Tag: Финанси

pari1.jpg

04.03.2019

Tаксите за преводи в евро между страните от еврозоната и тези, които не използват общата валута, ще поевтинеят от 15 декември тази година, когато в сила влиза нова регулация за банковите такси.

Съветът на ЕС съобщи, че е приел днес промени, с които се уеднаквяват разходите за трансгранични плащания в евро между държавите от еврозоната и страните извън нея, и се повишава прозрачността при таксите, свързани с услуги по превалутиране.

От 2002 г. се прилагат едни и същи такси за трансгранични и национални плащания в евро в еврозоната, но трансграничните плащания в евро от държави извън еврозоната се облагат с високи такси.

С промените ще се уеднаквят таксите за плащанията в евро за услуги като кредитни преводи, плащания с карта или теглене на пари в брой с таксите за съответните национални плащания на същата стойност в националната валута на държавата от ЕС, където се намира доставчикът на платежни услуги на ползвателя на тези услуги.

Благодарение на мярката ползите от евтините трансгранични преводи в евро ще обхванат още 150 милиона потребители извън еврозоната и 2,5 милиарда годишно допълнителни възможни операции.

Ще се въведат още изисквания за прозрачност при таксите за превалутиране. Когато потребителите извършват картови разплащания или теглят пари в брой в чужбина, те разполагат с възможността да избират дали да платят в местната валута или в националната си валута. Съгласно новите правила потребителите ще бъдат уведомявани за приложимите такси, преди да направят своя избор.

Това ще се постигне, като се въведе задължение за оповестяване на таксите, прилагани като процентна надценка върху всички такси за превалутиране спрямо последния (най-новия) обменен курс на Европейската централна банка.


pari.jpg

13.10.2018

Преди предстоящото следващия месец обсъждане на бюджета за 2019 година публикуваме без редакторска намеса статията на Петър Ганев от Института за пазарна икономика.

Вече трета година към края на лятото бюджетът е на огромен излишък. Макар традиционно да има ударно харчене на натрупаните средства в последните месеци на година, историята показва, че най-вероятно и тази година бюджетът ще приключи на плюс. На този фон в подготовката на проектобюджета за 2019 г. отново се говори по-скоро за покачване на данъци и/или осигуровки – било то нова здравна вноска, повишен максимален осигурителен доход или по-високо облагане на старите автомобили.

Тук няма да разсъждаваме върху това дали всяка една от тези стъпка е правилна или не – и трите примера са много различни и заслужават отделно внимание. Важното обаче е тенденцията постоянно да се мисли за някакви промени, който може и да не са големи, но в крайна сметка изземват повече средства от гражданите. Идеи за намаляване на данъци или осигуровки на практика няма. По-лошото е, че подобни стъпки почти липсват през последните близо 10 години.

За да покажем по-ясно тенденцията решихме да изготвим кратък (непълен) списък на данъчни и осигурителни промени в посока покачване на облагането през последните близо 10 години.

Нови данъци

Нов общински туристически данък – определя се на местно ниво (2011)
Нов данък върху застрахователните премии – ставката е 2% (2012)
Данък „лихва“ – ставката е 8% (2013)
Нов общински данък върху таксиметровите превози – определя се на местно ниво (2017)

Увеличени акцизи

Най-много случаи на увеличение има при акцизите. Това е породено от ангажиментите да се достигнат минималните нива за ЕС, което води до постепенни или резки покачвания през годините. Списъкът на акцизните промени също не е изчерпателен.

Увеличен акциз върху цигарите до 148 лв. за 1000 къса (2010)
Увеличен акциз върху цигарите до 161 лв. за 1000 къса (2016)
Увеличен акциз върху цигарите до 168 лв. за 1000 къса (2017)
Увеличен акциз върху цигарите до 177 лв. за 1000 къса (2018)
Увеличен акциз върху нагреваемите тютюневи изделия до 233 лв./кг. (2018)
Увеличен акциз върху тютюна за пушене 130 лв./кг. (2011)
Увеличен акциз върху тютюна за пушене 152 лв./кг. (2012)
Увеличен акциз върху горивото – до 710 лв./1000 литра за безоловен бензин (2011)
Увеличен акциз върху горивото – до 615 лв./1000 литра за газьол и керосин (2011)

По-високи местни данъци

Тук са обобщени случаите само за последните три години, които са и най-наситени с данъчни промени в общините. Разглеждаме 4 основни данъка на местно ниво – върху недвижимите имоти, превозните средства, при прехвърляне на имущество и патентния данък за търговия на дребно.

62 случая на увеличени местни данъци (2016)
69 случая на увеличени местни данъци (2017)
37 случая на увеличени местни данъци (2018)

Осигурителни промени

Посочени са само последните две покачвания на вноската за пенсия. През 2011 г. също има покачване, но то на практика е в отговор на намалението на вноската от 2010 г. Включено е повишението на вноската за здраве, тъй като е релевантно към текущия дебат за нов осигурителен модел в здравеопазването.

Увеличена вноска за здраве с 2 процентни пункта (2009)
Увеличение на вноската за пенсия с 1 процентен пункт (2017)
Увеличение на вноската за пенсия с 1 процентен пункт (2018)
Повишения на максималния осигурителен доход – с по 200 лв. в периода 2013-2015 до 2 600 лв.
По-високи минимални осигурителни прагове – повишения през повечето години, в т.ч. и административно наложени в някои случаи.

По-високи такси

Като цяло има тенденция за повишение на таксите за различни държавни и общински услуги. Тук, разбира се, го има аргумента, че те не са задължителни, но в крайна сметка това също отнема от разполагаемия доход на гражданите и затова често таксите се наричат „квази данъци“. Такъв пример е годишната винетка например, която през 2016 г. беше увеличена на 97 лв.
Това са част от примерите за данъчни и осигурителни промени през последните 10 години, които натоварват допълнително данъкоплатците. Тук не коментираме промените в детайли, а просто даваме общата тенденция. На фона на нея и на това, че трета поредна година бюджетът е на излишък, би било полезно да се мисли за политика в обратната посока, тоест да започнем списък с възможни варианти за намаление на данъци.За нас

7DniBulgaria.bg е най-новият сайт в портфолиото на 7 Dni Media Group.

Той обедини досега съществуващите регионални сайтове на групата, превръщайки се в национален такъв, за по-голямо улеснение на читателите.


КОНТАКТИ