Категория: Интервюта

-домусчиев-владислав-горанов-1280x1049.png

29.03.2020

В интервю за economic.bg Евгений Иванов, изпълнителен директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), оглавявавана от олигарха Кирил Домусчиев, обяснява какво иска олигархията у нас от правитеството!

За какво се извиват ръцете на премиера Бойко Борисов!

Каква тесла готвят за българските граждани!

Прочетете интервюто, толкова е нахално, че казва всичко за милионерите у нас! 

– Г-н Иванов, вчера държавата, бизнесът и синдикатите обсъдиха постановлението, през което държавата ще подкрепи бизнеса и работниците. Можем ли да обобщим какво се включва в него и защо беше подкрепено отчасти от работодателите?

– Хронологията е следната. В петък разглеждахме проект на постановление за мярката „60/40“, на стойност 1 млрд. лв., чрез която ще се подпомага изплащането на заплатите на предприятия в затруднено положения. В нея подходът беше много различен от този, за който се договорихме вчера (събота, 28 март). В текстовете от постановлението от петък подходът беше следният – има списък от сектори, които могат да бъдат бенефициенти по мярката „60/40“ и само предприятия, които са в тези сектори с код по КИД могат да кандидатстват, другите не. И това беше единственият критерий.

След дълги обсъждания, в петък решихме, че трябва да има по-обективен подход и се разбрахме държавата да подготви нов вариант, в който да бъдат отчетени и нашите искания. Вчера (събота) получихме от държавата вариант, който предвиждаше следното – един списък с предприятия в сектори, които със заповед на министъра на здравеопазването са затворени, които няма нужда да доказват нищо, защото щом са затворени със заповед, имат достъп до мярката.

Получихме и друг списък, с втори вид предприятия, които преустановяват работа изцяло или частично, защото имат нетен спад на продажбите. И държавата беше предложила да има праг, според който да се докаже, че има спад на нетните приходи от продажби – повече от 25%, и тези предприятия да имат достъп до мярката. Държавата предлага сравнението да е месец март 2020 г. спрямо осреднения период януари-февруари 2020 г.

Но според нас двата параметъра са силно дискриминационни. Първият – 25% спад на продажбите е много висок праг. Ако си стигнал до този процент, ти си „умрял“ и няма защо да те съживяват, това предприятия няма смисъл да бъде подпомагано. По предложение на КРИБ намаляването на прага до 20% дава възможност предприятието да бъде спасено. По него се водеха много дебати и един по един социалните партньори го приеха, след което го прие и министърът на труда и социалната политика Деница Сачева.

Другото предложение беше относно периода на сравнение. Януари месец винаги е слаб, дори в учебници пише, че е слаб месец за бизнеса. И когато сравним слаб резултат със слаб резултат, няма да се докаже и 5% спад в оборота. Затова тази мярка аз лично определих като силно дискриминационна. Защото има много предприятия, които имат тежка сезонна зависимост и тези предприятия на практика ще бъдат изключени заради периода на сравнение. Затова предложих то да се прави на годишна база – март 2020 г. спрямо март 2019 г. или 1/12 от цялата минала година. Предложих от тези варианти да си избере държавата. В крайна сметка със социалните партньори се обединихме да бъде март спрямо март миналата година. Това ни даде възможност да подкрепим частично мярката, защото държавата прие предложенията на КРИБ.

– Защо остава тогава думата „частично“?

– Защото в частта държавна помощ по схемата „60/40“ не ги подкрепяме. Смятаме, че тази мярка, в този вид няма да работи. Има фирми, които трудно могат по тази схема да си подпомогнат заплатите, защото когато една голяма фирма е бенефициент по мярката, тя винаги има ликвидност, с която може да покрие плащанията между месеците. Докато малкият бизнес живее месец за месец. Откъде собственик на малка фирма ще вземе пари, ако няма ликвидност, да покрие заплатите преди държавата да му е превела следващия транш? Сметката му не излиза. Синдикатът КТ „Подкрепа“ изцяло тук ме подкрепи и изнесоха данни от техните федерации, че при 60/40 работодателят предпочита да съкрати работници, отколкото да плаща заплати.

В Закона за извънредното положение обаче е записано именно 60/40 и сега очакваме и сме поискали спешна поправка в него. Тристранката не може да промени закона.

– Какви варианти предложи КРИБ за промяната на тази мярка?

– КРИБ още в петък предложи три варианта. Първият е да остане съотношението 60/40, но държавата да поеме осигуровките, които иначе трябва да плати работодателят, пак в съотношение 60/40. Този вариант беше силно подкрепен от КНСБ, които заявиха, че той ще работи. Законът може да бъде променен и това да бъде прието, тогава не трябва да се пипа нищо, а само да се добавят осигуровките. Това, според нас, е най-работещият вариант.

Вторият вариант, който ще бъде малко по-трудно приет от държавата, е разпределението на процентите да бъде 80/20. Тогава вече Вашият работодател ще има пари, тъй като ще трябва да осигури много по-малко средства, отколкото при схемата 60/40.

И третият вариант е най-неприятен и за работодателите, и за работниците. При него държавата се съгласява да бъдат намалени заплатите в предприятията за периода на кризата. Както, например, направиха във футболен клуб „Барселона“ и си намалиха заплатите.

– На кой от тези варианти се спря държавата и тук ли е причината, че „частично“ подкрепяте мерките?

– Тук е. Но проблемът е, че правителството не може да приеме нито един от тези варианти, докато не бъде променен законът. Това е работа на парламента. В момента в него е записано 60/40 и осигуровките се плащат изцяло от работодателя. Той трябва да се промени в един от тези три варианта, които предлагат работодателите. Най-работещ и бърз е първият и той е в рамките на този бюджет, не трябва да се дават допълнително пари.

Този вариант е полезен, защото всеки участник в схемата получава повече разполагаем доход – работникът ще получи повече, работодателят ще има повече пари за заплати, а фискът от единия джоб ще премести осигуровките веднага в другия, в НОИ. Ако трябва да ги плаща работодателят, той по закон може да ги начисли, но да не ги плати или да ги плати след шест месеца. Както каза премиерът Борисов, има спад в приходите от осигуровки и трябва спешно да пълним НОИ. Ето го – това е вариантът. По този начин около 120-150 млн. лв. ще влязат моментално в НОИ, защото държавата ще ги извади от единия джоб и ще ги сложи в другия.

– В крайна сметка, за които и от вариантите да се съгласи държавата, трябва да има промяна в Закона за извънредното положение?

– Задължително трябва да има промяна в закона. Те не могат да вземат решение, защото това не е нито прерогатив на вицепремиера, нито на министъра. Тези варианти са изпратени отдавна и са записани в протокола от заседанието, тоест са официални. Но парламентът трябва да реши, така че когато се свика, ние ще изготвим официален документ, в който да има на хартия трите предложения и те да си изберат едно от тях.

– Кога може да се свика парламентът, според Вас?

