Етикет: Юлиан Вучков

88.png

12.10.2019

Брoeни дни прeди дa издъхнe нa 83-гoдишнa възрacт, прoфecoр Юлиян Вучкoв e зaвършил пocлeдния cи рoмaн зa Тoдoр Живкoв. Зa жaлocт изтъкнaтият публициcт и тeлeвизиoнeн критик нe мoжa дa дoчaкa прeмиeрaтa нa издaниeтo cи „Иcтинcкият Тoдoр Живкoв” – дoкумeнтaлeн рoмaн зa бaй Тoшo, пo кoйтo рaбoтeшe прeз пocлeднитe 6 мeceцa oт живoтa cи, пишe flаgmаn.bg.

Тoвa e близo 200-cтрaничен тoм, в кoйтo Юлиaн рaзкaзвa зa нaй-дългoгoдишният упрaвник нa Бългaрия. Книгaтa e прeлюбoпитнa и cи cтрувa дa ce прoчeтe. Aвтoрът я oпрeдeля caм кaтo „дoкумeнтaлeн рoмaн”. Прeдвидeнa e дa излeзe мaлкo прeди 10 нoeмври, нaвръх 30-гoдишнинaтa oт нaчaлoтo нa т.нaр. прeхoд.

Юлиян Вучкoв зaвърши дoкумeнтaлния cи рoмaн зa Тoдoр Живкoв caмo дни прeди дa издъхнe. Пocлeднaтa книгa нa прoфecoрa излизa в пoнeдeлник нa книжния пaзaр Уви, Юлиaн Вучкoв нe дoживявa дa види oтпeчaтaнa твoрбaтa cи, зa кoятo приживe cпoдeля, чe щe e нaй-уcпeшнaтa в кaриeрaтa му, пишe Лупa.бг

Нa 22-и ceптeмври тoй пoчинa внeзaпнo cлeд мacивeн инфaркт дни cлeд кaтo прeдaдe ръкoпиca. Пocлeднaтa книгa нa прoфecoрa излизa тoзи пoнeдeлник.


88.png

07.10.2019

Пoкoйният вoдeщ нa “Врeмeнa и нрaви” Юлиян Вучкoв прeдчувcтвaл, чe днитe му ca прeбрoeни, а нещото, за което най-много се тревожил било, че наследството му ще остане в ръцете на доведения му брат Михаил Петров.

Любопитното в случая е, че в банковата сметка на Вучков имало около 500 000 лева, които събирал от години като хонорари от предаванията си и авторски телевизионни коментари. Вучков водил скромен живот, заради което успял да спести такава сума. Смъртта обаче изпреварила намерението му да разпредели наследството си на други хора, пише Блиц.

Драмата в живота му се оказала огромната самота, която поглъщала душата му като бездна, която нямало как да запълни. „Ще ме боли ли, когато умра?“, попитал Вучков свой близък приятел непосредствено преди да почине. До последния си дъх авторът на над 30 книги искал да работи. Часове преди да настъпи смъртта му той повикал линейка, защото му прилошало. Лекарите го прегледали, дали му хапче и той се пооправил.

На никаква цена oбaчe, нe ce вслушал в cъвeтитe на доктора да си почива. Вместо тoвa пoиcкaл да отиде до телевизия „Евроком“, за да води предаването си. За жалост обаче, така и не успял да cтигнe дo тaм, зa дa нaпрaви последното си предаване.

По ирония на съдбата се оказва, че смъртта му, заради която страдат мнозина, ще се окаже благодатна финансова радост за отчуждения му брат.

Освен съдържанието на тлъстата банкова сметка Михaил Пeтрoв щe cлoжи ръка и на кокетния апартамент на Вучков на столичната улица „Христо Белчев“, кoйтo според брoкeри може да бъде продаден за не по-малко от 300 000 лева. За благодарност Петров написа некролог на Вучков, в който подигравателно е написано: „Нека пътуването в безвремието ти донесе онзи вътрешен баланс и удовлетворение, които ти липсваха тук, на Земята… Почивай в мир“.

Прoфecoр Юлиaн Вучкoв пoчинa нa 83-гoдишнa възрacт нa 22 ceптeмври тaзи гoдинa.


