Как 5G влияе на здравето?

Хора

Не знаем все още как влияе на здравето 5G технологията. Агенцията за изследване на рака, която работи със Световната здравна организация класифицира риска от рак на предишните поколения безжични мрежи в една група с кафето. При новата технология облъчването няма да зависи само от техническите характеристики на антената, а от това колко хора едновременно ползват услугата. След влизането на 5G в пълен обем тя ще работи с много по-къси вълни спрямо действащите в момента и ще загряват само кожата, без да стигат до мозъка. Това казва проф. Мишел Израел, дм, експерт към Световната здравна организация и в Националния център по обществено здраве и анализи. 

5G е петото поколение клетъчна технология, създадена да увеличи скоростта и да подобри гъвкавостта на безжичните услуги. Докато по-ранните поколения се фокусираха върху осигуряването на свързаност, 5G прехвърля връзката към следващото ниво, като доставя свързаните преживявания от облака към клиентите. 5G технологията не само ще въведе нова ера на подобрена производителност и скорост на мрежата, но и нови свързани преживявания за потребителите. В здравеопазването ще разшири възможностите за телемедицина. Ще позволи пациентите да бъдат наблюдавани чрез свързани устройства, които непрекъснато да дават данни за ключови показатели като сърдечен ритъм и кръвно. Ще настройват импланти, ще променят дози на лекарства от помпи и ще поема много други дейности. В транспорта ще предоставят информация за трафика, злополуките, местата за паркиране, защото превозните средства ще могат да споделят информация с други возила и обекти на пътища, като например светофари. Един от най-вълнуващите и важни аспекти на 5G е свързан с т.нар. интернет на нещата. С 5G интелигентни устройства ще се управляват с по-малко ресурси, тъй като цели групи се свързват към една базова станция. Но как технологията влияе на здравето, питат се хората.

– Проф. Израел, защо информацията за здравните ефекти от навлизащата 5G технология не просто изостава от представянето й, а направо липсва?

– Изследванията на здравето във връзка с нови или променящи се технологии обикновено са много продължителни и изискват сериозен ресурс като финансиране и изследователски екипи. Затова

почти всички

технологии са

изпреварвали

научните

изследвания

за ефектите им

върху хората

Най-близък пример във времето е навлизането на лазерите в медицината. В началото се мислеше, че технологията ще бъде едва ли не по-страшна от йонизиращото лъчение. А се оказа, че ако се спазват определените правила за приложение, тя е изключително безопасна. Трябва да познаваме добре конкретната технология, за да предположим какво би могло да се очаква от нея. А всъщност никой от нас не е достатъчно “вътре” в нея, освен създателите й и пряко ангажираните във внедряването й. Знаем горе-долу как ще излъчва, какви честоти ще използва, колко потребители ще може да бъдат включени към антените на съответна площ и на тази база можем да направим извода, че тя

ще влезе

навсякъде в

домовете ни и

ще ни помага в

каквито желаем

роботизирани

дейности

в живота. Включително в управлението на медицински импланти в телата на хората. С две думи – 5G технологията обещава големи ползи, въпреки че вероятно дори не можем да предположим истинския мащаб на дейностите, които ще улеснява.

Но какви ще са експозициите на електромагнитни полета в пространството, които технологията ще генерира, и начините, по които ще трябва да се предпазим, не е ясно.

– А какви са медицинските хипотези към момента?

– На годишното съвещание на специалистите към Световната здравна организация тази година имаше няколко представяния на 5G технологията.

От тях най-сериозни данни съобщи френско изследване за въздействието на възможните експозиции. Парижкият екип учени смята, че рисковете не са кой знае колко по-високи от сега действащите безжични технологии – 2G, 3G, 4G, даже

на места

експозицията

при 5G може да

бъде по-малка

– Защо?

– Логиката е, че 5G е технология с остро насочени електромагнитни снопове, която се управлява от потребителите, а не от оператора.

– За неспециалисти това не е съвсем ясно, ще разтълкувате ли?

– Потребителят е активната страна, той се свързва със съответната клетка и в отговор тя излъчва електромагнитен лъч към него, за да ползва съответния канал за комуникация. Така електромагнитното поле, което се излъчва от цялата решетка – да речем антени, които ще са доста повече, но с по-малки мощности, се разпределя в пространството по такъв начин, че

там, където

има повече

потребители, ще

има по-голямо

облъчване

Където услугата не се използва, няма да има никакво облъчване.

Но като цяло не можем да кажем, че са ни известни научно проверени факти за влиянието на технологията върху здравето на човека.

– Вие като експерт в лъченията, който е български представител в тази област в СЗО, имате ли някакви притеснения относно експозицията на 5G?

– Имам по-скоро притеснения

как ще бъде

измервана и

определяна

експозицията на

електро-

магнитното й

лъчение върху

населението

При положение че тя е “подвижна”, не е постоянна и равномерна, е доста сложно да се създаде алгоритъм или каквато и да е методология за контрол. Би могло да стане, разбира се, чрез голям брой мониторингови станции или множество измервания – нещо, за което България не е готова.

– Как е в другите държави?

