Агенцията по вписванията извади голямата секира: Качват в Търговския регистър собствениците на офшорки!

пари

Реалните собственици на офшорки, които държат фирми у нас, също ще бъдат декларирани пред Търговския регистър. Промяната е залегнала в закона за мерките срещу изпирането на пари, а от правосъдното министерство предлагат да бъде променена и Наредбата за Търговскяи регистър, за да се създадат бланки за новите данни.

В предложението на МП е записано, че с промяна на закона е било предвидено в Търговския регистър да се вписват физическите лица, които са действителни собственици на фирми, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

Същото изискване важи и за физически, юридическите лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху търговските дружества у нас, разяснява „Монитор“.

За целта ще се изготви ново приложение No Б7, чрез което тези данни да бъдат предоставени за публикуване в Търговския регистър. В докладната на правосъдното ведомство се отбелязва, че новите документи няма да доведат до допълнителни разходи за държавния бюджет.

Разходите за осъществяване на промени в образците на приложенията и в полетата на електронната база данни ще са в рамките на утвърдения бюджет на Агенцията по вписванията.За нас

7DniBulgaria.bg е най-новият сайт в портфолиото на 7 Dni Media Group.

Той обедини досега съществуващите регионални сайтове на групата, превръщайки се в национален такъв, за по-голямо улеснение на читателите.


КОНТАКТИ