Category: Икономика

-левове.jpg

19.11.2020

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) проведе онлайн заседание, свикано от заместник министър-председателя по икономическата идемографската политика и министър на туризма Марияна Николова, съобщиха от Министерски съвет.

В точка първа от дневния ред на заседанието на НСТС правителството и социалните партньори обсъдиха проекта на Постановление на Министерския съвет за определяне на минималната работна заплата за страната.

С проекта на Постановление на Министерския съвет се предлага минималната работна заплата за страната от 1 януари 2021 г. да стане 650 лв., което е в изпълнение на Управленската програма на правителството (2017-2021 г.)

Предложеният размер на минималната работна заплата е определен от актуализираната Средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г., приета с Решение на Министерския съвет от декември 2019 г.

Предвижда се увеличението на минималната работна заплата да допринесе за:
– намаляване на подоходното неравенство;
– повишаване на покупателната способност и потреблението на най-нискодоходната част от заетите и намаляване на риска от бедност;

– повишаване на мотивацията на най-нискодоходната част от работната сила за търсене на работа;
– реализиране и задържане на българския трудов пазар;
– повишаване на жизненото равнище и намаляване на риска от бедност сред работещите;

Нарастването на минималната работна заплата е част от процеса на конвергенция на доходите.

НСТС не постигна единодушна подкрепа по проекта на Постановление. Синдикалните организации подкрепят предложението, а работодателските организации не подкрепят увеличението на минималната работна заплата.

В точка втора от дневния ред на заседанието на НСТС правителството и социалните партньори обсъдиха проекта на Постановление на Министерския съвет за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка.

Целта е да се предостави приоритетно навременна подкрепа за запазване заетостта на работниците и служителите в предприятия, преустановили стопанската си дейност в резултат на пандемията.

Предвижда се за изплащане на компенсациите да кандидатстват работници и служители в неплатен отпуск във връзка с наложени от държавата ограничения за осъществяване на дейността, за която са наети, като лицата имат право на компенсация за не повече от 60 дни.

При продължителност на работния ден от 8 часа компенсацията е в размер на 24 лева на ден за периода на неплатения отпуск на осигуреното лице, като в случаите на непълно работно време размерът на компенсацията се определя пропорционално.

Предвижда се работниците и служителите да предоставят на работодателя си писмена декларация по образец, в която посочват периода за ползване на неплатен отпуск и банкова сметка, по която да се изплащат компенсациите. Заявления се подават в дирекция “Бюро по труда”, като комисия разглежда постъпилите документи в срок от 10 работни дни. Агенцията по заетостта публикува на интернет страницата си информация относно работодателите и броя на техните работници и служители, които са одобрени за изплащане на компенсациите, в срок от 2 работни дни.

Сумите за компенсациите ще се изплащат до 5 работни дни след одобрението на подаденото заявление и са допустими за периода от 29.10.2020 г. до 31.12.2020 г.

Очакваният брой лица, които ще получат компенсации при условията и реда на Постановлението, е над 32 500.

Необходимите финансови средства за изплащане на компенсациите по Постановлението ще бъдат осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ чрез финансовия механизъм REACT-EU, като определеният бюджет е в размер на 50 млн. лв. НСТС не постигна единодушна подкрепа по проекта на Постановление.

Социалните партньори подкрепят предложената мярка с изключение на КНСБ.


-цветанов-3.jpg

19.11.2020

Цветан Цветановов активира стари връзки в МВР, за да види края на Алексей Петров, научи 7DniBulgaria.bg. Най-отмъстителният човек в родната политика е бесен, че служители на „Лев Инс“ го следват из страната и правят за смях.

За последно това се случи в Плъвдив през уикенда. Там екс-физкултурникът на ГЕРБ бе сгащен от недоволни работници на застрахователната компания. Те опитаха да му припомнят, че преди повече от месец Апартаментчикът пое ангажимент да обясни защо като вътрешен министър е искал да съсипе Алексей Петров и бизнеса му. И така да изхвърли на улицата над 10 000 души!

Уплашен, че няма никакви отговори, Цветанов се залости в офиса си под тепетата и извика полицаи да го пазят.

