Категория: Крими

payimage2-11-1280x853.jpg

31.03.2020

Върховната административна прокуратура възложи на министъра на околната среда и водите Емил Димитров в 15-дневен срок лично да извърши проверка и да представи доклад за дейността на ТЕЦ „Бобов дол“. Това съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение.

Поводът е голямата обществена значимост на проблема, свързан със замърсяването на околната среда от дейността на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД и възможните неблагоприятни последици за живота и здравето на хората, живеещи в населените места в непосредствена близост до съоръженията. Сред другите причини са постъпилите по служебен път резултати от извършена на 30 март 2020 г. от РИОСВ-Перник проверка на ТЕЦ „Бобов дол“. Тя бе разпоредена от Районна прокуратура – Дупница, във връзка с информациите за възобновяване горенето на отпадъци.

Проверката следва да бъде извършена лично от министъра, с оглед на правомощията и задълженията му, добавят от прокуратърата.

Министърът на околната среда и водите следва лично да провери и да докладва:

– изпълнени ли са изискуемите условия за горене на отпадъци в ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД и дали в инсталациите на същия се горят само и единствено такива съобразно издаденото комплексно разрешително;

– монтирано ли е предвиденото в комплексното разрешително оборудване /пречиствателни съоръжения – филтри , автоматични системи за извършване на собствени непрекъснати измервания и т.н./;

– съответства ли фактическото състояние на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД на всички условия залегнали в комплексното разрешително.


payimage-1280x1007.jpg

31.03.2020

КПКОНПИ на Сотир Цацаров буквално ошушка и обезкости подсъдимия издател на „Капитал“ Иво Прокопиев.

По искане на Цацаров съдът е запорирал дружествени акции и имоти на подсъдимото лице.

На 14.02.2020 г. Комисията е предявила в Софийски градски съд искане за обезпечение на бъдещ иск за отнемане на незаконно придобито имущество срещу Иво Прокопиев и Галя Прокопиева. То е по повод проверка, започнала на 15.08.2018 г. по отношение на Иво Прокопиев и установила значително несъответствие между имущество и доходи на проверяваното лице за периода 15.08.2008 г. – 15.08.2018 г.

Съгласно закона, така са налице предпоставките за предявяване на иск за отнемане с цена 451 476,59 лв., разпределена между бъдещите ответници, както следва: 368 895,85 лв. спрямо Иво Прокопиев и 82 580,74 лв. спрямо Галя Прокопиева. С определение от 17.02.2020 г. съдът е допуснал обезпечение на иска, с налагане на претендираните от КПКОНПИ обезпечителни мерки – запор на акции, запор на сметки на двете лица и запор на моторна лодка „Merry Fisher 795 Marlin“. Издадена е обезпечителна заповед.

По отношение на Иво Прокопиев, е била образувана и предходна проверка, с проверяван период 16.01.2007 г. – 16.01.2017 г. В резултат на проверката и установеното значително несъотвествие между имущество и доходи, на 06.03.2018 г. в Окръжен съд Бургас е предявен иск за отнемане на имущество в полза на държавата с цена от 198 927 389,22 лв. Ответници по този иск са Иво Прокопиев, Галя Прокопиева и три търговски дружества: „Алфа Финанс холдинг“ АД, „Соларпро Холдинг“ АД и „Алфа Енерджи Холдинг“ АД.

По искане на КПКОНПИ и този иск е обезпечен с допуснати от съда запори на акции и дружествени дялове, както и на идеални части от жилищна сграда с открит басейн, находяща се в гр. Созопол. С определение от 21.02.2020 г., съдът е спрял производството по това дело до произнасянето от Съда на Европейския съюз /дело С-234/18 и дело С-319/19/ по две преюридициални запитвания, отправени от СГС с определения от 23.03.2018 г. и от 02.04.2019 г.