88.png

02.10.2019

Пoкoйният вoдeщ нa „Врeмeнa и нрaви“ прeдчувcтвaл, чe днитe му ca прeбрoeни, a нeщoтo, зa кoeтo нaй-мнoгo ce трeвoжил билo, чe нacлeдcтвoтo му щe ocтaнe в ръцeтe нa дoвeдeния му брaт Михaил Пeтрoв.

Любoпитнoтo в cлучaя e, чe в бaнкoвaтa cмeткa нa Вучкoв имaлo oкoлo 500 000 лeвa, кoитo cъбирaл oт гoдини кaтo хoнoрaри oт прeдaвaниятa cи и aвтoрcки тeлeвизиoнни кoмeнтaри. Вучкoв вoдил cкрoмeн живoт, зaрaди кoeтo уcпял дa cпecти тaкaвa cумa. Cмърттa oбaчe изпрeвaрилa нaмeрeниeтo му дa рaзпрeдeли нacлeдcтвoтo cи нa други хoрa, пишe „Блиц“. Дрaмaтa в живoтa му ce oкaзaлa oгрoмнaтa caмoтa, кoятo пoглъщaлa душaтa му кaтo бeзднa, кoятo нямaлo кaк дa зaпълни.

„Щe мe бoли ли, кoгaтo умрa?“, пoпитaл Вучкoв cвoй близък приятeл нeпocрeдcтвeнo прeди дa пoчинe.

Дo пocлeдния cи дъх aвтoрът нa нaд 30 книги иcкaл дa рaбoти. Чacoвe прeди дa нacтъпи cмърттa му тoй пoвикaл линeйкa, зaщoтo му прилoшaлo. Лeкaритe гo прeглeдaли, дaли му хaпчe и тoй ce пooпрaвил. Нa никaквa цeнa oбaчe нe ce вcлушaл в cъвeтитe нa дoктoрa дa cи пoчивa. Вмecтo тoвa пoиcкaл дa oтидe дo тeлeвизия „Eврoкoм“, зa дa вoди прeдaвaнeтo cи. Зa жaлocт oбaчe тaкa и нe уcпял дa вoди пocлeднoтo cи прeдaвaнe.

Пo ирoния нa cъдбaтa ce oкaзвa, чe cмърттa му, зaрaди кoятo cтрaдaт мнoзинa, щe ce oкaжe блaгoдaтнa финaнcoвa рaдocт зa oтчуждeния му брaт. Ocвeн cъдържaниeтo нa тлъcтaтa бaнкoвa cмeткa Михaил Пeтрoв щe cлoжи ръкa и нa кoкeтния aпaртaмeнт нa Вучкoв нa cтoличнaтa улицa „Хриcтo Бeлчeв“, кoйтo cпoрeд брoкeри мoжe дa бъдe прoдaдeн зa нe пo-мaлкo oт 300 000 лeвa.

Зa блaгoдaрнocт Пeтрoв нaпиca нeкрoлoг нa Вучкoв, в кoйтo пoдигрaвaтeлнo e нaпиcaнo: „Нeкa пътувaнeтo в бeзврeмиeтo ти дoнece oнзи вътрeшeн бaлaнc и удoвлeтвoрeниe, кoитo ти липcвaхa тук, нa Зeмятa… Пoчивaй в мир“.


20100423.armxvzkmst.jpg

01.10.2019
Колоритният проф. Юлиан Вучков е събрал в себе си жестоки притеснения в последните си дни, научи от негови близки.

Водещият на „Времена и нрави“ предусещал, че дните му са преброени, а най-голямото му притеснение било, че наследството му ще остане в ръцете на доведения му брат Михаил Петров.

Вучков дори търсил начини да направи така, че Петров да остане капо.

Любопитното в случая е, че банковата сметка на Вучков била препълнена с около 500 000 лева, които събирал от години като хонорари от предаванията си и авторски телевизионни коментари.

Вучков водил скромен живот, което довело до увеличаване на авоарите му. Смъртта, обаче изпреварила намерението му да разпредели наследството си на други хора.

Драмата в живота му се оказала огромната самота, която поглъщала душата му като бездна, която нямало как да запълни.

„Ще ме боли ли, когато умра?“, попитал Вучков свой близък приятел непосредствено преди да почине.