Бесен от поредното унижение, ЦецоУ е започнал да активира стари контакти в МВР. Той е готов на всичко, за да приключи работата, която му се изплъзна като вътрешен министър и да види края на Алексей Петров. Дори се е заканил за това пред свои волейболни съпартийци, с които подтичва в парка.

Предстои да видим възможно ли е в България един провален политик да съсипе бизнес в такива огромни размери и да остави без препитание хиляди честни сънародници, които нямат възможност да живеят тузарски само от наемите на безбройните си апартаменти.

 


vissh_sdeben_svet_0.jpg

19.11.2020

Всеки магистрат и служител ще получи по до една заплата и половина плюс ранг, а за специализираните магистрати до три заплати плюс ранг коледни премии. Това гласува пленума на ВСС, съобщи „24 часа“.

За коледните премии ще са необходими 20 257 058 лв.

Шефовете сами ще решават какъв размер на допълнителното възнаграждение да получава всеки магистрат.

Както и в предишните години премии няма да се дават при окончателно решение за налагане на дисциплинарно наказание, при повдигане на обвинение за извършено умишлено престъпление, при получаване на оценка „задоволителна“ на последната атестация, при висящо дисциплинарно производство до приключването му и при подаване на оставка при образувана дисциплинарка с предложение за налагане на наказание „освобождаване от длъжност“.


538190.jpg

19.11.2020

Ставка от девет на сто за доставка на храна за вкъщи, приготвена в заведения, гласува парламентът. Депутатите обсъждат на второ четене промени в Закона за данъка върху добавената стойност/ДДС/.

Мнозинството не прие предложението на левицата за девет процента ставка и за лекарствата, включени в позитивния списък по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, заплащани със средства НЗОК, медицински изделия и диетични храни за медицински цели.

Няма по-логично нещо по време на криза, особено като тази, да се намали ставката на лекарствата, коментира Георги Гьоков/БСП/. Те могат да бъдат облагани с такава ставка както кебапчетата, например, посочи той.

Няма съмнение, че намалението ще има ефект, свързан със здравеопазването, добави колегата му Румен Гечев. Това е мащабна широко прилагана европейска практика, подчерта той. Цинично е да намалите ДДС за виното и бирата, а да оставите 20 на сто за лекарствата, изтъкна депутатът.

НС разпореди данъчно задължено лице, което управлява електронен интерфейс и е регистрирано по закона, да води електронен регистър за доставките, за които се счита за доставчик, и за доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, в които участва.

Освободена доставка е извършването на застрахователни и презастрахователни услуги, включително на свързаните с тях услуги, извършвани от застрахователни брокери и агенти, прие парламентът.

Специалният режим за деклариране и отсрочено плащане на ДДС при внос може да се прилага от данъчно задължено лице, което към датата на вноса представи пред митническите органи стоки под формата на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро, както и неакцизни стоки.


-блок.jpg

18.11.2020

Най-малко 536 панелни жилищни блока стоят на опашката и чакат да започне новата програма за саниране. Това показват сметки на кореспондентите на “24 часа” в страната.

Това са блоковете, в които собствениците на апартаменти са се организирали при започването на изтичащата в момента национална програма за енергийна ефективност и са регистрирали сдружение на собствениците. Поради забавяне на регистрацията, или по други причини, парите – 1,9 млрд. лв., които правителството отпусна през 2016 г. през Българската банка за развитие (ББР), не стигнаха до тях.

Сега тези сдружения ще имат предимство при новата програма за саниране, която е със средства от европейския План за възстановяване и устойчивост.

1,7 млрд. лв. от тези пари са само за саниране на многофамилни жилищни сгради и кметовете вече трябва да насърчават жителите на градовете да регистрират сдружения на собствениците в блоковете.

Проверката по места показа, че основната тенденция е най-много кандидати на опашката да има точно в градовете, които и без това показаха успехи при предишната програма.

В област Благоевград например досега са санирани и въведени в експлоатация 189 жилищни блока. А в цялата област са регистрирани 566 сдружения на собственици. Сключени са 328 договора, но парите не са стигнали за всички. В самия Благоевград например 50 сгради са останали да чакат.