По искане на КПКОНПИ, с определение от 17.03.2020 г. Окръжен съд Бургас е допуснал допълнителни обезпечителни мерки на предявения иск, поради непосредствена възможност за разпореждане с имоти от страна на ответниците. Обезпечителните мерки касаят „Алфа Финанс Холдинг“ АД – възбрани върху недвижими имоти на дружества /“Лендмарк Холдинг“ АД, „Лендмарк България цар“ ЕООД, „Лендмарк България еърпорт“ ЕООД, „Лендмарк България офис“ ЕООД, „Лендмарк България тауър“ ЕООД и „Сплендид вю“ ЕООД/, които това търговско дружество контролира или има участие в управлението и собствеността. Съдът е наложил възбрани върху следните недвижими имоти:

– поземлен имот от 43 504 кв. м., предназначен за комплексно застрояване, в землището на гр. Балчик;

– поземлен имот от 8185 кв. м. в землището на с. Бусманци, ведно с построената в него административна сграда на 4 етажа – логистичен комплекс;

– административна сграда на 8 етажа, със застроена площ от 1403 кв.м., в гр. София;

– търговска сграда на 2 етажа, със застроена площ от 756 кв. м., в гр. София;

– урегулиран поземлен имот от 1850 кв. м., ведно с построената в него офисна сграда с бизнес-административни и търговски функции с РЗП от 9957,5 кв. м., състояща се от два подземни етажа и две надземни тела /едното на 6/8 етажа, другото на 3 етажа/.

Издадени са обезпечителни заповеди.


561241.png

24.03.2020

Мария Банева иска свобода за подсъдимия си син Николай Банев. Тя изпрати писмо до медиите, с което се обръща към българските граждани, пише Haskovo.info.

В него Банева казва, че в условията на пандемия от коронавирус в Иран са освободени 10 000 затворници, а в съседна Турция усилено се обсъждало на най-високо ниво една предстояща широка амнистия. Отделно според нея в българските арести и затвори имало случаи на зараза.

„Представяте ли си там, в тесните места и супер лоши условия на живот, какво би се случило? Дали тези граждани нямат човешки права, въпреки обвиненията, които за стотици хора не са доказани?“, пита Банева.

Тя припомня, че делата срещу нейното семейство вървят бавно и може да продължат с години, без никакви доказателства за вината им.

„Моите трима малолетни внука си дойдоха от потърпевша Франция и не се знае кога ще продължат образованието си. За тях празният дом без грижовния баща и лекуваща се майка, с толкова натрупани негативи за нас, не е същински дом“, пише Банева.

Тя настоява в Народното събрание да се внесе предложение за промяна на мерките на много подсъдими.

Мария Банева твърди, че вече 17 месеца семейството й е подложено на дискриминация. „Хора, бдете“ – за да побеждава човешката истина и справедливостта“, завършва Мария Банева.

Семейство Баневи получиха редица обвинения от прокуратурата през 2018 г. Най-тежкото е за пране на пари в размер на над 1 милиард лева. В ареста остава Николай Банев.


782.jpg

23.03.2020

Зaтвoрник c 12 приcъди e бил зaдържaн, cлeд кaтo ce укривaл в прoдължeниe нa 20 дни в cтoличния кв. „Люлин“, пишe „Тeлeгрaф“. Мaриo Дeбeлия имaл внушитeлнo криминaлнo минaлo.

Дългo ce зaнимaвaл c прoдaжбa нa нaркoтици, a пocлe ce прeнacoчил към крaжби и грaбeжи. Зaeднo c друг зaтвoрник прaвeл и oпит зa бягcтвo. Тoзи път oбaчe aдминиcтрaциятa нa зaтвoрa гo пуcнaлa в oтпуcк. Cлeд кaтo вaкaнциятa cвършилa, Мaриo зaбрaвил дa ce прибeрe и ce върнaл към cтaритe cи зaнaяти.