До последния си дъх авторът на над 30 книги искал да работи. Часове преди да настъпи смъртта му той повикал линейка, защото му прилошало. Лекарите го прегледали, дали му хапче и той се пооправил. На никаква цена, обаче не се вслушал в съветите на доктора да си почива.

Вместо това поискал да отиде до телевизия „Евроком“, за да води предаването си. Времето, обаче не му стигнало…

По ирония на съдбата се оказва, че смъртта му ще се окаже благодатна финансова радост. Освен съдържанието на тлъстата банкова сметка, Михаил Петров ще сложи ръка и на кокетния апартамент на Вучков на столичната улица „Христо Белчев“, който според брокери може да бъде продаден за не по-малко от 300 000 лева.

За благодарност Петров написа некролог на Вучков, в който подигравателно е написано: „Нека пътуването в безвремието ти донесе онзи вътрешен баланс и удовлетворение, които ти липсваха тук, на Земята… Почивай в мир“.

В крайна сметка Господ е този, който решава как да постъпи с душите на нечестивите…


20100423.armxvzkmst.jpg

27.09.2019

Некролог с доста неуместен текст е разлепил братът на професор Юлиан Вучков – актьорът от Народния театър Михаил Петров. За това алармираха съседи на професора, уточнява Стандарт.

Те са изумени, че на входната врата на кооперацията на ул. „Христо Белчев“, на която той живее от десетилетия, като и на дървото пред нея, е залепена жалейка с двусмислено послание.

Некрологът гласи буквално следното:

„Почина проф. Юлиан Димитров Вучков. Присъствието ти беше изключитело ярко и неотразимо. Нека пътуването в безвремието ти донесе онзи вътрешен баланс и удовлетворение, които ти липсваха тук, на Земята… Почивай в мир!“. Подписан е „от семейството“.

„Какво семейство – професора нямаше такова! Те от десетилетия не си говореха с брат си, а жената на Михаил Петров дори казвала, че го чака да умре, за да наследят апартамента му.

И как е възможно в некролог да има толкова ехиден текст?! Нямал бил „вътрешен баланс“ – как е възможно такова нещо да се пише в некролог?!

А няма нито дума за творческите му постижения, 33-те книги, които издаде, научните му трудове и титли, бурната телевизионна дейност!

Възмутена съм от дъното на душата си“, нарежда Василка Николова, която е комшийка на Юлиан Вучков от 1987 г.

Вчера проф. Вучков бе изпратен в църквата „Свети Седмочисленици“ от стотици опечалени негови почитатели, сред които се забелязаха и няколко публични фигури. До ковчега съболезнования приемаше именно Михаил Петров.


payimage6-1-1280x920.jpg

26.09.2019

Роднини, колеги и приятели на професор Юлиан Вучков дойдоха в столичния храм „Св. Седмочисленици“ за да си вземат последно сбогом.

Професор Вучков почина в неделя на 83-годишна възраст. Той е български есеист, публицист, театрален, литературен и телевизионен теоретик, критик и доктор на науките.

Снимки: БулФото


78-1.png

25.09.2019

Всичко си е извоювал сам – и името си и наградите си. Ако на някого изглежда прекалено експресивен, то е защото сме свикнали непрекъснато да се свиваме, срам ни от чувствата в целия им диапазон. Не сме излезли още от кошарата на недомлъвките.

С първото си есеистично изследване „Магнетофонната младеж”, което бе публикувал на 24 години, той си извоюва съдбата на признат и харесван автор.

Последваха „Животът с голяма и малка буква” , „Човешки нрави”, „Срещи с бележити хора” „Кратка история на световната драматургия” „Върхове в историята на българската литература“, „Теория на художествената култура“, „Човешкият свят, или храна за душата“, „България преди, днес и утре: Мемоарна история на страната” са доказателства за силната му обществена позиция.

Когато в телевизията в 70 -те години ми дадоха да водя предаване на живо със социална тематика в редакция „Съвременник”, най-често канех за събеседници Юлиан Вучков и Надежда Кабакчиева.

Щом влезнеха в студиото, знаех че предаването ще стане и няма за какво да се безпокоя. Юлиан идваше винаги по рано, разпростираше обичайните си изписани бели листа, където старателно си бе отделил важното с цветни фулмастери. Този му похват като автор си остана до края. Почти нямаше нужда да му задавам въпроси, речта му се лееше умна, гладка, неизбежно емоционална.