В областта, която бе абсолютен първенец – Бургас с общо 236 санирани блока, също има много чакащи. 11 сгради в Бургас са останали на косъм извън обхвата на предишната програма и сега ще са с предимство при новата. Освен тях за още 21 нови сгради, обявени като резервни, общината е готова да подаде документи за ремонтни дейности по фасадата.

“Разпоредил съм експерти от администрацията да оказват съдействие на всеки, който прояви интерес и иска да се възползва от участие в програмата. Това е уникален шанс, който не трябва да бъде изпуснат Важна стъпка при кандидатстването ще бъде наличието на енергийно и техническо обследване на сградата. По всяка вероятност прием на документи ще стартира през пролетта на 2021 г. Затова призовавам всички граждани, които искат да се възползват от този шанс, отсега да започнат с подготовка на необходимия минимум документи, заяви кметът Димитър Николов.

В Смолян също има доста чакащи. Според кмета на града Николай Мелемов само в община Смолян техният брой е към 50. В родопския град успехът на санирането е доста голям, тъй като това е и начин за силно снижение на разходите за отопление и за постигане на по-голям комфорт през зимата. В града хората се отопляват на дърва, пелети и въглища и топлоизолирането е довело до рекордно високите 73% намаляване на разходите през зимата.

Във Варна като по-голям град и чакащите са доста повече. В самата община Варна са подадени 126 заявления и от тях за 41 сгради има сключени договори за финансиране с ББР. Други 75 сгради са включени в регистър на чакащите, а за още 10 заявленията са подадени след преустановяване на приема на документи, но те също са включени в лист на чакащите.

Важно е да се знае, че въпреки подадените документи и дори одобренията може да се наложи отново да се подготвят документи, предупредиха експерти. Това е така, защото те са били внесени в общината преди 2-3 години и е възможно оттогава да има продадени апартаменти с нови собственици, от които трябва да се търси писмено съгласие. Всеки конкретен случай ще се разглежда индивидуално, за да видим дали има нужда от ново попълване на документи.

За разлика от предишната програма сега класът на енергийна ефективност може да бъде по-висок – A или B, за разлика от националната програма, която изискваше по-ниския клас C. Това означава, че сега обитателите на блоковете могат да поставят соларни панели на покрива или да сменят начина на отопление.


-борисов-2-1280x848.jpg

18.11.2020

За пети пореден месец даваме допълнителни 50 лв. към пенсиите на възрастните хора. Над 2 млн. души ще получат добавката за декември, която струва на бюджета над 100 млн. лв. Това обяви във фейсбук днес премиерът Бойко Борисов.

„Подкрепата ще продължи и през следващата година, като сме предвидили в проекта на бюджет допълнителни 318 млн. лв., за да обезпечим мярката. Така пенсионерите ще могат да посрещнат нуждите си от лекарства или от здравна профилактика в условията на пандемия. Предвиждаме и през април еднократни ваучери за храна да получат хората с пенсии от 300 до 369 лв“, увери той.

Министър-председателят е категоричен, че грижата за възрастните хора е приоритет на кабинета още от началото на управленския мандат. Той напомни, че от 1 януари минималната пенсия става 300 лв., което означава близо двойно увеличение в сравнение с 2017 г.

„Мога да уверя пенсионерите, че и занапред ще работим за повишаване на техните възнаграждения. Те го заслужават!“, каза още Борисов.


-Веселинов1-1280x701.jpg

17.11.2020

ВМРО и ГЕРБ са на път да достигнат договорка за детските надбавки. Това става ясно от пост на депутата от ВМРО Искрен Веселинов. 

Преди около месец премиерът Бойко Борисов анонсира, че всички родители ще получават детски надбавки, независимо от доходите. Заради критики обаче, управляващите се отказаха от тази идея и внесоха поправки, според които детски да взимат само тези с ниски доходи. В резултат от ВМРО заявиха, че всички деца трябва да получават подкрепа и внесоха свои предложения за някакъв среден вариант.

Сега Веселинов коментира, че спорът им с ГЕРБ за детските надбавки, който предизвикал голям интерес, е на път да бъде решен и то „по начин, който защитава интересите на всички български деца, а и на полицаи и лекари“. И без да се противопоставяли различните групи.

