Нечувана агресия! Открити са множество нарушения в домове за възрастни във Варна

дом за възрастни

Прокуратурата е констатирала множество нарушения в домове за възрастни във Варна, съобщиха от обвинението, съобщи DarikNews. Повод за проверките бе смъртен случай в дом за стари хора през миналата година. В резултат от констатираните нарушения са предложени законодателни промени в областта на социалните услуги.

Хронология на събитията

В края на 2021-а в публичното пространство се появи информация за съмнение за насилие в дом за възрастни хора във Варна с фатален край.

По това време 77-годишен мъж е бил там, след лечение в болница. След настаняването му обаче семейството остава без никаква връзка с него, а по думите им персоналът в дома е отказал информация и съдействие, след което близките търсят помощта на полицията.

Мъжът е бил изведен от дома. Откаран е в болница, където по-късно е починал.

Тогава Апелативната прокуратура във Варна разпореди проверка на твърденията за нарушения в домове за възрастни хора във Варна. Целите на проверката бяха да се установи спазен ли е законът относно лицензирането и дейността на социалните домове за възрастни хора, има ли данни за упражнявано насилие и нехуманно отношение към хора, настанени в тези домове, и спазени ли са нормативните изисквания за качеството на предоставените социални услуги.

Проверките са съвместни на Районна прокуратура-Варна и Агенцията за качеството на социалните услуги.

През 2021 г. Районна и Окръжна прокуратура – Варна са извършвали няколко проверки в домове за възрастни хора, като конкретен повод за тях са възникналият през юли 2021 г. пожар в частен дом за възрастни, публикации в медиите относно случаи на упражнявано насилие и нехуманно отношение спрямо потребителите на социалните услуги, както и множество починали хора в тези домове. Припомняме, че голям пожар в дома за възрастни „Свети Никола“ край Варна взе живота на 89-годишен мъж, а осем души са обгазени.

Разследването на прокуратурата е за това, че в периода от април до ноември 2021 г. в морския град, при условията на продължавана престъпна дейност, съзнателно не била оказвана помощ на хора, настанени в конкретен дом за стари хора. Служителите е трябвало да се грижат за тях, тъй като се намират в опасност за живота си и нямат възможност да се пазят поради престарялост, болест или изобщо поради своята безпомощност.

Под ръководството на Окръжна прокуратура-Варна текат действия по разследване на двата пожара в домове за възрастни хора със загинали. Изясняват се причините и обстоятелствата за възникването на тежките инциденти и на причините, довели до смъртта на възрастните хора. Анализират се и се обобщават резултатите от назначените пожаро-техническа, електро-техническа и съдебно-медицинска експертизи.

Установени нарушения

При извършените от Агенцията за качеството на социалните услуги 25 проверки, възложени от прокуратурата, от които 22 на частни доставчици и останалите – на държавни, са били констатирани множество нарушения. Някои от тях са свързани с факта, че част от потребителите не отговарят на профила на социалната услуга – настанени са хора с психични разстройства, с физически увреждания, с умствена изостаналост и с деменция, чието обслужване изисква специализирани грижи.

Други установени нарушения са свързани с това, че договорите за ползване на социалната услуга в голямата си част са сключени с трети лица, а не с ползвателите на услугата. На места липсват специалисти с необходимата квалификация за развитие на физическото, психическото и здравословно състояние на потребителите в съответствие с индивидуалните им потребности и обслужващият потребителите персонал е крайно недостатъчен спрямо броя на настанените в услугата потребители. В голяма степен е констатиран също занижен контрол от страна на управителите/ръководителите на социалната услуга по отношение на изпълнението на дейностите и воденето на документацията – прилагани са формални и идентични за различните лица оценка на потребностите, индивидуален план и индивидуален план за здравни грижи, които не са изготвени от мултидисциплинарни екипи.

Във връзка с публикациите в медиите относно случаи на упражнявано насилие и нехуманно отношение спрямо потребителите на социалните услуги, както и множество починали лица в тези домове, е било установено, че при постъпването си в тези заведения повечето възрастни хора се намирали в тежко увредено състояние, не можели да се обслужват сами, били лежащо болни с тежка деменция и други заболявания.

С цел изясняване на фактическата обстановка в цялост от приобщения списък на починалите в конкретен дом за възрастни хора лица, са проведени беседи с близки на починалите. Част от тях са отказали да разговарят по болезнената тема. Друга част посочили категорично, че приживе техните роднини не са споделяли за упражнявано насилие спрямо тях, както и че не са се оплаквали от условията в дома за стари хора. На място в същия дом е разговаряно с лица, настанени в дома. Те са посочили, че нямат претенции спрямо полаганите грижи и категорично заявяват, че спрямо тях не е упражнявано насилие.

Последствия за нарушителите

За всички констатирани нарушения са дадени задължителни предписания към доставчиците със срокове за тяхното изпълнение. Съставени са множество актове за установяване на административни нарушения, наложени са глоби в размер от 2000 до 4500 лв. на нарушителите. Отнет е лицензът на една фирма, предоставяща социални услуги.

Обобщавайки резултатите от проверките, прокуратурата е изготвила предложение до министъра на труда и социалната политика за оптимизиране на правната уредба в областта на социалните услуги. В отговора той е изразил съгласие с изложената позиция и готовност за работа в посока подобряване на законовата рамка и по същество предоставянето на по-добри социални услуги.За нас

7DniBulgaria.bg е най-новият сайт в портфолиото на 7 Dni Media Group.

Той обедини досега съществуващите регионални сайтове на групата, превръщайки се в национален такъв, за по-голямо улеснение на читателите.


КОНТАКТИ