И в настоящия Столичен общински съвет има група „Патриоти за София“

grupa20112019

Четиримата общински съветници от ВМРО в Столичния общински съвет – Карлос Контрера, Димитър Антов, Владимир Митов и Михаил Петров, и съветникът от „Атака“ Борислав Иванов съставиха група „Патриоти за София“. По правилника за работата на Съвета политическа група в СОС се създава от петима съветника. Председател на политическа група „Патриоти за София“ е Карлос Контрера.

В миналия мандат имахме такава група и тя работи доста активно в редица въпроси, коментира Контрера и даде заявка, че патриотите и в настоящия съвет ще отстояват позициите си за постигане на целите, заложени в програмата.

На последното заседание бе избран още един заместник-председател на Общинския съвет – Борислав Иванов от „Патриоти за София“.

Карлос Контрера и Михаил Петров попадат в работната група, която в срок от два месеца трябва да изработи проект за нов правилник за организацията и дейността на Столичния общински съвет.

Съветниците избраха и състава на постоянните комисии към СОС.

Карлос Контрера заема поста председател на Постоянната комисия по транспорт и туризъм. Той става и заместник-председател на Постоянната комисия по обществен ред и сигурност.

Димитър Антов е заместник-председател на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие и член на Постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране.

Владимир Митов става член на Постоянната комисия за децата, младежта и спорта и на Постоянната комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество.

Адв. Михаил Петров и избран за член на Постоянната комисия по местно самоуправление и нормативна уредба, на Постоянната комисия по икономика и собственост, на Постоянната комисия за връзки с гражданското общество и на постоянно действащата Комисия, съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Борислав Иванов оглавява Постоянната комисия по обществен ред и сигурност. Заема заместникпредседателското място в Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика и става член на Постоянната комисия по финанси и бюджет.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


За нас

7DniBulgaria.bg е най-новият сайт в портфолиото на 7 Dni Media Group.

Той обедини досега съществуващите регионални сайтове на групата, превръщайки се в национален такъв, за по-голямо улеснение на читателите.


КОНТАКТИ