Министерството на спорта поиска промяна на плана за управление на Витоша!

Симеоновски лифт

В края на миналата седмица от Министерството на младежта и спорта са внесли в Министерство на околната среда и водите официално искане за промяна на плана за управление на природен парк Витоша, за да могат да бъдат модернизирани лифтовете.

Причината да бъде поискана промяната е, че влекът Заека е собственост на Министерството на спорта. Той е разрушен от силните ветрове, а министерството от години се опитва да го подмени, но поради рестрикциите в плана за управление, не може.

В началото на годината към Министерството на спорта е създадена междуведомствена работна група, която има за цел да установи възможностите за модернизиране на лифтовете на Витоша. В нея са участвали експерти от четири институции – Министерството на младежта и спорта, Министерството на туризма, Изпълнителната агенция по горите и Столична община. След няколко месеца работа, в началото на юни, групата излиза със становището, че „трябва да се предложи предприемане на действия от компетентните органи да се инициира промяна, по реда и условията на чл. 60-63 от Закона за защитените територии, на действащия ПУ за ПП Витоша, насочена към премахване на пречките за реконструкция, модернизация и развитие на инфраструктурата, свързана с практикуването на ски спорт. Режимите, въведени с действащия ПУ на ПП Витоша не съответстват с духа на ЗЗТ, относно предназначението на категорията природен парк, взаимно си противоречат и необосновано препятстват възможността за иницииране на инвестиционно предложение за изграждане на нова и реконструкция и модернизация на съществуващата инфраструктура – писти и въжени линии за практикуване на зимен туризъм“.

Проблемът с действащия план за управление на парк Витоша, е че разрешава подмяна на лифтове, единствено, ако новите съоръжения имат точно същите параметри като старите. Стълбовете на лифтовете на Витоша, обаче са бетонирани в земята, а според Закона за устройство на териториите, за да се смени бетонираният стълб, трябва разрешение за строеж. В същото време планът за управление на Витоша забранява строителство.

Преди по-малко от месец, кмета на София Йордан Фандъкова също назначи проверка на лифтовете. Експертите на Столична община достигнаха до същото заключение – че без промяна в плана за управление, няма как да бъдат модернизирани спортните съоръжения.

Това бе потвърдено и при посещението на Вицепремиера Валери Симеонов, Министъра на околната среда и водите Нено Димов, Председателя на Столичния общински съвет Елен Герджиков и представители на институциите на Драгалевския лифт.

„В момента действащия план за управление не позволява каквато и да е промяна. Давам си сметка и ще кажа, че, като столичанин заслужаваме нещо по-добро, отговарящо на 21 век“ сподели при посещението министър Димов.

След официалното искане за промяна от Министерство на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите трябва да се свика Висш експертен екологичен  съвет, който да обсъди предложените промени. Окончателните изменения в плана за управление трябва да бъдат утвърдени и с Решение на Министерски съвет.

В междуведомствената работна група към Министерството на спорта са участвали експерти от четири институции – Министерството на младежта и спорта(ММС), Министерството на туризма(МТ), Изпълнителната агенция по горите(ИАГ) и Столична община: Айлин Дахилова – началник на политическия кабинет на министъра на младежта и спорта, Христина Грозева – директор на дирекция Инвестиционна политика в ММС, Васил Пеловски – директор на дирекция Правно-нормативно обслужване в ММС, Марияна Николова – началник на политическия кабинет на заместник министър-председателя, Ирена Георгиева – заместник-министър на туризма, Мая Никовска – началник на отдел Регулиране на туристическите дейности в МТ, Снежана Петрова – директор на Природен парк Витоша, Валентин Чамбов – директор на дирекция Промени в горските територии в ИАГ, Даниела Ангелова – директор на дирекция Административно правно обслужване и човешки ресурси в ИАГ, Стела Щерева – директор на дирекция Правно-нормативно обслужване в Столична община и Силвия Христова –председател на Постоянна комисия по устройство на територията  към Столична Община.За нас

7DniBulgaria.bg е най-новият сайт в портфолиото на 7 Dni Media Group.

Той обедини досега съществуващите регионални сайтове на групата, превръщайки се в национален такъв, за по-голямо улеснение на читателите.


КОНТАКТИ