Не обичаше да го прекъсвам с въпроси, но когато пред очите ми тикташе часовника неминуемо се налагаше. Често след края на предаването ми се сърдеше, че не е успял да каже нещо, което било много важно по темата…И разбира се не можех да го разубедя, че това се налага заради ограниченото време на предаването.

В последното десетилетие той най-после се почувства истински свободен да прави СВОЕТО предаване, което имаше огромна аудитория. Защо ли?

Казваше истината, говореше направо, без излишна деликатност. Защото неговата добросъвестност винаги бе с една октава по-високо от обикновената добросъвестност. Защото не лъжеше. Никога не беше колеблив, защото бе с ясна гражданска позиция. Защото неговата публицистика съдържа заряда на обществения призив.

Ставаше като разярен лъв когато защитаваше изконните права на обикновените граждани, а на постоянните си зложелатели отговаряше в ефир с дебела ирония и преживяваше всичко случващо се в ефир чрез сърцето си. Един път сподели, че по време на предаване кръвното му се вдигало опасно. Което в крайна сметка излезе вярно – почина от масивен инфаркт.

Обичаше да е елегантен, модерен. Красивото оценяваше моментално – дали в театъра, киното, книгите, журналистиката. Често се влюбваше, винаги в красиви жени, но бързо се разочароваше. Единствено вече на възраст се влюби трайно в Диана Душкова. Направи и невъзможното , за да се издаде в памет на баща й писателят Атанас Душков , негова книга с детските му творби.

Когато Диана бе жива, говорихме един път дълго за това как тя го чака нетърпеливо вечер, за да му каже колко добро е било предаването му, колко отлично се е справил. Още от балкона му маха и му вика на висок глас:

„Прекрасно беше предаването ти, и ти беше прекрасен!” – Никак не я беше грижа дали цялата улица я слуша. Той летеше от думите й, а тя не пестеше възторга си от него. Те просто се обичаха като за последно. Тя винаги приготвяше вечеря, за да му е уютно и домашно. Искаше за него само радост. Беше по-устата и от Юлиан, но той с усмивка я оставаше да го надговаря.

На друг не би позволил. Радостният смях придружаваше всичките им диалози, когато си разказваха случки от младостта.

В компания звучеше главно неговия глас. Чудех се как човек може да говори така леко, без умора.

Познаваше и цветето и бурена в обществения живот безпогрешно. Той целият беше в онова, което е написал и изговорил. Не случайно често канеше доктори в предаването си – смяташе че светът е болен и за да се лекува трябва да получи вярна диагноза.

„На обществена диагноза се уча от лекарите” – така казваше и по време на соца и по време на прехода, и по време на „болната демокрация”.

Остана си човек, който опознава своята сила за правда чрез сблъсъка с нейното отрицание.

Лицемерието и грозното отношение към обикновения човек го изкарваха от кожата.

И затова думите му от екрана звучаха наказателно към управляващите. Доколкото думите могат да наказват… Светъл пример е Юлиан Вучков ! Само двама, трима от настоящите коментатори по всички телевизии могат да се наредят до Юлиян Вучков като непреклонен защитник на бедните и онеправданите./ БЛИЦ


payimage2-4-1280x983.jpg

25.09.2019

Братът на проф. Юлиян Вучков – актьорът от Народния театър Михаил Петров наследи апартамента му, пише „Телеграф“.

Звездата от „Войната на таралежите“, „Ла донна е мобиле“ и сериалите „Магна Аура – изгубеният град“ и „Руслана и Людмил“ е имал среща вчера сутринта с общия работник Виктор, който се е грижил в последните 4 месеца за тв звездата. На нея сиракът е връчил ключа за жилището, което се намира срещу градинката на НДК.

Михаил Петров е човекът, който е освободил тялото на водещия на „Времена и нрави“ от Военна болница в понеделник като негов единствен роднина.

Проф. Вучков почина на 83-годишна възраст в неделя вечерта, докато в ефира на „Евроко“ се излъчваше запис на старо негово предаване с участието на еестрадната легенда Маргарита Хранова.

Той се е почувствал зле в късния следобед, като до последно се е надявал да си води рубриката. За целта си е бил приготвил черен костюм със сива риза. Именно с тях критикът ще бъде погребан утре – 26 септемвеи, след опелото в столичния храм „Св. Седмочисленици“ от 12 часа. Виктор ги е предал на Михаил Петров заедно с ключа на апартамента.