– Трябва да стане максимално бързо. Тогава трябва да се разгледа и друга точка – станалото вече ноторно известно неплащане – ние го наричаме „рай за длъжника“. В момента Законът за извънредното положение дава право никой да не плаща нищо, да не бъде преследван, да не плаща лихви и кредиторът да няма никакъв лост да си получи парите обратно. Това са двете промени, за които спешно трябва да бъде свикан парламентът и спешно да бъдат приети.

– Очаквате ли това да се случи другата седмица, защото все пак трябва мерките да се приемат бързо, за да може и да се приложат бързо?

– Очакваме и се надяваме това да стане в сряда.

– Какви други мерки предлагате за подпомагането на бизнеса?

– Те са свързани с Българската народна банка и ние се надяваме и сме подкрепили да се приемат указанията на Европейската централна банка и на Европейската комисия за разхлабване на режима на кредитиране, за да могат търговските банки бързо да започнат да кредитират. Това вече е направено на европейско ниво.

– Миналата седмица по препоръки на ЕЦБ стана ясно, че и в България може да се приеме „кредитна ваканция“.

– Това решение може да се вземе само и единствено от търговските банки, то не може да бъде общо. Всяка ще реши за себе си.

Ако обаче бяхме в еврозоната и ERM-2, щяхме да се „къпем“ в пари, евтини пари и много пари. Нека това бъде обица на ухото на тези, които бяха против. Нека сега да търсят пари от онези, които казаха, че ще загубим, ако влезем в еврозоната. Ако бяхме там сега, щяхме да можем да теглим милиарди при 0% лихва и когато не ги върнем, накрая можеше и да ги опростят. Пример за това са Гърция и Италия, така че вижте какво загубихме. Еврозоната в момента дава пари с пълни шепи. 1 трлн. евро е засега мярката, от които ние можем да вземем 0 евро.

– Капитализацията на ББР със 700 млн. лв., които ще се дават като гаранции на бизнеса и се очаква банките да отпуснат още 2 млрд. лв. на база на тази гаранция, работеща мярка ли ще е?

– Това ще е абсолютно работеща мярка и може би един от най-добрите инструменти, без да се води държавна помощ. Капитализира се банката, която по дефиниция трябва да насърчава, а тя вече дава портфейлна гаранция, която многократно увеличава сумата, с която е обезпечена гаранцията. Това се практикува в цял свят.

– Другата важна възможна мярка е и заемите по 1500 лв. за работниците. Според Вас хората в неплатен отпуск ще се възползват ли от нея и достатъчни ли са тези пари, ако кризата продължи повече от месец?

– При тази мярка, пак в режим на гаранции, ББР ще дава парите през търговските банки. Като се очаква този, който е теглил заема, да го върне, защото ако не го върне, при него загубите ще бъдат, че първо ще влезе в „черния списък“ на неизрядните платци и повече никъде няма да получи стотинка. Второ – това е малък мост, който да обезпечи домакинствата в този период, който ние очакваме да бъде не повече от три месеца.

Това трябва да бъде облечено юридически между принципала на ББР – министърът на финансите, и банката. И после между ББР и търговските банки. Тази мярка беше казана политически, но трябва да бъде облечена в документация.

– Говорим за краткосрочни мерки и всички надяваме да се наложат само такива за следващите 2-3 месеца. Всъщност колко може да издържи икономиката ни в тази ситуация?

– Оптимистичният вариант е да издържи без големи сътресения три месеца. След това вече ще влезем в силно „авариен режим“ и започваме да режем, няма да има начин. Този режим на „затягане на коланите“ включва всичко, били сме в такъв през 2008 г. и знаем.

– Работи ли се вече и за дългосрочни мерки и въобще трябва ли да се обсъждат в настоящия момент, имайки предвид, че още сме фокусирани върху краткосрочните?

– Дълбоко някъде в нашите анализи има, има проекти. Но всеки един проект не може да бъде обоснован, ако нямаме числата за загубите. Трябва да изчакаме тези 2-3 месеца, за да имаме пълна картина и да облечем дългосрочните мерки в точни числа, сега можем да гадаем само.


12-9-1280x875.jpg

26.03.2020

Мен ми се струва за 2-2 и половина месеца трябва да стигнем пика и да започне спада.Това заяви в ефира на Нова телевизия главният държавен здравен инспектор Ангел Кунчев.

„Щабът ще съобщи новите заразени, но те ще са около 15-20 души, поне към момента така изглежда“, каза той.

Според него трябва да има единоначалие. „Не трябва хората да почват да се чудят кой е прав и кой не е. После се правят анализи. В момента сме в навечерието на по-сериозното разпространение и трябва да даваме ясни инструкции какво да се прави“, заяви експертът.

„До вчера бях събрал 16 различни оферти на 16 различни фирми за бързи тестове. Те не са еднакви, някои разказват вирусната РНК, други антителата. Имаме много сериозни претенции към част от тези тестове. Четох сега, че Испания говори за неточности до 70% на тези бързи тестове“, каза Кунчев.

„Сега е важно да ограничаваме разпространението. Това ще ни спаси“, каза той. По думите му ще има масов скрининг, но на групи, които са в по-рискова ситуация.

Той обясни, че има три груби заразени: Едните са тези, които се връщат от чужбина – Италия, Испания, Германия, Франция. Другата група е на хората, които са били на ски – Пампорово, Банско и т.н. Третата група са хора, които по някакви причини са контактували с някой, който е болен.

„Някои от специалистите, които защитават тезата за този масов скрининг, са членове на извънредния съвет, който преди време събрах, а тогава не казаха нищо. Сега обикалят да говорят такива неща. Пак казвам, на хората трябва да се дадат указания какво да правят. Надявам се, да запазим този добър темп и за в бъдеще. Нека да мине време и да подготвим много неща“, каза той.

Според него в тези времена не трябва да има разнобой. „Може да има бързи тестове, така се облекчава страхотния наплив от проби. Но да кажем, че кой знае какво ще даде един масов скриниг. Дори и да излязат още заразени, ние получаваме една момента картина“, смята той.

Според него медицинският съвет трябва да разработва клинични картони за поведение.

Той заяви, че не вижда връзка между липсата на имунизация срещу туберколоза и заразата с коронавирус. „Не виждам това да дава някакво сериозно отражение на развитието“.

„Излекуваните ще стават все повече. Към момента мисля, че са 5 излекуваните. Някои чакат поредния втори положителен резултат. Те отдавна са без клиника, просто трябва да бъдат изписани“, заяви той.

„Засега имаме 3-4 много тежко болни. Имаме двама, които са в животозаплашващо състояние. Те са интубирани и може да се стигне до най-тежкия изход. Това са хора на по-висока възраст със съпътстващи заболявания“, поясни той.

По думите му децата рядко прекарват тежко болестта.