Бaндитът бил пуcнaт зa издирвaнe в cиcтeмaтa нa МВР cлeд тeлeгрaмa oт 28 фeвруaри. Oпeрaтивни cлужитeли, пoзнaвaщи кoнтингeнтa в „Люлин“, гo рaзпoзнaли в cрядa oкoлo 14 ч.

Бeглeцът ce нaвъртaл oкoлo хрaнитeлeн мaгaзин, кaтo пoдгoтвял крaжбa, пoдoзирaт рaзcлeдвaщи. Тoвa бил eдинcтвeният нaчин, пo кoйтo мъжът изкaрвaл пaри, a пocлe ги хaрчeл зa нaркoтици. Кoгaтo гo изнeнaдaли, Дeбeлия oпитaл дa oкaжe ярocтнa cъпрoтивa, нo бил oбeзврeдeн и зaдържaн при aкциятa нa пoлицaи oт Глaвнa дирeкция „Нaциoнaлнa пoлиция“.

„Ceриoзни прoблeми cъздaвa. Кoгaтo гo пуcнaт, зaпoчвa дa ce друca и пaк ce зaпoчвa c грaбeжитe“, кoмeнтирa рaзcлeдвaщ. Пocлeднaтa приcъдa, кoятo Мaриo излeжaвaл, билa зa грaбeж в уcлoвиятa нa oпaceн рeцидив.

„Ceгa пoнe щe му oбрaзувaт нoвo дeлo и ce нaдявaмe cкoрo дa нe види oтпуcкa“, дoбaви oщe криминaлиcт. Cлeд зaдържaнeтo cи бaндитът e привeдeн в Цeнтрaлния coфийcки зaтвoр.

Caмo прeди дни бe ocвoбoдeн друг извecтeн зaтвoрник. Кaктo БЛИЦ cъoбщи, oбирджиятa Cтeфaн Cтeфaнoв, кoйтo aтaкувa бaнкa в Cливeн и държa 6 cлужитeлки кaтo зaлoжници, бe ocвoбoдeн и cъщo живee в „Люлин“ при приятeлкaтa cи. Тoвa cтaнa cлeд прecрoчнoтo му ocвoбoждaвaнe oт зaтвoрничecкoтo oбщeжитиe в Крeмикoвци c рeшeниe нa Coфийcкия aпeлaтивeн cъд oт 13 мaрт.

Прeз 2018 г. Cтeфaнoв бeшe прeмecтeн oт зaтвoрa в Бургac в Coфия, зaщoтo приятeлкaтa му билa в cтoлицaтa. Тoй излeжaвaшe приcъдa oт 15 гoдини.


-ангелов-1280x863.png

19.03.2020

Каквото и да се случи, важното е да не губим посоката. Да знаем къде е светлината. Може и да ни ударят. Може и да ни съборят. Може да се учим наново да ходим. Правил съм го вече няколко пъти. Боли и е трудно, но е велико, защото е ново начало. Повярвайте, това никой, никога не може да ни отнеме!“.

Това написа в профила си във фейсбук главният редактор на „168 часа“ Слави Ангелов като коментар след побоя, който му нанесоха пред дома му в София три мутри.


-трифонов-3-1280x1092.png

18.03.2020

Слави Трифонов коментира жестокия побой над разследващия журналист и главен редактор на „168 часа“ Слави Ангелов. Вижте целия пост на водещия:

„Снощи, малко преди 21 ч., в България можехме да регистрираме поредната жертва. Но не жертва на коронавируса, а жертва на брутална поръчка. Снощи на централен булевард в София зверски беше пребит разследващият журналист Слави Ангелов. Слави е бил пребит с железни пръти от двама мъже, като трети човек е записвал побоя с телефона си. За щастие, Слави е контактен и съм сигурен, че ще се възстанови скоро и няма да спре да бъде това, което е.

