догодина или 0,5% от брутния вътрешен продукт (БВП). Дългът ще продължи да намалява, като догодина отново няма да се поемат нови задължения от външните пазари.

Пенсионерите няма да имат право да бъдат работят като държавни служители е предложено в преходните и заключителни разпоредби на проектобюджета за догодина. Изключение ще бъде направено за хората, назначени по законите за МВР и Министерството на отбраната.

Около 1600 души ще бъдат засегнати от промяната, според която хората, упражнили вече правото си на пенсия, няма да могат да бъдат назначавани като държавни служители. В мотивите към проектобюджета за догодина е посочено, че мярката се възприема с цел повече млади хора да влязат в държавната администрация. За да не се създаде стрес в системата, е оставена възможност пенсионирани служители да бъдат наемани по заместване – например, ако титулярът е по майчинство. Също така могат да бъдат наемани по трудови правоотношения. Промените не изключват възможността хората, упражнили правото си на пенсия, да работят в частния сектор, допълват от министерството.

С друго предложение се прави актуализация на тазгодишните бюджети на МВР и Министерството на правосъдието. Обещаните в началото на годината 100 млн. лева на полицаите се записват в бюджета на министерството чрез тази промяна. Предвиденото 10-проценто увеличение за догодина ще бъде и на базата на тези допълнителни средства. В системата на правосъдието – осигуряват се още пари за служителите в затворите.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


За нас

7DniBulgaria.bg е най-новият сайт в портфолиото на 7 Dni Media Group.

Той обедини досега съществуващите регионални сайтове на групата, превръщайки се в национален такъв, за по-голямо улеснение на читателите.


КОНТАКТИ