1539772093-img-4814jpg.jpg

24.03.2020

България единствена в ЕС е оставила дълговете да се наследяват до безкрай, заявява заместник-председателят на ВМРО и съпредседател на ПГ „Обединени патриоти“ Искрен Веселинов пред „Акцент.бг“. Ето цялото интервю:

– Г- Веселинов, Патриотите работите в този парламент по няколко законопроекта. Единият от тях касае личния фалит на гражданите. Изумяващо е, че гражданите са значително по-онеправдани от фирмите, за които има действащ такъв закон. За фирмите има срок от 10 години, след което тази задлъжнялост отпада. Докато за гражданите е за цял живот, за наследници и така безкрай…

– Искам да напомня, че ние внесохме такъв законопроект и той е един от първите в този мандат. Смятаме, че тази тема е знакова и че трябва най-сетне да бъде решена.

България остана единствената страна в ЕС, която няма предвидена процедура по несъстоятелност на физическите лица и те са до живот длъжници. Дори и след това наследниците им трябва или да се откажат от наследство, както и Вие казахте, или да плащат. Да не говорим, че благодарение на изключително некоректните практики на банките има множество физически лица, които са станали съдлъжници, гаранти за отпускане на кредити, без да са усвоили тия пари, подложени на този терор. Имам познати, които напуснаха страната, защото няма вариант да съществуват – тук са преследвани от съдия-изпълнители, всеки лев им се брои над защитения минимум и се насочва към кредиторите.

Това нещо трябва да приключи. Ние внесохме по-рано такъв законопроект, когато направихме генерални промени в ГПК, където доста облекчихме положението на длъжниците. Тогава се говореше за една абсолютна давност за всички видове задължения от 10 години. За съжаление този текст отпадна от закона.

В нашия Закон за защита от свръхзадлъжнялост на физическите лица създаваме специален ред за малките длъжници, стъпквайки на тази 10-годишна давност, но тя е голяма. Сега преработваме законопроекта, ще намалим годините за това производство, където длъжникът, изпаднал в несъстоятелност, иска съдебна защита. Така ще се защитава единствено жилище, определен обем имущество. Той е длъжен да води прозрачно счетоводство пред кредиторите и всичко над защитения минимум да го изплаща.

След като мине период от 5 или 7 години, все още правим някакви изчисления, длъжникът ще бъде освободен от задълженията и те ще останат за сметка на кредитора. По този начин ще бъде разделен риска.

Ако междувременно длъжникът подобри своето имуществено състояние, доходите си, тогава кредиторът ще бъде удовлетворен в по-голяма степен. Такъв закон за мен е задължителен.

– Нали има и европейска директива, защо досега това не е направено?

Тя по-скоро е препоръчителна. Тя предвижда подобна възможност в националните законодателства. В рамките на 2-3 седмици ще внесем законопроекта в Народното събрание. Разбира се, ще може да бъде гледан в НС след края на извънредното положение.

– Все по-отчетливо се насажда твърдението, и то от юристи, че между справедливостта и правото нямало нищо общо. На съществува ли правото, съдебната система, за да има справедливост?

– Да, една от латинските максими за правото е: правото е изкуство за доброто и  справедливостта.

– Безбройни са примерите, в които се вижда, че има огромно разминаване с оправданието, че „такъв е законът”. Неслучайно гражданите нямат доверие в съда, в съдебната система.

– Това са две различни неща – начинът на прилагане на правото и самото право като такова. Законът в голяма степен според мен въплъщава справедливостта или принципи, полезни за обществото.  Понякога тези принципи са в разрез с личния интерес и тогава се получават колизии.

По отношение на функционирането на съдебната система, понякога проблемът е персонален при тълкуване на правните норми.


-28.png

23.03.2020

Д-р Здравка Методиева е снаха на Ванга и живее с нея 22 години – от 1974-та до смъртта на пророчицата през 1996-а. През това време е омъжена за Димитър Вълчев – осиновеният син на феномена. Тогава Ванга приема Здравка Методиева не само като снаха, но и като своя дъщеря. „Прие ме толкова близко до себе си, че искаше от мен да й казвам „Майко” и аз така й казвах до последно.

Д-р Методиева е родом от Петрич. Тя е лекар, кардиолог и ревматолог, както и главен научен изследовател. Владее четири езика. А думите й в този разговор, звучат като надежда за по-светло и спокойно бъдеще в извънредното положение, в което се намираме в момента.

– Д-р Методиева, прави ли ви впечатление, че българите често се сещат за онова, което е предсказвала Ванга, особено в трудни моменти на извънредни изпитания, каквато е настоящата ситуация в страната?

– Да, защото в трудни моменти всички искаме да намерим искрица надежда, искрица истина и път, по който да вървим, за да излезем от кризите. И затова мисля, че в такива моменти най-много се търси нейната помощ. Духът на Майка Ванга ни помага и сега – така, както самата тя го правеше и приживе.

Обяснимо е… тя присъства в много български домове. Помогнала е на безброй български семейства. Родили са се много деца благодарение на нейните напътствия, запазили са се много семейство, няма нужда да изброявам нейните добри дела, те са известни на хората.

– Във виртуалното пространство могат да се срещнат много думи, приписани на Ванга, голяма част от които, предполагам, тя никога не е изричала приживе…

– Със сигурност е така, да. Знаете, аз издадох моите книги. Те ми бяха предсказани, че ще ги напиша, макар никога да не съм имала такива намерения. И точно такива неверни, обидни и комерсиални публикации ме накараха да пиша. И това, което съм написала, е истината за нея, и това се оценява от читателите.

Нямам критики засега и се надявам, че съм помогнала, и съм сбъднала едно предсказание на Майка Ванга – че ще напиша книга и ще сложа ред на нещата относно нейния живот, събитията и коментарите за нея. Мисля, че засега го постигам, макар че никога не ми е било за цел да ставам по този начин известна.

В семейството ми никога не сме парадирали с връзката си с нея. Затова и толкова години се колебаех дали да я напиша, но под натиска на мои приятели, както и под натиска на неверните писания и тълкувания, и обиди към нейната личност, седнах и написах книгата. Отне ми по-малко от два месеца, толкова бързо се изливаха думите, без да ползвам никаква друга литература.

– Действително ли Ванга е предсказала за коронавируса, заради който в момента България, а и света е в обявено извънредно положение?

– Нямам спомен Майка Ванга да е споменала точно това име коронавирус, но говореше, че ще изчезнат едни болести, но ще се появят други, нови. Ще се намерят лекарства, но бавно – когато му дойде времето. Може би и тази болест сега, е една от тези нови болести, за които тя говореше. Но защо се появяват тези болести, в това е въпроса…

– Защо?

– Майка Ванга казваше: „Човекът се възгордя, намесва се в Божиите работи… Тръгнаха в Космоса, връщат се и казват: „Няма Бог!“, а отидоха ли по-далече…“. „Отидоха ли на седмото небе“, казваше тя. „Ще дойде време, ще се разбере тази истина – че има Бог“. Това бяха нейните думи.

А заключението, което ще перифразирам, е – ще има болести, страшни, ненадейни, но човекът ще се справи с тях. Ще се откриват лекарства, когато му дойде времето. Ще се справим с тези кризи. Човекът ще съществува на Земята и Земята ще остане, защото човешката душа е безсмъртна.

– Ванга много се е възмущавала от посегателствата на хората спрямо природата. И вероятно ситуацията сега следва да провокира колективно смирение пред безчинствата, които сме и със сигурност ще продължим да правим като хора?