Познавам Слави Ангелов от много години. Той е криминален репортер и разследващ журналист от 26 години. И аз убедено мога да кажа, че той е от породата на изчезващите журналисти у нас. От породата на смелите и свободните. Не от породата на мисирките. А на смелите и свободните.

Слави Ангелов ми е гостувал много пъти и темите на нашите разговори сякаш въобще не се променяха през годините. Всеки път говорихме за престъпност, за организирана престъпност, за липсата на държавата, за корупцията, за неслучването на съдебната реформа.

Но с него говорихме най-вече за липсата на справедливост и възмездие. Толкова години една и съща тема – липса на справедливост и възмездие.

Но сега, покрай този зверски побой, изникват още теми. За липсата на адекватни правораздавателни органи. За липсата на медии и гилдия. Потресен съм, че посегателството над Слави Ангелов минава някакси между другото.

Главният прокурор, министърът на вътрешните работи, хората, които трябва незабавно да разкрият извършителите и поръчителите на това престъпление, днес не обелиха и дума за него, а говориха за коронавируса и за въвеждането на вечерен час. Имах чувството, че опитът за убийство на Слави Ангелов е по-безобидно престъпление от опита на някой в Банско да излезе и да се разхожда.

Така наречените журналисти пък се правеха на ни чули и на ни видели за престъплението срещу своя колега. Не смееха да попитат за Слави Ангелов.

А все ми се струва, че това трябваше да е първият им въпрос от снощи насам.

Все ми се струва, че острото осъждане на това престъпление и призоваването за бързи действия на органите на реда по неговото разкриване, трябваше да е и първото нещо, което да направят днес президент и премиер на общата си среща. Но не – говориха си единствено за коронавируса, докато един брутално пребит журналист лежеше в ИСУЛ.

Силно се надявам, че страхът от коронавируса няма да изпие мозъка ни. Нека помислим. Срещу коронавируса все ще се намери ваксина. Но се питам друго – ще намерим ли някога ваксина срещу дългогодишното посегателство над свободата на словото, довело ни до онова 111-о място?

Не знам пляскането от балкони колко ще помогне, за да подкрепим някого. Колко ще помогне, за да защитим някого. Съмнявам се да помогне. Мисля, че ще помогне друго. Ще помогне нещо, което ми каза Слави Ангелов при последното си гостуване при мен. Той каза следното: „Единственият начин за промяна е много силен системен натиск от страна на хората“.


-гочева.png

18.03.2020

Жестоко посегателство срещу разследващия журналист Слави Ангелов. Главният редактор на „168 часа“ беше нападнат снощи и пребит с метални тръби, пред дома му на бул. „Дондуков“ в столицата.

Жестокото посегателство е станало около 21 ч. от двама маскирани мъже. В момента журналистът е настанен в УМБАЛ „Царица Йоана“ – ИСУЛ. Има наранявания по главата и крайниците, но е без опасност за живота.

Негови колеги са разговаряли с Ангелов, бил е контактен. Предположенията са, че нападението е свързано с неговата работа, затова в момента се преглеждат неговите последни публикации.

„Знам, че двама души са го чакали пред дома му. Третият човек е записвал побоя с телефон. Не са взели неговия лаптоп или портфейл – това не е нападение с цел грабеж. Преди малко се чух с шефа на ИСУЛ, правят му скенер, дано всичко да е наред“, коментира пред Би Ти Ви издателят на „24 часа“ Венелина Гочева.

На мястото на инцидента е бил и директорът на столичната полиция ст. комисар Георги Хаджиев. Полицията издирва извършителите, взети са записи на камерите в района.

Гочева коментира, че подобни действия са били символ на един друг период от българската история. „Той беше опериран, към него са подходили особено жестоко, нападнат е с железни прътове, кракът му е счупен с огромен нож, а лицето е обезобразено. Те са искали или той да умре, или просто да запечатат това посегателство“, допълни тя.


