Две фирми се борят за голяма обществена поръчка в Пиринско

razlog

Благоевградската фирма „Пиринстройинженеринг“ ЕАД, представлявана от Стефан Стоев, и гоцеделчевската „БКС“ ЕООД, представлявана от Руен  Кирев, се борят за спечелването на обществената поръчка на община Разлог за реконструкция и ремонт на улици на стойност 892 075,63 лева с ДДС.

Пликовете с офертите на фирмите участнички бяха отворени вчера в сградата на община Разлог от петчленна комисия, председателствана от секретаря Димитър Крънчев и членове Георги Радев – началник отдел „Обществени поръчки“, Милена Кондева – юрисконсулт в община Разлог, инж. Спасимир Звънчаров, началник отдел ТСУ, и инж. Румен Джамбазки, главен инспектор в отдел ТСУ. При отварянето им не бяха констатирани нередности относно целостта на пликовете.  От страна на  фирмите, подали оферти за участие, присъства само  инж. Димитър Марков – упълномощен представител на „Пиринстройинженеринг“.

В законоопределения срок комисията, назначена да проведе обществената поръчка, ще прегледа изрядността на приложените документи и ще излезе с решение дали и двамата участници ще бъдат допуснати до следващия етап от процедурата – отваряне на ценовите предложения. Прогнозната стойност за изпълнение на обществената поръчка е  на обща стойност 892 075,63 лева с ДДС.

Обществената поръчка е по две обособени позиции. По първата се предвижда реконструкция на улица “Черна река” в Разлог с обща дължина 635 метра и прогнозна стойност в размер на  498 272,55 лева без ДДС, или крайна цена от 597 927,06 лева с ДДС. Втората обособена позиция включва ремонт на улица “V-та” в село Баня, която е с обща дължина 685 метра, а прогнозната стойност по нея е в размер на 245 123,81 лева, или 294 148,57 лева с ДДС. Улицата е централна за Баня и е най-прекият път, свързващ центъра на селото с няколко от големите хотели. Тя е с изградена подземна инфраструктура и ще бъде асфалтирана за пръв път.

Двете фирми, които ще се борят за обществената поръчка, се съревноваваха и по друга – за  ремонт и изкърпване на улици в Разлог, чиято прогнозна стойност беше за  376 000 лева с ДДС. За изпълнител бе избрана „Принстройинженеринг“. Фирмата има спечелена още една поръчка на община Разлог – за смяна и доизграждане на уличния водопровод по ул. „Кирил и Методий“ с прогнозна стойност 271 353,70 лева. За същата улица администрацията в Разлог обяви още една поръчка със същия предмет –  смяна и доизграждане на уличния водопровод по ул. „Кирил и Методий“ с прогнозна стойност 479 996,54 лева.

Вчера комисията, назначена да проведе поръчката, излезе с решение за избран изпълнител и стана ясно, че това е „Пиринстройинженеринг“, която е класирана на първо място. Предложената от нея оферта за изпълнение е в размер на 398 137,49 лева с ДДС. Ако в законоустановения срок поръчката не бъде обжалвана от някой от другите участници в процедурата, ще се премине към подписване на договор за изпълнение.

Struma.bgЗа нас

7DniBulgaria.bg е най-новият сайт в портфолиото на 7 Dni Media Group.

Той обедини досега съществуващите регионални сайтове на групата, превръщайки се в национален такъв, за по-голямо улеснение на читателите.


КОНТАКТИ