– О, да. Това е основната причина – едната е, че човекът се намеси в Божиите работи, като по този начин вреди на природата. Майка Ванга казваше: „Ке дойде време, ке се чифтосват растения и животни”. Ние не разбирахме какво означава това. Не можехме да разгадаем тези нейни думи. Но се оказа, че това са ГМО продуктите! Всичко това, което е в резултат на развитието на човешката цивилизация, вреди на природата.

Затова и Майка Ванга казваше: „Природата ще си отмъсти! Ще дойде ден, тя ще си отмъсти!“ Човекът трябва да плаща данък на природата, така, както плаща данък на къщите си – затова, че сутрин се събужда, че вижда слънцето, че е жив, че работи, че е здрав и т.н. Трябва да се плаща данък!

– Може би това, което ни се случва в момента, е данъка, който трябва да платим и вече плащаме на природата?

– Данъкът, който трябва да платим, точно така. Изпитанието и отмъщението на природата за нашата намеса и увреждането й. Майка Ванга казваше: „Ке дойде време, ке се спре изпомпването на нефт от земята и тогава тя ще си отдъхне. И ще настъпи спокойствие, и мир на планетата… Идва това време Скоро е…“. Така казваше, но това скоро ние не знаем колко е, защото нейното измерение за време не беше като нашето.

Майка Ванга казваше: „Времето е едно. Няма минало, настояще и бъдеще“. Така го виждаше тя. Нефтът е основен замърсител на природата! Всички отпадни продукти – тях дишаме и вредим на околната среда.

– Ванга е казвала, че човекът ще намери лек и в този труден момент това звучи наистина обнадеждаващо..!

– Да, тя визираше цялото човечество. Земята ще оцелее. Човекът ще оцелее и тези, които останат, ще ценят живота.

– Имала е и изключителен респект към лекарите, които сега се борят денонощно, за да спасяват живота на хора навсякъде по света. И макар нейната дарба да няма научно обосновани потвърждения, и да се явява в разрез с представата за традиционна медицина, Ванга се е прекланяла пред медицината…

– Възприятието за живота на човека е по друг начин, когато става дума за подобни феномени, така е. Майка Ванга не беше лечителка, а пророк, проницател. Тя виждаше всичко и даваше съвети за лечение благодарение на дарбата си. Казваше ми също и, че не трябва да записвам рецептите, които казваше, защото аз изявих такова желание. Защото за всеки човек лечението е индивидуално.

Казваше – за една и съща болест при всеки човек ми се дава различно лечение. Не е една и съща билка, не е едно и също поведение. Затова няма да записваш рецептите, макар те да са записвани от някого, да са предавани във времето, може би малко преувеличени, но хората все пак ги спазват.

Имам пациенти, които ми казват – направих еди какво си, да продължавам ли да го правя, отговарям – ако ти помага, прави го, защото това са неща, които няма да ти навредят. В повечето случаи става въпрос за билки, етерични масла, масажи и т.н. Неща, които аз, като лекар, когато слушах, се удивявах как ще помогне изобщо това нещо. Но се получаваше. Ето това е Божията намеса. Явно с нейната благословия ставаше всичко.

– Не е давала да се записват рецепти. А давала ли е съвети, например за това какво е хубаво човек да носи винаги в себе си или да прави, за да се чувства по-добре?

– Често виждам в интернет да се дават различни съвети какви предмети да се носят, какво помага, какво вреди и т.н. Това са чисто комерсиално измислени неща, не съществуват по отношение на Майка Ванга. Тя може на някого индивидуално да е казала да носи определен предмет в себе си, но това е строго индивидуално. Защо на мен не ми е казала, нито на моите деца? Няма такова нещо.

Единствено казваше да вярваме в Бога, да спазваме християнските закони и обичаи, да живеем по Божиите закони, защото християнството е най-силната вяра. И когато сме на път или в някаква критична ситуация, или просто в ежедневието, да носим в себе си икона – на Света Богородица, на Исус Христос или на някой от светиите, които почитаме. Нека да има икона в нас, нека Бог да е с нас. Другото са спекулации.

Майка Ванга разгадаваше сънищата, но никога не е имало Съновник на Ванга, за какъвто неведнъж съм чела в интернет. А за зодиите нищо не й се даваше като информация.

Майка Ванга дори се караше, ако някой отрича съществуването на Бог. Казваше, че ще дойде време, в което всички ще разберат тази истина и ще живеят по неговите закони.

– Когато хората отричат съществуването на Бог, обикновено са подвластни на лични и много емоционални моменти на разочарование или загуба…

– Има такива хора, да. Но има и други хора, които категорично казват, и това са богохулниците, които Майка Ванга ненавиждаше, критикуваше пред всички, и гонеше. И ако те дойдеха за нещо при нея, с някаква молба, тя им се караше публично. Вършеше им работа – за това, за което са дошли, не ги връщаше, но ги порицаваше публично.

Чела съм много пъти в интернет как хора споделят, че благодарение на Майка Ванга са открили Бога, вярата и правия път. Станали са християни. Покръствали са се. Майка Ванга слагаше над всичко медицината – и когато дойдеха болни или хора, които да питат за болни, тя първо казваше:

„А какво каза медицината? Какво казаха докторите?“ и после питането беше „А кръстен ли си?“ Тези две неща бяха много важни за нея. Казваше, че когато се сложи мирото при кръщаване, тогава от човека бягат всички дяволи и болести. И казваше много емоционално този факт, чак тропаше по масата. И покръсти много хора заради това.

– Дано тези ваши думи успеят сега да събудят съзнанията на хората…

– Надявам се. Когато човек е в затруднено положение, както се случва в момента, търсим някаква надежда, опора някъде. В случая това е Майка Ванга, а другото е вярата. Тя много пъти казваше: „Боже, Боже, какво виждам… всички светии са се активирали и всички кръжат около Земята. Това досега не съм го виждала”. Каза го през 90-те години, може би защото идва времето на Светия Дух – така казваше.

Съветваше ни да бъдем смирени, да не бъдем алчни. Че всяко нещо, което получаваме, има цена. Данък за всяко нещо. Казваше – не искайте много, не можете да му платите цената! Не може да имате всичко. Трябва да сме смирени, да помагаме на ближния си и най-вече да сме обединени. И тогава ще можем да вървим напред. И сега тази криза аз мисля, че ни връща тези ценности.

Вярата в Бога. Обединяването. Да действаме в една посока, да си помагаме. И много пъти казваше на политиците – грижете се за възрастните хора. Тропаше по масата за това, когато им го говореше! Ето за какво е било..! Казваше – не се страхувайте, със страх не се живее. Ще дойдат по-добри времена. Ще се намери лекарство и за рака, и за СПИН-а, но когато му дойде времето.

Така че трябва да сме оптимисти, ще мине това изпитание – много трудно, но ще се спасим, ако сме обединени и си помагаме, и не вредим на природата. Ето как с тази криза даваме възможност и на природата да си отдъхне.

