Кой каза, че има криза? Кипи усилено строителство на нови жилищни сгради!

имот жилище строителство

През второто тримесечие на 2018 г. местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 133 жилищни сгради със 713 жилища в тях и 120 988 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 84 други сгради с 67 344 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 23.1%, броят на жилищата в тях – с 3.8%, а общата им застроена площ – с 0.2%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, се увеличават с 44.8%, а общата им застроена площ – с 46.3%.

В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 6.4%, жилищата в тях – с 65.0%, а разгънатата им застроена площ е повече с 80.0%. При другите видове сгради броят на издадените разрешителни за строеж намалява с 53.1%, а тяхната РЗП е по-малко с 10.4%. По издадени разрешителни за строеж на нови жилищни сгради област Варна е на трето място в страната. Първа е област Пловдив с издадени 223 броя разрешителни за строеж на нови жилищни сгради, следвана от област София (столица) с 216 броя.

През второто тримесечие на 2018 г. в област Варна е започнал строежът на 125 жилищни сгради с 1 021 жилища в тях и със 150 450 кв. м обща застроена площ, на 3 административни сгради с 1 690 кв. м РЗП и на 39 други сгради с 26 767 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са повече с 50.6%, жилищата в тях – с 39.1%, а общата им застроена площ – с 96.8%. Започнатите други видове сгради бележат ръст от 39.3%, докато тяхната РЗП намалява с 50.2%. В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. започнатите нови жилищни сгради нарастват с 5.9%, жилищата в тях – със 79.1%, а разгънатата им застроена площ – с 85.2%. Броят на започнатите други видове сгради бележи спад с 42.6%, а разгънатата им обща застроена площ е по-малко с 51.3%. По започнато строителство на нови сгради област Варна е на трето място в страната. Първа е област Пловдив – 156 жилищни и 77 други сгради, следвана от област София (столица) – 188 жилищни, 7 административни и 34 други сгради.

 За нас

7DniBulgaria.bg е най-новият сайт в портфолиото на 7 Dni Media Group.

Той обедини досега съществуващите регионални сайтове на групата, превръщайки се в национален такъв, за по-голямо улеснение на читателите.


КОНТАКТИ