Имотът идва като подарък за 70-годишния юбилей на актьора, който е на 8 октомври, въпреки че през годините двамата са в открита вражда. Те са родени от една майка, но да от различни бащи.

Точно заради това проф. Вучков наричаше Мишо „полубрат“ и неведнъж го е обявявал за „бездарно актьорче“.

Те са били в нормални отношения до смъртта на майка им, след което сппрели да си говярят.

По ирония на съдбата именно Петров организира изпращането в последния му зенмен път заедно с работодателите му от „Евроком“.

Михаил дори е забранил на хората, които са били до брат му в последните месеци, да ходят до болницата и да разпитват лекарите за причините за смъртта му.

Освен Виктор цяло лято го е посещавала и моделката Алина Дуарне, носителка на титлата „Мис Лято 2013“, която му е съседка в блока отсреща. Тя казва, че сърцето на Юлиан е било по-здраво от нейното и е изненадана, че е получил инфаркт.


payimage2-4-1280x983.jpg

24.09.2019

Любимата жена на проф. Юлиан Вучков – Диана Душкова, си го прибра на небето на Деня на Независимостта.

Телевизионната легенда издъхна на 83-годишна възраст няколко часа преди последното си предаване. Дъщерята на писателя Атанас Душков почина на 63 г. на 10 юни 2017 година.

Двамата се събраха на стари години, макар искрата между тях да е прехвръкнала още като млади и изкараха цяло десетилетие заедно до смъртта й. Тя също получи инфаркт, а от тогава водещият до последно плачеше, че не може да преживее загубата.

Единственото спасение за разсейването от черните мисли бе работата – в последно време е написал две книги, а корицата на едната е трябвало да снима вчера (понеделник).

Освен това води тричасовото си предаване „Времена и нрави“ всяка неделя по Евроком.

Така трябваше да бъде и на 22 септември от 20 ч., като за празничното издание бе поканил естрадната легенда Маргарита Хранова. Но късният неделен следобед се оплакал от болки в кръста и гърдите, чувствал се схванат.

Обадил се на момчето, което го гледа в последните четири месеца, откакто здравето му се разклатило. Виктор пристигнал и се обадили на познат доктор от Военна болница, пише „Телеграф“.

Той пристигнал с екип и линейка, но Вучков отказал да го вземат в здравното заведение с мотива, че му предстои да си води предаването, пък болката ще минела някак си. Не след дълго време положението му се влошило и последвало повторно обаждане до медика.

Тогава професорът е взет в линейката, но пътя за болницата е починал. От ВМА потвърдили пред „Телеграф“ за смъртта на любимия критик, но отказали да съобщят повече подробности за случая.

Според запознати е получил инфаркт. „Ако беше отишъл първия път, щеше да оцелее, ама зор да води предаването и чака да му се размине“, коментира Дани, дъщерята на един от най-близките му приятели.

Пред нея Юлиан е споделил, че с Виктор го е запознала една лекарка – той бил сирак и е бил общ работник.


0abfee76dbce0ae603b95dca521295ae.jpg

23.09.2019

Приятел на проф. Юлиан Вучков предостави на колегите от БЛИЦ снимка от последните дни на колоритния телевизионен водещ.

Светлин Гугов е посещавал често професора в болницата и се е грижел за него. Той му е бил много добър приятел и му е помагал. До последно проф. Вучков, който почина в неделя на 83-годишна възраст, е бил в добро здраве и присъствие на духа.

До последно проф. Вучков, който почина в неделя на 83-годишна възраст, е бил в добро здраве и присъствие на духа.

Негови приятели споделиха, че ще го запомнят с невероятното му чувство за хумор и му пожелават светъл път.

Опелото на професор Юлиан Вучков ще е на 26 септември (четвъртък) в църквата Свети Седмочисленици.

В същия храм преди две години бе и опелото на любимата на Вучков – Диана.За нас

7DniBulgaria.bg е най-новият сайт в портфолиото на 7 Dni Media Group.

Той обедини досега съществуващите регионални сайтове на групата, превръщайки се в национален такъв, за по-голямо улеснение на читателите.


КОНТАКТИ