Интервю: Анелия Попова 


payimage7-1280x893.jpg

22.03.2020

Управляващите от ГЕРБ ще уважат наложеното от президента Румен Радев вето върху два от текстовете на закона за извънредното положение – за налагане на пределни цени на някои стоки и за наказанията за невярна информация.

Това обяви премиерът Бойко Борисов на извънреден брифинг в Министерския съвет.

Преди да обяви ветото си президентът Радев е говорил по телефона с Борисов и го е информирал какво ще направи.

Първият текст за цените е по предложение на БСП, но те настояваха да го приемем, защото иначе щяха да излязат от залата в парламента. Той ни връща в зрелия социализъм и ще се съобразим с президента Радев. По втория текст, ще махнем думичката невярна, обясни Борисов.

Премиерът обаче приел тежко останалите критики на държавния глава към правителството, стана ясно от близо половинчасовото въведение на Борисов. Той дори обвини държавния глава в егоцентризъм. И хвърли върху него вината за нарушеното примирие между властите, за което се разбраха Борисов и Радев преди седмица.

„Доста неочаквано е това, което се случва. От миналата неделя проведохме две срещи с президента Румен Радев. Всеки ден му се обаждам и докладвам направеното ново“, започна министър-председателят.

На няколко пъти Борисов призова за единение. И даде пример как съставя медицински съвет към правителството, начело с проф. Коста Костов, който имал стара вражда с шефа на оперативния щаб проф. Венцислав Мутафчийски. „Ние не искаме да остане нито една сфера, нито едни налични професори и специалисти да не чуем тяхното мнение. Когато са противоречиви мненията ще сравняваме. Когато щабът предложи мярка, ще чекваме, за да сме сигурни, че вземаме най-правилното решение“, обясни Борисов. В медицинския съвет щял да влиза дори шефът на зъболекарския съюз. Решенията обаче ще се вземат от щаба, категоричен бе Борисов.

„На срещата в президентството всички се съгласихме, че мерките на правителството са най-добрите досега в Европа. Неслучайно всички дават за пример България и казват, че нашите мерки са най-навременни и точни. Бързо затворихме местата, на които се получава струпване на хора. Великобритания виждате също тръгна по нашия път. Когато натискаме разпространението на вируса си създаваме време да остават възможности за лечение в болниците“, заяви още премиерът. Според него при пик в болниците в България може наведнъж да има по 4000 тежко болни от коронавирус.

Ние с моите колеги носим цялата отговорност. Първата ми задача е да защитим здравето и живота на хората, категоричен бе Борисов.

Говоренето на Радев днес няма нищо общо от това в четвъртък, обвини обаче премиерът.

Две забележки на Радев са засегнали силно премиерът – за липсата на социално-икономически мерки и за ползването на армията.
„България е била във войни, вземали са ни територии, репарации е плащала и е оцеляла. Изведнъж сега много бизнесмени, които се наричат олигарси, искат цялата тежест да падне върху държавата. Но това са всички българи. Искат милиарди да се похарчат. Второто за което се грижим са нашите пенсионери да имат за дълго време гарантирани пенсии. Не е далеч времето, когато пенсиите бяха по три долара на месец. По време на управление на партията на президента Румен Радев. До последния лев ще стискаме за да има гарантирана пенсия“, заяви за липсата на
икономически мерки Борисов.

„Президентът не предлага нито една конкретна мярка. Само казва, че всички засегнати страни предприемат спасителни мерки. Да всички казват, че ще го правят, но никой не казва с колко, защото не знаем времето. Ако спре автомобилният бранш нашите 250 завода в автомобилния клъстер закъде ще произвеждат. Изведнъж ще сме в критична ситуация. Ако сме безотговорни веднага ще похарчим парите. Бизнесмените ми се обидиха, че им казах да си продадат мерцедесите и да платят заплатите на работниците си. Не е минала една седмица и всички: Дайте да похарчим пари! Защо при служебното правителство Радев не извади пари за медицинските сестри, а милиарди за грипени. Сега самолети не ни трябват. Няма армия, защото, ако събереш един батальон ще се зарази с коронавирус“, заяви още Борисов.

Премиерът се похвали, че България е успяла да мобилизира индустрията си да произвежда защитни облекла, маски, лекарства. Той специално похвали „Софарма“, че е дала на държавата наличните си количества аналгин-хинин.

„Обади ми се македонският премиер да се моли за една опаковка. Ние със седмици изпреварихме. Кой на трети март се подиграваше с вируса? Днес ми казва че мерките били ненавременни. За 4 дена реорганизирахме цяла индустрия да произвежда по милион маски и да прави облекла. Как търсим лепило в Германия и как доставяме лекарства от целия свят. И то такива, които не са доказани, че работят, но да ги имаме. От Италия искат 90 милиона маски на месец. Кой можеше да го предвиди? Защо не го предвиди Китай с най-мощната икономика? Когато сме говорили с Радев той е проявявал цялото разбиране, а сега все едно не сме говорили със същия човек“, каза още Борисов.

„Да ми кажеш, че блокадата поражда повече проблеми отколкото решава, в момента когато Полша и Холандия изкараха армия на улицата. Това е егоцентризъм, защото щяло да става без негово знание Единственото за което ще се ползва армията е по искане на МВР, защото в един момент социалните служби и полицията ще омалеят. Армията ще се използва точно за такива действия. Виждате че още не пипаме там. Виждате колко плавно въвеждаме мерките“, каза още Борисов.

„Повярвайте най-лесното е да освободим веднага резервите, този резерв никой няма да си го занесе вкъщи. Той дава и допълнителна сигурност на негова база да се изтеглят кредити нека видим ако месе-месец и половина трае ще можем да се възстановим, тогава вече ще извадим пари“, каза още премиерът.

Едва вчера ЕК освободи дефицитите и размера на държавната помощ, добави той.

Казах на Нинова, не ни карайте да похарчим парите. Аз съм бил в това положение и след Станишев, и след Орешарски. И всичко това съм изговорил на президента Радев. как да дадем на всички? На тези, които си освободиха работниците ли? Не беше ли редно да дадем ние 60, те 40 процента, за да задържим работниците. Никоя държава не се организира по-бързо. Като говорих с китайския премиер, той изпълнява ангажимента, включително за субстанции за лекарствата. Актавис и Софарма Софарма имаха готови 35 000 и ги дариха и веднага за 250 000 производство. Изкупуваме аналози от целия свят, добави Борисов.

„Нито една от тези мерки, които налагаме не ни носи политически дивиденти, после може и да няма ГЕРБ, но ще го направим, защото е правилно. Ако нямаше шанс България да сме ние, а да беше при Орешарски?“, добави още премиерът.

Нека обаче да не съм като Камен Донев, да говорят и министрите, обясни накрая Борисов. И обясни как искал умни хора като Камен Донев, Мариус Куркински, Кобрата също да се включат в посланията към хората.


payimage2-5-1280x957.jpg

22.03.2020

„Аз не мога да коментирам думите на президента, но след като той и неговият щаб са стигнали до това становище и го предлагат, нека го предлагат. Президентът има право на вето и той се възползва от това си право, за да не го изгуби най-вероятно. И оттам-нататък вече Народното събрание ще предприеме действия и ще решава.

