Менда си прави та.ак с нас! В Европа МИНИМАЛНОТО гарантирано от застраховател обезщетение е милион евро

менда стоянова
След скандала, предизвикан от Менда Стоянова за лимита при Гражданската отговорност, Бойко Борисов разпореди депутатите от ГЕРБ да не гласуват тези промени, а да се проведе широк обществен дебат. Какво трябва да се дебатира обаче, при положение че Европейското законодателство е ясно и изчерпателно.

Този въпрос задава юристът Даниел Божилов от НПО „Ние, гражданите”.

Съгласно ДИРЕКТИВА 2005/14/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 84/5/EИО чл. 1 от Директивата се изменя както следва:

  1. Застраховката посочена в чл.3, параграф 1 от Директива 72/166/ЕИО (касаеща задължителната застраховка Гражданска отговорност) покрива задължително както имуществени, така и неимуществени щети и лични наранявания.

Без да се засягат всякакви по-високи гаранции, които държавите-членки мога да предвиждат, всяка държава-членка изисква застраховката да бъде задължителна поне по отношение на следните размери на покритие:

– в случай на телесно увреждане – минимален размер на покритие 1 000 000 EUR при един пострадал или 5 000 000 EUR за иск, независимо от броя на пострадалите.

  • в случай на имуществена щета – размер на покритието 1 000 000EUR на иск, независимо от броя на пострадалите.

При тази ясна уредба на Европейското законодателство излиза, че внесената поправка в Кодекса е в разрес с евродирективите. Вносителят на промените показва пълно непознаване на европейското законодателство.

 

Но наред с това на преден план излизат други въпроси. Като например излъгала ли е пак Държавата ЕС, че е въвела тази Директива, а в действителност това не е направено, респективно всички застрахователи, които предлагат този продукт не осигуряват записаното в закона и застрахователните полици лимити? Защо се лъже обществото, че ако не се лимитира на 20 хил. лв. прeмиите по Гражданска отговорност ще се завишат значително? Както и кой е отговорен за това?

При този пореден опит за заобикаляне на ясно установени европейски правила място за дебати няма, а единственият цивилизован начин за излизане от положението е незабавна оставка на вносителя на тези лобистки поправки, както и самосезиране на компетентните органи, които следва да изяснят причините за внасяне на тези незаконни текстове.За нас

7DniBulgaria.bg е най-новият сайт в портфолиото на 7 Dni Media Group.

Той обедини досега съществуващите регионални сайтове на групата, превръщайки се в национален такъв, за по-голямо улеснение на читателите.


КОНТАКТИ