От поста на Веселинов става ясно, че са имали „конструктивен разговор“ с финансовия министър Кирил Ананиев. Така се обединили около мнението, защитавано от ВМРО, че всички български деца трябва да получат държавна подкрепа.

„Вървим към втория вариант, предложен от мен преди няколко дни – тези от семейства с ниски доходи да бъдат подпомагани чрез ЗСПД и т.нар. детски надбавки, а всички останали да получат данъчни облекчения в същия размер – т.е възможност родителите да намалят с 4500 лв. годишната си данъчна основа за всяко дете, респективно в резултат по 450 лв. годишна подкрепа“, пише Веселинов.


-манолова-2.jpg

16.11.2020

Не са използвани 90 млн. лв. за ремонта на участъка от АМ „Тракия“, а 24,5 млн. лв. с ДДС. Агенция „Пътна инфраструктура“ прави това уточнение по повод манипулативни и спекулативни твърдения на пропадналия кандидат за кмет на София и пишман политически лидер Мая Манолова, занимаваща се ежедневно с лъжи.

В началото на ноември завърши ремонтът на отсечката между пътните възли „Белозем” и „Оризово” – първите 12 км от аутобана в платното за Бургас от общо 52 км, които ще бъдат обновени поетапно. В момента се ремонтират още 12 км, но в платното за София, а дейностите ще приключат до месец.

Възстановителните работи в 12-те км са по-леки в сравнение с тези, които трябва да се направят в останалите 40 км – между Оризово и Стара Загора – трасе, пуснато в експлоатация при управлението на министър-председателя Сергей Станишев.

Строителните дейности в 12-километровата отсечка включват цялостна подмяна на асфалтовата настилка, подобряване на отводняването, полагане на нова хоризонтална маркировка, пътни знаци и ограничителни системи. Общо в двете посоки ремонтът на АМ „Тракия“ между пътните възли „Белозем” и „Оризово” ще струва 24,5 млн. лв. с ДДС, а средствата са от бюджета.

Ремонтът се изпълнява от дружеството „Автомагистрали“, с което Агенция „Пътна инфраструктура“ има договор по ЗОП след проведена открита тръжна процедура за поддържане на автомагистрала „Тракия“.


-пенсии.jpg

15.11.2020

Нова помощ за работниците, излезли в неплатен отпуск заради COVID- пандемията. Управляващите вече са готови с проекта, който ще се обсъди със социалните партньори във вторник, съобщи NOVA.

Предвижда се служителите на 8-часов работен ден да получават по 24 лева на ден, като компенсацията ще се отпуска от датата на неплатения отпуск, но не по-рано от 29 октомври и не по-късно от 31 декември тази година. Помощта ще е за не повече от два месеца неплатен отпуск.

Кои точно са затворените бизнеси, чиито служители ще могат да се възползват от финансовата подкрепя, ще определя със заповед социалният министър.

Работодателите ще трябва да запазват заетостта, за която са получили компенсации за период, равен на времето, за което са изплащани компенсациите, пише БНР.

Работещите, желаещи да получават компенсациите, ще предоставят на работодателя си писмена декларация по образец, в която посочват периода за ползване на неплатен отпуск и банковата си сметка, на която да се изплащат помощите.


-Кралев.png

14.11.2020

Направихме всичко възможно българският спорт да бъде съхранен.

Ситуацията е сериозна и тежка, но ние направихме всичко възможно българският спорт да бъде съхранен и запазен през това време. Първи затегнахме мерките и първи ги разхлабихме. Това каза спортният министър Красен Кралев пред БНТ, като обясни, че спортният сектор е един от най-засегнатите от пандемията.

В момента здравната система е напълно готова да поеме разширяването и разрастването на заболяемостта сред нашите сънародници,

каза министър Кралев. Той изрази мнение, че пълното затваряне на държавата няма да помогне при дифузното разпространение на COVID-19. Според него е изключително важно да бъде съхранена икономиката на държавата.