Но има в момента един щаб, който е над неговия щаб – и това е Националният оперативен щаб за борба с коронавируса. Сматам, че трябва да изпълняваме това, което ни възлага този кризисен щаб, а не това, което е решил съветът около президента”. Това коментира актьорът Христо Мутафчиев, председател на Съюз на артистите, след като президентът Румен Радев наложи вето на жизненоважния закон за извънредното положение.

На въпрос дали тази реакция може да е пореден епизод от конфронтацията на Радев с правителството, Мутафчиев отговори: „Едва ли, защото самият Радев осъзнава, че това, което предлага Националният кризисен щаб, и това, което прави правителството, е най-верното. Това се прави до този момент от доста държави в Европа.

Ако е мотивиран от друго, едва ли е избрал верния момент. Вижте, на всички в момента им е скучно. И всеки търси начин да си разнообрази ежедневието. Но Румен Радев е отговорна личност, все пак е глава на тази държава и би трябвало начинът, по който се опитва да се пребори със скуката, да е по-смислен и по-обединяващ. Така мисля”, завърши председателят на Съюза на артистите.


-каракачанов.jpg

22.03.2020

Семейните събирания за празника можело да увеличат тежките случаи

Удължаване не е обсъждано нито в щаба, нито в правителството

Да бъде удължено извънредното положение и свързаните с него ограничителни мерки, за да мине Великден, предложи в събота вицепремиерът Красимир Каракачанов.

Засега извънредното положение е със срок до 13 април, понеделникът след Цветница. Негово удължаване трябва да бъде одобрено от Народното събрание.

Засега такова не се обсъжда нито в правителството, нито в националния оперативен щаб, коментираха от Министерския съвет.

Мерките се преценяват на всеки 3-4 дни, след като в щаба бъде направен анализ на развитието на заразата и прогнозите на математическия модел на БАН.

В събота следобед обаче шефът на щаба ген. Венцислав Мутафчийски допусна, че пикът на заразата от коронавирус в България може да е в края на април или началото на май.

“Вероятно извънредното положение, но с първоначално предприетите мерки може да се удължи с още един месец, да мине и Великден. Събирането на различни поколения е рисково за по-възрастните хора. Притеснителното е, че при облекчаване на мерките при среща на възрастни хора с този вирус можем да станем свидетели не само на увеличаване на броя на заразените, но и на броя на тежките случаи”, коментира пък шефът на лекарския съюз д-р Иван Маджаров.

“Ако изхождаме от медицинските данни, ако не си болен в момента, 14 дни са достатъчни, за да се види дали ще се прояви заболяване, а ако си болен, са необходими поне 30 дни, за да оздравееш. Дори да приемем, че с въвеждане на извънредното положение всички хора са били в някои от тези етапи, би трябвало един месец на строги мерки да е достатъчен, но това е теоретично, защото може 1 седмица преди края на мерките някой да се зарази и от там нататък всичко ще тръгне отначало”, обясни той.

Никой не иска толкова строги мерки, защото това причинява психически дистрес и намалява имунитета, добави Маджаров. Спазването на мерките обаче щяло да помогне за излизане от кризата.

“Никой не е видял как се държи тази епидемия със затопляне на времето и настъпване на пролетта, а понякога в България пролетта е чисто лято. Надявам се тези климатични фактори да повлияят”, каза още Маджаров.

„24 часа“


payimage2-1280x931.jpg

22.03.2020

„Аз съм привърженик на най-строгите мерки. Такива, които могат да се наложат в града. Карантината се прилага от министъра на здравеопазването, но аз участвам и заявявам своята позиция категорично. Отправям апел към всички граждани и полицаите да се спазва този режим, който е в момента”. Така пред Нова тв Йорданка Фандъкова коментира варианта за поставянето на София под карантина.

Фандъкова обясни, че въпросът за градския транспорт и метрото в София се обсъжда непрекъснато. „Най-лесно е да се спре, но трябва да си направим сметка, че в града е нужно да работят хората, които са от жизнено значение. Това са лекарите, медицинските сестри, санитарите, лаборантите. Служителите на чистотата също. Не можем да оставим града без почистване и то в този момент. Към всички тях причислявам и полицаите. От нас зависи да осигурим този начин на придвижване”, обясни Фандъкова.

Столичният кмет коментира и въведеното лятно разписание за част от автобусите от градската мрежа и струпването на хора в превозните средства заради разредения график. „Следим ситуацията непрекъснато. Линиите, които са натоварени, останаха на зимното си разписание. Намаляват се тези, в които няма пътуващи. Нека да си дадем сметка, че трябва да запазим и шофьорите. Ако се стигне дотам и те да отсъстват от работа, ще се наложи съвсем да спрем транспорта, което изобщо не ми се иска. Опитваме се да спазваме баланс, преразглеждаме ежедневно някои линии, за да може от една страна да има транспорт и от друга страна да запазим и шофьорите”, каза тя.

„Транспортът към Витоша е спрян още от петък. Искам да благодаря на всички граждани, които спазиха призивите и забраните. На Витоша и Панчарево обаче имаше много хора. София е голям град. Недопустимо е заради хора, които не са достатъчно отговорни, да страдат отговорните“, допълни Фандъкова.

„Отменихме „синя” и „зелена” зона с цел по-малко хора да използват градския транспорт. В последните два дни обаче видяхме, че много хора дойдоха с колите си в центъра и трудно се намираха места за паркиране. Тази мярка е до 29-ти март. Ако това струпване на автомобили обаче продължи и не можем да се съобразим, че тези места са за работещите хора, без които е трудно да продължи животът в града, тогава ще преразгледаме тази мярка”, коментира още градоначалникът.


-каракачанов-1-1280x875.png

20.03.2020

„От днес започва изграждането на военно-полева болница в зала „Арена Армеец“ в София. Това става по нареждане на Националния оперативен щаб с помощта на армията и силите на резерва. Ако се наложи, ще се въведе и военно положение, но засега няма такова решение на Министерския съвет, но сме на крачка от такова. Армията е готова да помогне на полицията за спазване на обществения ред. Половината европейски столици се охраняват от армията и хората нямат нищо против“. 

 

Това заяви тази сутрин пред Епицентър министърът на отбраната и вицепремиер по сигурността Красимир Каракачанов в едно гневно интервю за безхаберието и провала на брюкселския елит.

 

Българският лекарски съюз иска въвеждане на пълна карантина в София, затваряне на столицата, въвеждане на вечерен час и строго ограничаване на придвижването на хората.

– Още преди няколко дни главният прокурор поиска по-строги мерки, не само тези, които са предвидени в извънредното положение, но и мерки, които са по-близки до военното положение – специално за движението в големите градове, в циганските махали, където няма дисциплина, няма съзнание и т.н. Ако се наложи, ще се въведе и военно положение, засега няма такова решение на Министерския съвет, но ние сме на крачка от такова, ако нещата така продължават. Българският лекарски съюз иска по-строги мерки и аз намирам тези предложения за разумни.