20150731.mhowffyhfc.jpg

14.03.2020

Вчера са регистрирани осем нови случая на коронавирус в България, от които възрастовите характеристики са най-разнообразни. На 24 г. е най-младият пациент,а на 80 г. – най-възрастният, който е настанен в „Пирогов“.

От установените осем случая трима са хоспитализирани в болница, а другите са с много леки симптоми или нямат такива. Те са под домашна карантина, съобщи на редовния брифинг председателят на Националния оперативен щаб за борба с разпространението на COVID-19 проф. Венцислав Мутафчийски.

Четирима шофьори на тирове в Сливница са арестувани за нарушаване на домашната карантина и са принудително заведени в домовете им. Въпреки че е трябвало да не излизат, те са били в заведение в града, предаде bTV.

Вчера е приет пациент в болницата в Плевен с доказан коронавирус, с което случаите там стават три. Те нямат нищо общо помежду си. Мъжът е в умерено тежко състояние, което не изисква реанимация. Има обаче развита двойна бронхопневмония.

Във връзка с разпространението на COVID-19 в световен мащаб и обявената от Световната здравна организация пандемия МВнР повиши индекса на риск при пътуване за 13 държави.

От външно министерство призоваха гражданите да не пътуват зад граница, дори към дестинации, които в момента са слабо заразени, освен в случаи на крайна необходимост. Препоръчва се на българите извън страната да преосмислят евентуално връщане в страната към настоящия момент. 145 000 са вече заразените с коронавирус в света. 5436 са починалите, възстановените са 72 000, каза още Мутафчийски.

На Балканския полуостров България вече е с 31 случая, Албания – 33, Босна и Херцеговина – 18, Гърция – 190, Румъния – 95, Северна Македония – 14, Словения – 141, Сърбия – 35, Хърватия – 31, Турция – 5. В Китай има само 11 нови заразени за денонощието. В Италия обаче те са 2547. Новите случаи на починалите са 250, а общо те са 1266. 1400 души са в критично състояние. Иран е с 11 360 случая, Испания – 5000, Германия – 3675, Франция – 3660, САЩ – над 2000, Швейцария – над 1100 случая.


-божков-1280x977.png

12.03.2020

Апелативният спецсъд потвърди мярката на Антон Божков – парична гаранция от 1 милион лева,.

Припомняме ви, че синът на хазартния бос Васил Божков поиска мярката му да бъде променена в по-лека и паричната гаранция, която трябва да плати да е по-малка. Прокуратурата пък контрира, че го иска за постоянно в арестта.

Отхвърлянето на мераците на прокуратурата е знак от съда, че по следствието все още няма нищо събрано срещу двамата Божкови.

На излизане от сградата Антон Божков отново отказа да говори пред журналисти.

Според обвинението Васил Божков и синът му – Антон имат обща фирма, а капиталът ѝ е от заеми, дадени от дружества на Васил Божков.


53229602_2213390042058473_784504411161362432_n.jpg

12.03.2020

16-годишно момче от Асеновград се е самоубило като е сложило край на живота си, лягайки на релсите/

Снощи около 22:00 часа в РУ-Асеновград е получено съобщение за прегазен човек. На място е била установена смъртта на момчето.

То е имало лични документи в себе си и е от Асеновград. Няма оставено предсмъртно писмо.

На 300 метра от мястото на инцидента, машинистът на влака е видял момчето, което било сложило главата си на релсите. Машинистът е подал звуков и светлинен сигнал, но детето не се махнало, а огромната машина не е успяла да спре и го е прегазила.

Уведомени са родителите, образувано е досъдебно производство. Няма яснота защо младежът е предприел крайната стъпка.

„БЛИЦ“За нас

7DniBulgaria.bg е най-новият сайт в портфолиото на 7 Dni Media Group.

Той обедини досега съществуващите регионални сайтове на групата, превръщайки се в национален такъв, за по-голямо улеснение на читателите.


КОНТАКТИ