“Всяка страна е избрала своя път. Видя се, че либералните мерки, които наложиха в Швеция не им помогнаха много. В момента дифузното разпространение на болестта там продължава, което показва, че нашето правителство е взело правилното решение. Първи затегнахме мерките, когато трябваше. Това даде шанс на здравната система да се подготви, когато болестта беше все още непозната. Сега лекарите са изключително компетентни и готови да се справят със ситуацията. Локдаунът няма да помогне в случая да се минимизира заболяемостта. Истинският проблем е, че все още няма единен световен протокол за лечение”, заяви Красен Кралев.

“Обществото е разделено относно мерките, които трябва да взимаме. Това не е случайно. Опозицията 8 месеца твърдеше, че това е измислено заболяване, че това е световна конспирация, която цели да държи устите на хората затворени. Горяха се маски, президентът с вдигнато юмруче на 3 март честитеше празника на всички, които не вярват в манипулациите за вируси и щамове. Това е безобразие. Именно заради действията през тези няколко месеца се стигна до това мерките да не се спазват. Ако се бяха спазвали всички противоепидемични мерки, които бяха наложени от Министерството на здравеопазването, щетите щяха да бъдат далеч по-малки. Но това недоверие сред населението към сериозността на пандемията, което беше насаждано бавно и методично всеки ден от опозицията и по време на протестите, доведе до тези колебания в българите дали мерките са адекватни. Сега виждаме обратното.

Когато се вижда сериозността на заболяването и тръгна дифузното разпространение, се наблюдава изключителна дисциплинираност в хората, които разбраха сериозността на ситуацията”,

каза още спортният министър.

Той допълни, че все още е рано да се правят прогнози кога ще отшуми пандемията. “Рано е да се правят прогнози, защото тази болест е все още непозната. В момента са по-ясни методите, чрез които да се справим със заболяването. Съгласен съм, че има известни резерви в доболничната помощ, там именно трябва да се концентрираме. Личните лекари трябва да бъдат малко по-подготвени по тази тема и да следват единен протокол в случай на подобно оплакване от страна на техен пациент. Имаме голям брой оздравели, което показва, че лекарите са подготвени и знаят как да се справят със заболяването. Създава се проблем от неразбирането на ролята на болнична и доболнична помощ, защото всеки, който усети, че има проблем търси болничната помощ, но не всеки пациент реално има нужда от такава. Много хора биха могли да се лекуват и вкъщи. Трябва да имаме по-голямо доверие на лекарите”, отбеляза Кралев.

Той коментира и политическата обстановка в страната като заяви, че правителството има още много ангажименти, които да бъдат свършени до края на мандата. “Убеден съм, че след 5 месеца нещата ще изглеждат коренно различно от днес. В тази тежка политическа ситуация, в която бяхме поставени с непрекъснатите атаки от страна на опозицията и протестите, които се организираха по време на пандемията, се забеляза известно ерозиране на доверието, но ние все още сме първа политическа сила. Все още доверието към ГЕРБ е огромно. Няма да влизам в детайли кой е организирал протестите и какви са мотивите на тези хора. Аз съм убеден, че през следващите месеци наистина ще се види, че нашето правителство е способно да води България в тези тежки времена. По начина, по който ние ще се справим с пандемията ще проличи готовността на партията и на нашето правителство да дадат заявка за следващ мандат”, каза Кралев.

Спортният министър беше категоричен, че ГЕРБ ще се бори за победа на предстоящите парламентарни избори.

“Аз мисля, че правителството се справя добре и нямам колебания в това. Най-важният въпрос, който стои пред нас в момента е да преведем държавата и нашия народ през това тежкото изпитание на пандемията.

Ако ние се справим, мисля, че напролет нашите сънародници ще ни гласуват доверие. Всичко зависи от върховния суверен, от народа. Каквото реши той, това ще бъде. Но ние сме длъжни да защитим политиките, които сме провеждали през последните години и сме длъжни да се борим за победа на предстоящите избори”, завърши министърът на младежта и спорта.

„Съхранихме бюджета на спортните федерации, за да може спестените средствата да бъдат инвестирани в подготовката за нашите спортисти“, обясни министърът.

„Рекорден бюджет в историята на спорта – над 15 млн. лева ще бъде увеличението догодина.