 

– Защо?

– В София живеят 2 милиона граждани, виждаме, че тук са 85% от случаите на коронавирус, които само до вчера бяха 85, към момента са много повече и са предимно в София. София е най-гъсто населеният град в България, хората живеят близо един до друг, в панелни квартали и т.н., да не говорим за циганските гета, където нещата са катастрофални. Опасността София да стане основното огнище и да се превърне в един втори Ухан е много голяма. Така, че всички мерки в това отношение са правилни. Видяхме как китайците се пребориха със ситуацията в един голям град, какъвто беше Ухан със 7-8 милиона население. София е най-гъсто населеният град в България, тук е концентрирана голяма част от населението и неслучайно тук са и най-много концентрираните случаи на коронавирус. Така, че колкото по-бързо приемем тези мерки, толкова по-добре.

 

– Но София не е Банско!

– София не е Банско, но хората трябва да си пазят здравето и колкото по-строги мерки вземат правителството и държавните институции – всичко това ще е в тяхна полза. Банско е лесен за контрол, защото има три места за влизане и излизане. София е много по-голям град и ако се наложи, към силите на полицията, могат да бъдат прибавени и сили на военна полиция и на други формирования на Българската армия, за да поемат част от охранително-контролните функции. Трябва да има повече ред. Няма време за убеждаване и молби, трябва да се издават категорични заповеди.

 

– Това няма ли да блокира и да затрудни функциите на държавата, София е сърцето на властта?

– На хората, които се занимават с управлението на държавата, могат да бъдат издадени пропуски със специален режим. И рискът от заразяване за тях ще е по-голям – но да си депутат, да си министър, да си началник не е въпрос само на престиж и носене на лъскави костюми, а поемане на лична отговорност, когато се наложи, а в момента това се налага.

 

– Видяхте ли днес как започна работата си парламентът, Марешки се появи в защитно облекло. Какъв трябва да бъде статутът на парламента в тази ситуация?

– Подобни циркаджилъци са хубаво нещо за разведряване на атмосферата. Парламентът в момента е най-висшият орган в държавата и когато всеки един от 240-те народни представители се е кандидатирал за такъв, е трябвало да има в съзнанието си следната мисъл – че освен престиж, депутатска карта, имунитет, лъскави костюми и служебна кола, ще се наложи понякога и да дава от себе си. Неслучайно народен представител е точният термин за нашите депутати в Конституцията. Слагат ръкавици, предпазни маски и ако се наложи – коват закони, ситуацията е извънредна.

 

– Тоест, изобщо не се мисли за разпускане на парламента?

– Ако се наложи да работи – трябва да работи. Ако спрат институциите, тогава става страшно. Мерките са за защита на хората, институциите трябва да вземат решения в името на живота и здравето на хората и трябва работят.

 

– Вие бяхте вчера на среща с президента. Можем ли да кажем, че в тази ситуация всички враждуващи институции заровиха томахавките?

– Вчера имах среща с президента по негово искане, заедно с целия щаб по отбраната. Президентът се интересуваше от състоянието на армията, процесите в армията, ученията и обученията, които се провеждат. Предоставили сме му съответния доклад, имаме готовност с каквото можем да бъдем полезни на обществото. Дали сме информация, както сме дали информация и на Националния оперативен щаб, който се занимава с коронавируса, за наличието на военно-полева болница, отделно за допълнителни палатки, легла, одеала, полеви кухни, водоноски – всичко, което е необходимо за едно извънредно положение.

 

– Вие сте готови за изграждане на военно-полева болница, ако се наложи, това ли ми казвате?

– Изграждането на подобно съоръжения започна буквално от днес в зала „Арена Армеец“ в София. Изражда се по нареждане на Националния оперативен щаб с помощта на армията и силите на резерва.

 

– За колко легла?

– 500.

 

– Това се случва за първи път в България за последните 30 години!

– Имаше подобен случай 90-та година, ако не ме лъже паметта. Всичко трябва да е наставено и в готовност, а не тепърва, ако да се наложи, да го правим.

 

– За колко време ще я изградите тази военно-полева болница?

– Това ще отнеме малко повече от 24 часа – изваждането на полевата болница от складовете на армията, подготовката, осигуряването на всички съзможности за хигиена и подобаващия ред. Нека всичко да е готово и ако се наложи, хората да знаят къде ще бъдат изпращани. По-добре така, отколкото в много европейски държави – „като се запали къщата, тогава да търсим точка за вода”. В същото време армията има готовност за разполагане на палатки за лекуване във военно-полеви условия на още 5000 човека – става дума за ресурси извън държавния резерв. В резерва армията има 15 000 легла за военнополеви болници. 

Както виждаме, заразата се концентрира основно в София, но София е град с 2 милиона население. В същото време има и една добра новина за възрастните хора – голяма част от тях живеят в малките населени места и селата, където населението е много рядко, поради социалния статус, с изключение на онзи случай с циганите в Лом, където се бяха събрали да ядат и да пият, и някоя и друга циганка – случай на коронавирус няма.

 

Каква е оценката Ви за европейския елит? Успяха ли да се справят европейските лидери с извънредната ситуация?

– Първата жертва на коронавируса в Брюксел беше точно европейският елит или по-скоро псевдо-европейският елит, които през годините говори за федерална Европа, налага идеята за разбиване на националната държава, иззема функциите на националната държава, командва националната държава, води към паниката отпреди 30 години за унищожаване на националната идентичност, националните институции, гордост, достойнство, традиции и т.н. Видяхме, че абсолютно никакви реални мерки до ден-днешен те не са взели.

Какво става с големите държави – самоизолираха се, затвориха си границите и на практика къде отиде идеята за европейската солидарност? Какво става с Шенген при тези затворени граници? Това показва, че европейският елит е напълно изкуствен и в Европа няма лидери. Това е положението, колкото и да се разсърдят някои, колкото и да кажат, че говоря крайно и политически некоректно.

Оказа се, че единствената структура в Европа, която може да се погрижи за гражданите в една държава не е скъпо платената европейска бюрокрация, която издаваше директиви и се занимаваше с гей бракове, джендър конвенции и какви ли не други измислени идеи, с които целеше да унищожи националната държава, а единствената институция, която функционира, е самата национална държава. Ние не сме получили до момента една маска помощ от Европа. Получаваме от Китай, от Турция помощ – страни с малко по-различен мироглед по отношение на ролята на държавата и неините институции в световен план.

 

– Това е крах на идеята на глобализма!

– Казвал съм хиляди пъти, вече 10 години го говоря, че тази идея е мъртвородена, както беше мъртво родена идеята за пролетарския интернационализъм по времето на комунизма. Това е едно и също, само че пролетарският интернационализъм трябваше „да служи” на работническата класа, а глобалното село и идеята за глобализма трябваше да служи на определени чисто икономически кооперативни интереси на повече от 100 големи корпорации в света. Това банкрутира! И понеже беше ясно, че ще банкрутира, трябваше да дойде първото изпитание. Е, първото изпитание е коронавирусът и всичко е „ау”!