– Има страни, които разполагат с достатъчен брой станции за измервания в реално време. У нас са 2-3, което е крайно недостатъчно. Очевидно няма как да обикалят страната и да дават информация за различни точки във всеки момент. Струва ми се, че това ще е подводният камък. Основният ни проблем тук ще е контролът. Технологията е сериозно предизвикателство за специалистите по измерване и по оценяване на експозицията. В един момент ще се окажем без възможности да правим измервания и оценка на експозицията, няма да знаем какво се случва.

– За досегашните безжични технологии сме се наслушали на предупреждения да не държим дълго телефона залепен на главата си, да сме активни в контрола за мощностите и базирането на антените, да не прекаляваме с времето за разговори и т.н. Какви правила още трябва да научим?

– Всички препоръки са инструмент за превантивен подход, прилагат се при всички видове източници, които емитират вредни фактори.

В случая честотите на излъчване ще са много по-високи – от порядъка на милиметровите вълни, и

биологичните

ефекти ще

са по-слабо

изразени в

сравнение

със сегашните

В момента безжичните технологии работят на честотите около 900-1800-2100 мегахерца и могат да навлизат в организма и да загряват меките тъкани.

Милиметровите вълни също могат да загряват, но само повърхността на кожата, защото вълните не могат да навлязат дълбоко. Колкото е по-къса вълната, от толкова по-малка част от повърхността на тялото се поглъща тя, тоест не навлиза дълбоко. Това ще бъде ефектът след няколко години, когато се стигне до милиметрови вълни.

Тогава загряването ще е главно върху кожата, но сега, в началото на навлизане на новата технология, честотата е 3,5 гигахерца, т.е. 3500 мегахерца. Това е много близко до честотите на сега действащите безжични технологии и ефектите са като техните.

– За прегледност да ги припомним?

– Ефектите на широко използваните днес безжични технологии са термични:

загряване върху

повърхността на

тялото и на

меките тъкани и

и вътрешните

органи в близост,

обикновено

на мозъка от

телефоните

– Колко опасно е загряването на тъканите за здравето?

– Световната здравна организация определя риск в тясна колаборация с Международната агенцията за изследване на рака.

Канцерогенните фактори – тези, които причиняват рак, се категоризират в 4 класа, в четири степени на риск.

В първи клас са доказаните канцерогени, във втори вероятните – 2А, и възможните – 2В.

В третия и четвъртия клас са съответно недоказаните канцерогени и неканцерогените.

Електромагнитните полета, излъчвани от мобилните телефони, са

включени

в списъка на

възможните

канцерогени

– 2В. Това определяне се случи през 2011 година. Беше направено на основата на изследвания, които показват някаква тенденция за по-чести онкологични заболявания като рак на слуховия нерв и тумори на мозъка. Когато вземаме това под внимание обаче, не трябва да се забравя, че в същата категория попада и кафето например заради акриламидите, които съдържа.

– Кафето обаче – също според научни изследвания, може да има и защитен ефект благодарение на други свои характеристики.

– Да, така е.

Споменавам

кафето като

пример, че в тази

категория са все

още недоказани

опасения, за

част от които

дори не си

помисляме

да се тревожим

Ако страховете бъдат доказани в независими лаборатории с убедителни факти, тогава ще бъдат включени в клас 1, в групата на доказаните рискове за рак и малформации.

Засега не е доказано, но с оглед на принципите на Световната здравна организация те са обект на превантивен подход.

– Кога може да се появят достоверни данни за ефектите от 5G върху здравето?

– Хубав въпрос, но малко избързващ.

Все още нямаме данни дори за ефектите от сега действащите безжични технологии и евентуално отражение върху поколенията. За да се формулират позиции,

не са достатъчни

само

лабораторни

тестове върху

биологични

среди

или животни

Засега няма данни за сериозни вредни биологични ефекти върху хората, които вече живеем с безжичните технологии.

Да, безспорно има загряване на тъканите, но това се случва и под много други влияния.

Набират се данни за психологически ефекти във връзка с променените контакти между хората в резултат на все по-честото непряко общуване. Но наистина нищо не можем да кажем за опасенията за евентуална връзка с малформации.

Дори само

за набирането на

ориентировъчна

информация трябва

поне едно поколение

–около 20 г., да е било

подложено на въздействието

А технологията е “по-млада”. Затова засега не може да се каже нищо за въздействието върху наследствеността – нито със знак плюс, нито като минус.

Страхът е съпровождал и навлизането на електрическия ток, на онези поколения димящите свещи са им изглеждали по-здравословни от крушките.

Винаги новите технологии са посрещани с недоверие и опасения от хората.

В същото време е ясно, че човечеството няма да спре да търси и да използва способи, които улесняват живота му – намаляват усилията, опростяват контактите, създават наслада. Разбира се, всяка цивилизационна придобивка си има цена. Когато се оценява една технология, водеща е съпоставката полза-риск.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


За нас

7DniBulgaria.bg е най-новият сайт в портфолиото на 7 Dni Media Group.

Той обедини досега съществуващите регионални сайтове на групата, превръщайки се в национален такъв, за по-голямо улеснение на читателите.


КОНТАКТИ