6.5 млн. ще отидат за спортните клубове, това е най-недофинансираната сфера. Около 900 клуба разпределяха по 6.5 млн. лв., сега ще бъдат по 13 млн. Федерациите, особено елитните, са задоволени откъм бюджет, има пълна обезпеченост. Тотото дава около 30 млн. лв. от бюджета на Министерството на спорта. Тези средства могат да се използват и във втората половина. 3.5 млн. лв. ще отиват в училищната спортна инфраструктура. Залата в Бургас ще бъде готова всеки момент. През последните години правителствата на Борисов са единствените, които са извършвали инвестиции в спорта. До края на годината ще има обществени поръчки за още 20 обекта за 7 млн. лв. Такова мащабно строителство и реконструиране не е правено от много години“, обясни министър Кралев.

Той заяви, че не приема тезата, стадионите са развъдник на заразата. Министърът припомни, че са били

разработени детайлни протоколи за участие в първенствата.

„Смятам, че в по-голямата си част се спазват. Част от футболните фенове не оправдаха доверието, което им гласувахме и се стигна до забрана за провеждане на състезания с публика“, обясни министърът.

Публиката на стадионите я пуснахме много по-късно, при разписан детайлен протокол. Не смятам, че беше грешка. Много лекари твърдят, че има много сериозни последствия върху хората от пандемията. Аз смятам, че спортът помага за преодоляването на стреса. Направихме с всяка федерация детайлен протокол както за първенствата, така и за феновете. Имаше известни нарушения, те са ясни, показвани са, част от феновете не оправдаха гласуваното доверие. Неминуемо се стигна до затваряне. Когато се спазват мерките, те са достатъчни да минимализират заразените. Когато започнат да шмекеруват някои, се стига до санкции, каза Кралев.

„Моят случай беше един от средно тежките – лекарите във Варна се справиха блестящо. Част от доброто развитие беше, че хванахме вируса навреме. Много е тежко за лекарите на първа линия. Аз следвам коментари на преминали през болестта. Обществото е разделено относно мерките. Опозицията набиваше осем месеца, че това е измислено заболяване – горяха маски, президентът честитеше на 3 март на всички, които не вярват в заболяването. Ако се спазваха всички мерки, далеч по-малко щяха да са заразените.

Но това недоверие, което беше насаждано от опозицията и по време на протестите, се оказа решително.

Сега, когато виждаме сериозността на заболяването, сега виждаме дисциплина у хората“, продължи той.

Кралев сподели, че

София Оупън ще бъде образец за бъдещи спортни събития по време на пандемията

заради отличната организация и спазване на мерките. „Публиката в тениса е коренно различна от всички останали спортове – изключителен ред, тенисистите са поставени в „балон“, публиката седи на отстояние, няма викане, емоции. Докато върви разиграването, всичко се спазва. Този турнир може да бъде показван като пример как трябва да се провежда едно състезание. Като дойде моментът за отваряне на спортните състезания, ще дадем този турнир за пример“, коментира той.

Спортният министър не подмина и темата с националния отбор по футбол. „Конгресът на БФС се отложи, нормално е, там няма никакъв заден план – не е възможно във времената на пандемията да се съберат 800 души на едно място. Мисля, че БФС ще се съобрази.

Най-важното е да видя сблъсък на платформи, с идеи, как да се справяме с тази ситуация във футбола.

Трябват сериозни реформи в работата с ДЮШ, там е основната роля на президентите, но и този на БФС може да помогне. Това ще доведе до коренна промяна в българското съдийство – те обезверяват не само футболистите, но и публиката. Има добри млади футболисти в младежкия национален отбор, треньорският щаб работи добре, има таланти, които се търсят от Европа – въпросът е той да не бъде похабен. Има голям резерв в тези млади футболисти. Ако се лимитират всички мениджърски интереси във формирането на националния отбор, ще имаме успехи. Далеч съм от мисълта, че това е реалното ниво на националния ни отбор“, коментира Кралев.За нас

7DniBulgaria.bg е най-новият сайт в портфолиото на 7 Dni Media Group.

Той обедини досега съществуващите регионални сайтове на групата, превръщайки се в национален такъв, за по-голямо улеснение на читателите.


КОНТАКТИ