 

И задавам въпроса – къде са всички онези, които получаваха милиарди евро години наред, за да прокарват конвенции за гей бракове, които „родиха“ 7-8 пола и съдеха европейските държави, че не приемат това,  къде са и другите, които ходеха да броят патките и врабчетата – къде са тези хора сега? А фондовете, които им ги даваха, защо не ги отворят сега именно за борба с коронавируса и поправяне на националните и държавни инстируции в цяла Европа, не говоря за България. Положението в България е много по-добро в сравнение с много други европейски държави, които бяха за идеята за либерализма, вижте Франция, вижте Испания, Италия, Великобритания, Германия.

 

– Анализатори смятат, че коронавирусът ще измете целия този политически елит. Въпросът ми към вас е като към историк – в преломно време ли сме?

– Дълго време светът беше възпитаван, че има само права и че животът е само печалба на пари и удоволствия. Никой не подготвяше хората с простата логика, че всъщност естественото състояние на човечеството, това го казвам като историк, не е мирът, а войната във всичките и форми, визирам коронавируса. И че освен удоволствия и глупости колко пола има – до такова умопадение беше стигнал т.н. европейски и световен елит, че той не подготви собствените си държави за това, че има и изпитания, за които трябва да сме готови. А в изпитанията би следвало да сме солидарни и да се опираме на нашите традиции, история и самочувствие, ако щете дори култура и религия.

Да, коронавирусът ще обърне света, със сигурност. Защото се видя, че всички утопии, в които беше възпитаван европейският гражданин, разбира се, имаше и съпротива от нормалните европейци и нормалните умни хора на тези глупости – всичко това трябва да бъде изринато!  За да не може да продължава по този начин светът да се самоунищожава. Не може да бъде само свят от потребители, които обслужват интересите на малка група хора, които се интересуват само от своето глобално господтсво, парите и финансовите струкури. Това ще приключи! Убеден съм, в една или друга форма.

И без да говорим за Европейския съюз като съюз на суверенни държави, ще се върнем най-вероятно към логичната идея на основателите на ЕС – „Европа на нациите” като индивидуални субекти, а не Европа на бюрократите в Брюксел, които никой не избира за нищо, но те явно обслужват определени коорпоративни, а не национални интереси. Ще има промени!

Дебатите, водени у нас последните 3-4-5 години по отношение на Истанбулски конвенции, налагане на джендъризма като идеология, всичко това ще приключи!  Идеята, която лансирахме е – най-накрая да си отворим очите и да се обърнем реално към интегрираното и все по-неинтегрираното население. Всичко това са реални проблеми, за които искаме реални мерки, искаме смело човешко поведение, а не измислено по шаблоните на брюкселските бюрократи.

 

– Как се пази армията от коронавируса? Как се пази съставът, за да не влезе заразата вътре?

– Първо, училищата са под карантира, вътре се обучават курсантите, не излизат навън, осигурени са им всички условия за дистанционно обучение, същото е и в формированията, дежурствата продължават. Второ, армията е обучена и има задължение да действа не само при коронавирус или зараза, а по време на война. Част от подготовката ѝ е при извънредни условия да продължава да изпълнява задачите си.

Към момента нито един военнослужещ не е заразен с коронавирус. Взети са абсолютно всички мерки, въпреки че пак казвам, отношението на личния състав вътре в подразделенията продължава, изпълняват се дежурства и ако се наложи сме готови да подпомагаме служителите на реда за въвеждане на мерките за извънредно положение, за да предпазим населението. Това е работата на армията.

 

Ако една фирма може да бъде разпусната и хората могат да си отидат вкъщи, армията не може да бъде разпусната вкъщи, разбира се, администрацията е намалена, пуснати са в отпуск или работят дистанционно от вкъщи. Прави се дезинфекция, но разбира се, както на други места така и при нас липсват ръкавици, липсват маски, но се справяме с положението на базата и на резервите, които имаме.


Image_7366508_500_0.jpg

15.03.2020

Един от най-хитовите актьори и режисьори Камен Донев, чийто спектакли събират десетки хиляди зрители, написа изключителен коментар за коронавируса и случващото се в България. 

„Тази битка не е срещу врага, наречен коронавирус… Тази битка е срещу нас. Нека надмогнем балканската стихия на напънатия смелчага, който просто е на „въпреки”, защото му е в кръвта!“, призовава Донев.

Ето какво още написа той:

„Към НАС

Обръщение от Камен Донев

Братя и сестри, българи!

Обръщам се към всички ви, с открито сърце, надежда и съкровена молба.

Изправени сме пред голяма битка. Такава, каквато не сме водили до сега. Тази битка не е срещу врага, наречен коронавирус… Тази битка е срещу нас. Срещу нашите навици, манталитет, житейска философия и социална ангажираност.

Тази битка започва с едно самопризнание. Много важно и навременно. Самопризнание, в което няма нищо срамно и осъдително.

А именно – че трябва да спрем да мислим за себе си, за собственото си спасение, сигурност и комфорт. Трябва да мислим и действаме за НАС!

Всеки да се грижи и за другия. За този, който не му е роднина и приятел. За този, който случайно е наблизо и който може би няма да срещнем скоро в живота си.

Ние сме заедно. Заедно дишаме, работим, пеем, танцуваме, спортуваме, градим живота си. Никой от нас не може без другия, всеки от нас рано или късно среща някого, заради нещо. Ние се разделяме и събираме, обичаме и избягваме. Ние ежедневно правим какво ли не със себе си и другите, водени от своите цели и намерения.

Но сега това трябва да спре! Трябва да проумеем, че сега идва време да се опазим един друг, за да сме заедно после! Простете моята патетика, но тя е искрена и неизбежна.

Ще се радвам колеги и граждани с изграден авторитет и позиция в обществото да ме подкрепят. Призовавам ви!

Нека спрем излишните дейности! Нека намалим случайното общуване. Нека оставим веселбите и неуместния хумор за по-нататък.

Нека вярваме и се доверим на хората, които разбират и контролират ситуацията!

Нека надмогнем балканската стихия на напънатия смелчага, който просто е на „въпреки”, защото му е в кръвта!

Нека се смирим и помислим за възрастните хора и за всичко, което ги очаква, ако се разболеят! Нека се бием, както са го правили нашите герои!

Да, войната е на друг фронт, но е война и всички сме войници в нея! Нека се бием сърцато и до крайна победа!

Братя и сестри, истината е, че се изисква толкова малко… Просто да надмогнем ненужното, да приемем всичко сериозно и да се подчиним на онези, които командват.

Обичам ви и ви прегръщам!

Ваш Камен Донев“.

Обръщението е публикувано в interview.to. Препубликуваме го поради неговата обществена значимост.За нас

7DniBulgaria.bg е най-новият сайт в портфолиото на 7 Dni Media Group.

Той обедини досега съществуващите регионални сайтове на групата, превръщайки се в национален такъв, за по-голямо улеснение на читателите.


КОНТАКТИ